کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

رونمایی از «تفسیر بصائر یمینی» و «تفسیر بصائر یمینی»

آیین رونمایی از «دستور المنجمین» برگزار می‌شود

«مثنوی تراپی» رونمایی می‌شود

رونمایی از آخرین دفتر فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی

قطعی شدن رونمایی از هشت اثر در هفتمین همایش تاریخ مجلس

کتاب «نگاهی به تجارب زنان کارآفرین در ایران» رونمایی می‌شود

کتاب «اندیشه و سیاست در ایران قاجار» نقد می‌شود

شب شیخ صدوق و رونمایی از کتاب «عیون اخبار الرضا (ع)»

کتاب «با قرآن تا رستاخیز» روی میز منتقدان

مراسم رونمایی کتاب حسین (ع) از زبان حسین (ع) برگزار شد

کتاب «فلسفه دین» رونمایی می‌شود

رونمایی از سه کتاب جدید نشر خزه

رونمایی از شش دفتر مثنوی معنوی به تصحیح کاظم محمدی

نشست رونمایی کتاب «ایران روی خط تاریخ» برگزار شد

نخستین سرشماری علمی قم در دوره ناصرالدین شاه رونمایی شد

«شگرف و شگفت» کزازی رونمایی می‌شود

برگزاری شب نینوا در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

رونمایی از کتاب «خلیج فارس» در پاریس

معرفی و بررسی مجموعه «هزار مزار ایران»

«پیمانه و دانه، شرح همهٔ داستان‌های مثنوی معنوی به نثر روان امروزی» در دانشگاه تهران بررسی و رونمایی شد