کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

دیدگاه استاد عبدالعلی دستغیب درباره احمد کسروی

نقدی بر تصحیح و بازخوانی رسالۀ جدلیه

شماره ۹۶ فصلنامه علمی پژوهشی «نقدونظر» منتشر شد

استاد مصطفی ملکیان از «هنر، خیال، زیبایی» می‌گوید

حاکم مدائن و گلستان خاطرات/اکبر تهرانی

دوسالانه «نقد زرین» نامزدهای خود را شناخت

نقد و بررسی کتاب «تحلیل ساختار روایت در قرآن»

نشست نقد و بررسی کتاب انسان‌شناسی شناختی برگزار می‌شود

کتاب «فساد دانشگاهی» نقد و بررسی می‌شود

نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب معرفت دین به پیشخان آمد

«ساختار معنایی مثنوی معنوی» معرفی و بررسی می‌شود

بی‌خانمانی زنان در هیئت‌علمی

«رکابزنان در پی شمس» نقد و بررسی می‌شود

نظریه معرفت در پدیدارشناسی

ارزیابی انتقادی عماد افروغ از نهاد علم در ایران

مجله «گاه نقد» با موضوع زبان فارسی منتشر شد

نقد ادبی از اواسط دوره قاجار تا سال 1295

کتاب «دولت و سیاست اجتماعی در ایران» نقد می‌شود

کتاب «اندیشه و سیاست در ایران قاجار» نقد می‌شود

شماره جدید «دانش‌بنیان» با نقد دو کتاب منتشر شد