کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

همکاری کتابخانه مجلس با شهرداری ری،‌ برای انتشار «اسناد ری»

کتابخانه مجلس مواضع مشترک فرهنگی با ارمنستان را بررسی کرد

سفیر جمهوری ارمنستان در تهران،‌ از کتابخانه مجلس بازدید کرد

بازدید شهردار منطقه 20 تهران، از کتابخانه، ‌موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

همکاری کتابخانه مجلس و مرکز تحقیقات مجلس

رئیس جهاد دانشگاهی و هیئت همراه از کتابخانه مجلس دیدن کردند

دیدار رییس و دانشجویان و طلاب خارجی دانشگاه بین‌المللی آل البیت قم

دیدار شیوخ عشایر شیعه عراقی از موزه مجلس

دیدار گروهی از دانشجویان رشته روابط بین المللی دانشگاه‌های ژاپن

گزارش دیدار رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با رئیس کتابخانه مجلس

بازدید معاون ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس از کتابخانه مجلس

تلاش برای همکاری کتابخانه مجلس و شورای شهر در زمینه چاپ آثار مرتبط با تهران

بازدید دانشجویان دانشگاه خبر از موزه کتابت و چاپ

دیدار گروهی از اعضاء رسانه های عمومی هند از موزه مجلس

سرپرست شهرداری تهران از همکاری در چاپ اسناد کتابخانه مجلس در آینده نزدیک خبر داد

بازدید سرپرست شهرداری تهران از کتابخانه مجلس شورای اسلامی

توجه اعراب به موزه مجلس

بازدید رئیس کمیته روابط خارجی و دفاع ملی مجلس برزیل و هیئت همراه از موزه مجلس

بازدید رئیس کمیسیون امنیت و مبارزه با ارتشاء دومای دولتی روسیه و هیئت همراه از موزه مجلس

بازدید دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل، از موزه مجلس