کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

شماره ۹۶ فصلنامه علمی پژوهشی «نقدونظر» منتشر شد

شماره ۴۷ فصلنامه «مطالعات فرهنگ-ارتباطات» منتشر شد

شماره سیزدهم فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی منتشر شد

دومین شماره پژوهشنامه فرهنگستان هنر منتشر شد

نخستین شماره فصلنامه نقد کتاب معرفت دین به پیشخان آمد

شمارۀ سیزدهم فصلنامۀ ترجمان منتشر شد

شماره جدید «نگاه نو» منتشر شد

هفتاد و نهمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن منتشر شد

نگاهی بر تازه‌ترین شماره فصلنامه «نامه ایران و اسلام»

نهمین شمارۀ «نامۀ ایران و اسلام» منتشر شد

شماره جدید «نگاه نو» منتشر شد

دومین شماره «فرهنگ‌بان» با توجه ویژه به نقد کتاب منتشر شد

«فصل آزما» منتشر شد

شماره نخست «فرهنگ یزد» منتشر شد

بررسی «کاربردی‌سازی علوم انسانی» در فصلنامه اطلاعات حکمت و معرفت

بررسی و نقد آرای مجتهد شبستری در شماره‌های جدید فصلنامه کتاب نقد

شماره جدید «جهان کتاب» منتشر شد

نشریه پشت بام؛‌ نشریه‌ای جدید در حوزه هنرهای تجسمی

معرفی کتاب‌های چاپ‌شده مربوط به ایران در فرانسه در فصلنامه دوزبانه «ایوان»

شماره ۹۳ فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» منتشر شد