کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

کتابخانه مجلس در خدمت پارلمان

تحول رویکردی نسبت به خدمات‌دهی کتابخانه مجلس بررسی شد

نخستین نشست خبری رئیس کتابخانه مجلس روز دوشنبه برگزار می‌شود

اولین نشست از سلسه نشستهای "دوشنبه های اندیشه" در کتابخانه مجلس برگزار شد

نخستین نشست عمومی رئیس جدید کتابخانه مجلس با کارکنان، بخش دوم

نخستین نشست عمومی رئیس جدید کتابخانه مجلس با کارکنان، بخش نخست

هم‌اندیشی «پژوهش در کتابخانه مجلس؛ گام‌های پیش‌رو»

مدعوین اصلی همایش تاریخ مجلس، نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه‌ها هستند

نقد ادبی از اواسط دوره قاجار تا سال 1295

آسیب‌های ناخواسته برپایه روال‌های گذشته به نسخه‌های قدیم وارد می‌آید

​تهران به روایت تهران‌نویسان

نشست دوم نسبت اخلاق با علوم برگزار می‌شود

نشست هفتگی «نیم فاصله، دانشگاهیان در فضای عمومی» برگزار می‌شود

فارسی شکسته، دستور خط و فرهنگ املایی

سلسله نشست‌های فلسفه و علوم اجتماعی برگزار می‌شود

شب سیاحان ایتالیایی در ایران

مرد خردمند، شمس

حافظ زبان دل ما گنگان خواب‌دیده است

برگزاری نشست تخصصی «دولت عشق» در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

کتاب «استادان و نااستادان؛ اخلاق در دانشگاه» معرفی و نقد می‌شود