کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش نهم)

شماره جدید آزما با پرونده‌ای درباره «بانونگاری» روی پیشخوان آمد

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش هشتم)

پنجمین شماره ماهنامه «حافظه ملی ایرانیان» منتشر شد

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش هفتم)

دومین شماره مجله «نشر در ایران» منتشر شد

نهمین شمارۀ «نامۀ ایران و اسلام» منتشر شد

شماره جدید «نگاه نو» منتشر شد

شماره 64 آینۀ میراث منتشر شد

دومین شماره «فرهنگ‌بان» با توجه ویژه به نقد کتاب منتشر شد

«فصل آزما» منتشر شد

آغاز به کار ​ماهنامه ادبی «سکوی شعر»

شماره نخست «فرهنگ یزد» منتشر شد

چهارمین شماره ماهنامه «حافظه ملی ایرانیان» منتشر شد

بررسی و نقد آرای مجتهد شبستری در شماره‌های جدید فصلنامه کتاب نقد

شماره جدید «آزما» منتشر شد

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش ششم)

شماره 7 فصلنامه «مطالعات باستان‌شناسی پارسه» منتشر شد

پنجمین شماره «مفاخر ماندگار» منتشر شد

شماره ۹۳ فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» منتشر شد