کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

کلیات سعدی به خط شکسته در کتابخانه مجلس

«بُحَیره»؛ اثری بی‌نظیر در حکایت‌نویسی و عجایب‌نگاری

ضرورت توجه به موادشناسی نسخ خطی در گفتگو با دکتر ماندانا برکشلی

نشست «شعبده‌بازی در متون کهن ایرانی» برگزار می‌شود

رونمایی از «تفسیر بصائر یمینی» و «تفسیر بصائر یمینی»

«تفسیر بصائر یمینی» منتشر شد

آیین رونمایی از «دستور المنجمین» برگزار می‌شود

«لطائف التفسیر» منتشر شد

جدیدترین آمار سرانه مطالعه کشور ۱۳ دقیقه در روز

شماره 64 آینۀ میراث منتشر شد

دسترسی اینترنتی به تمام مقالات «آفاق الثقافة و التراث»

ایجاد پایگاه نسخه‌های خطی هنری در فرهنگستان هنر

همکاری علمی ـ پژوهشی دو کتابخانه بزرگ کشور

بررسی میراث علمی و ادبی الموت و نویافته‌های باستان‌شناسی

ضمیمه 11 نشریه گزارش میراث منتشر شد

شمارۀ 63 آینۀ میراث منتشر شد

شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی گزارش میراث منتشر شد

شمارۀ جدید دوفصلنامۀ «میراث علمی اسلام و ایران» منتشر شد

نشست «پا به پای ناصرخسرو بر جادۀ ابریشم» برگزار می‌شود

اسناد قوام‌‌الملک شیرازی در حال مرمت