کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

نقدی بر تصحیح و بازخوانی رسالۀ جدلیه

استاد مصطفی ملکیان از «هنر، خیال، زیبایی» می‌گوید

نقد و بررسی کتاب «تحلیل ساختار روایت در قرآن»

نشست نقد و بررسی کتاب انسان‌شناسی شناختی برگزار می‌شود

کتاب «فساد دانشگاهی» نقد و بررسی می‌شود

نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب معرفت دین به پیشخان آمد

«ساختار معنایی مثنوی معنوی» معرفی و بررسی می‌شود

بی‌خانمانی زنان در هیئت‌علمی

«رکابزنان در پی شمس» نقد و بررسی می‌شود

نظریه معرفت در پدیدارشناسی

کتاب «دولت و سیاست اجتماعی در ایران» نقد می‌شود

کتاب «اندیشه و سیاست در ایران قاجار» نقد می‌شود

شماره جدید «دانش‌بنیان» با نقد دو کتاب منتشر شد

«اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران» نخستین مونوگراف در نوع خودش است

«اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران» روی میز منتقدان

فارسی شکسته، دستور خط و فرهنگ املایی

شماره 177 آینۀ پژوهش منتشر شد

معرفی و نقد تصحیح جدید تذکره‌الاولیاء

نقد و بررسی کتاب «ادیان در خدمت انسان»

«از آن هجده ماه و هفت روز» بررسی می‌شود