کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

مسئولان پژوهشکده شورای نگهبان از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس دیدن کردند

سفیر ترکیه از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی بازدید کرد

بازدید سفیر ترکیه از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تلاش رادیو تهران برای معرفی منابع ارزشمند کتابخانه مجلس

همکاری کتابخانه مجلس با شهرداری ری،‌ برای انتشار «اسناد ری»

کتابخانه مجلس مواضع مشترک فرهنگی با ارمنستان را بررسی کرد

سفیر جمهوری ارمنستان در تهران،‌ از کتابخانه مجلس بازدید کرد

بازدید شهردار منطقه 20 تهران، از کتابخانه، ‌موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

همکاری کتابخانه مجلس و مرکز تحقیقات مجلس

رئیس جهاد دانشگاهی و هیئت همراه از کتابخانه مجلس دیدن کردند

گزارش دیدار رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با رئیس کتابخانه مجلس

بازدید معاون ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس از کتابخانه مجلس

تلاش برای همکاری کتابخانه مجلس و شورای شهر در زمینه چاپ آثار مرتبط با تهران

سرپرست شهرداری تهران از همکاری در چاپ اسناد کتابخانه مجلس در آینده نزدیک خبر داد

بازدید رئیس سازمان اسناد و آرشیو ملی عمان و هیأت همراه از کتابخانه مجلس