کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

نقد ادبی از اواسط دوره قاجار تا سال 1295

رونمایی از 60 عنوان کتاب مشاهیر در سرای اهل قلم

«اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران» نخستین مونوگراف در نوع خودش است

«اقلیت‌های دینی در پارلمان ایران» روی میز منتقدان

«از آن هجده ماه و هفت روز» بررسی می‌شود

کتاب «جماعت‌گرایی فضیلت محوری و سیاست» نقد می‌شود

«کردها و خاستگاه آن‌ها» نقد و بررسی می‌شود

«گنجینه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان» فردا رونمایی می‌شود

مبنا و فرجام اخلاق بررسی می‌شود

گزارشی از نشست رونمایی و معرفی دفتر پنجم متون ایرانی

گزارشی از نشست رونمایی و معرفی دیوان سید حسن غزنوی

گزارش کمیته علمی فرهنگی نمایشگاه کتاب

نشست‌های علمی کتابخانه مجلس در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب

برنامه‌های چهارمین روز از سی‌ و‌ دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

توضیحات مدیر عامل خانه کتاب درباره مشکلات صدور بن اهالی قلم

تاریخ شفاهی؛ مباحث نظری، روش‌شناسی

معرفی و بررسی مجموعه «هزار مزار ایران»

نشست معرفی و بررسی کتاب «خاطرات کارل بروکلمان» برگزار شد

کتاب خاطرات بروکلمان معرّفی و بررسی می‌شود

برگزاری نشست «رالف والدو امرسن و شعر فارسی»