کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

معرفی بانو شمس کسمایی، شاعرنوپرداز معاصر

بررسی مفهوم «المعنی هو الله»

زن از دیدگاه شمس تبریزی بررسی می‌شود

خاموشی زبان در سلوک شمس تبریزی بررسی می‌شود

کتابشناسی آثار آیت‌الله شمس خراسانی

دیدگاه‌ها و رابطه فخر رازی با شمس و مولانا و تصوف بررسی می‌شود

«​آفتابی در میان سایه‌ای» با سخنرانی کزازی

«رکابزنان در پی شمس» نقد و بررسی می‌شود

بررسی و تبیین آیینه‌گردانی در مقالات شمس

انسان کامل در اندیشه مولانا و گیتا یکی است

«در جدال با خویشتن»، تلاشی نقادانه برای شناخت شمس تبریزی

مرد خردمند، شمس

چهره‌ متناقض‌نمای شمس در مقالات بررسی می‌شود

نگاهی به آثار ساخته شده درباره مولانا و شمس

ویژگی‌ها و صفات سالکان در نگاه شمس تبریزی

آیینه‌های روبه‌رو، حدیث برهان‌الدین و شمس

جلسات درس‌گفتارهایی درباره‌ شمس تبریزی برگزار می‌شود

باب اسرار؛ رمانی گره خورده با داستان زندگی مولانا و شمس

تخصیص 13 میلیارد ریال برای ساخت آرامگاه شمس تبریزی

خوی میزبان پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا