کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


آرزوی «ایسکو»، توسعه یک رده‌بندی جهانی برای دانش بشر است

بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه برگزار می‌شود

فراخوان مقاله بیست و چهارمین همایش ملاصدرا

همایش ایران و استعمار بریتانیا در دوره قاجار برگزار می‌شود

برگزاری دو نشست تخصصی در هفتمین همایش تاریخ مجلس

شش اثر پارلمانی در هفتمین همایش تاریخ مجلس رونمایی خواهد شد

بررسی چرایی محبوبیت طالقانی نزد عموم

همایش‌های ملی «غدیرپژوهی» و «نجات‎بخشی و آینده جهان»

اعلام فراخوان همایش ملی حمداللّه مستوفی

سومین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی فراخوان داد

نخستین همایش ملی کارکرد‌های اجتماعی کتابخانه‌های عمومی برگزار می‌شود

هشتمین همایش ملی «متن‌پژوهی ادبی» برگزار می‌شود

محورهای همایش «نقد و نظریه ادبی» اعلام شد

همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشه عبدالله قطب بن محیی»

همایش ملی متن‌پژوهی ادبی برگزار می‌شود

دومین همایش ملّی «فرهنگ دانشگاهی» اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود

همایش ملی عبدالرزاق کاشانی، عزالدین محمود کاشانی و عبدالصمد نطنزی