کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

استاد مصطفی ملکیان از «هنر، خیال، زیبایی» می‌گوید

نقد و بررسی کتاب «تحلیل ساختار روایت در قرآن»

نشست نقد و بررسی کتاب انسان‌شناسی شناختی برگزار می‌شود

​نشست «بخشایش در ساحت دین، سیاست و صلح» برگزار می‌شود

معرفی و بررسی کتاب «نوروز از مجموعه دانشنامه ایرانیکا»

«رکابزنان در پی شمس» نقد و بررسی می‌شود

نظریه معرفت در پدیدارشناسی

ارزیابی انتقادی عماد افروغ از نهاد علم در ایران

فارسی شکسته، دستور خط و فرهنگ املایی

«در جدال با خویشتن»، تلاشی نقادانه برای شناخت شمس تبریزی

بازخوانی انتقادی روایت شریعتی از هویت، ملیت، تشیع و زبان فارسی

کتاب «استادان و نااستادان؛ اخلاق در دانشگاه» معرفی و نقد می‌شود

کتاب «معماری علم در ایران» نقد می‌شود

مواجهه‌ای محققانه با نابغه‌ای ناآرام و پرنویس

نقد و بررسی کتاب «ادیان در خدمت انسان»

«از آن هجده ماه و هفت روز» بررسی می‌شود

کتاب «با قرآن تا رستاخیز» روی میز منتقدان

نشست نقد دو کتاب درباره مهارت‌های جرأت‌ورزی و شفقت برگزار می‌شود

«کلمات انجمن؛ ملاعبدالرسول مدنی کاشانی» نقد و بررسی می‌شود

مفهوم قانون