کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


گزارش کشورهای کمتر توسعه یافته سال 2019

شهرهای هوشمند: شکل دادن به جامعۀ 2030

شاخص‌های موضوعی برای فرهنگ در برنامۀ کاری 2030

گزارش توسعه جهانی سال 2017

چشم‌انداز جمعیت جهان (گزارش سازمان ملل متحد 2019)

برنامۀ توسعۀ سازمان ملل درباره مبارزه با فرسایش خاک

برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

از پیشنهاد نام‌گذاری روز ملی فرش تا راه‌اندازی موزه مردم‌شناسی در پایتخت

نمایشگاهی از توسعه ادبیات فارسی در جهان

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌هفتم)

کتابخانه‌ها در برنامه ششم توسعه و سند 1404 چه جایگاهی دارند؟

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌پنجم)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌یکم)

تأمین عدالت آموزشی در گروی ایجاد توازن در توزیع منابع مالی و انسانی است

عصرانه کتاب روایت فتح برگزار می‌شود

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هجدهم)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پانزدهم)

کتابخانه‌ها و «مفاهیم اهداف توسعه پایدار: پایداری»

معرفی گزیده ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهاردهم)

همایش «شعری به وسعت جهان» برگزار شد

نشست تخصصی آفرو-ایرانی‌ها برگزار شد

همایش ملّی «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» برگزار می‌شود

بزرگداشت هزارمین سالگرد حکیم عمر خیام

نشست صنعت، فرهنگ، کارآفرینی و آینده توسعه در نمایشگاه کتاب