صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
0.0 (0)
معرفی تازه‌های کتاب در کتابخانه مجلس؛
[1400/07/11]

حق بر توسعه در نظام بین‌الملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی  

 

کتاب «حق بر توسعه در نظام بینالملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی» به نگارش مهدی فیروزی منتشر شد.

 

تحولات پرشتاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی یک سده اخیر، علاوه بر فراگیرشدن این گفتمان، گسترش مفهومی و هنجاری آن را به نحو فزاینده‌ای موجب شده است؛ به گونه‌ای که قلمرو آن به عرصه‌های جدیدی همچون صلح، توسعه و محیط زیست نیز گسترش پیدا کرده و ظهور نسل جدیدی از حقوق بشر را موجب شده است. تلقی توسعه به عنوان حقی بشری در نتیجه پیدایش «حق بر توسعه»، به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و ذیل عنوان حقوق همبستگی، در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است. نظر به اهمیت حق بر توسعه و آثار فراوانی که می‌تواند بر زندگی افراد و ملت‌ها داشته باشد، پژوهش حاضر عهده‌دار بررسی تطبیقی این حق از حیث مفهوم، مبانی، منابع، ماهیت، محتوا، اهداف، موانع و ضمانت اجرای آن در نظام بین‌الملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی به‌ویژه فقه امامیه است. شیوه به کار گرفته شده برای جمع آوری اطلاعات و داده های این پژوهش کتابخانه ای است؛ مباحث حقوق افزون بر استناد به کتابها و مقالات مرتبط، به اسناد بین المللی نیز مراجعه شده است و در مباحث اسلامی نیز با مراجعه به منابع اسلامی، اطلاعات مورد نیاز گردآوری و تدوین شده است.

روش تحقیق این پژوهش روش توصیفی-تحلیلی است؛ علاوه بر توصیف مسائل مورد بحث، به تجزیه و تحلیل آن و تطبیق و مقایسه مباحث مطرح شده در دو حوزه نظام بین الملل حقوق بشر و آموزه های اسلامی پرداخته شده است. این پژوهش در دو بخش سازماندهی شده است:

بخش اول با عنوان تحلیل حقوقی و اسلامی حق بر توسعه به مثابه یکی از حقوق بشر که شامل پنج فصل است: فصل نخست عهده دار تحلیل مفهومی حق بر توسعه و مفاهیم مرتبط  و تحول تاریخی آن در سه مقطع از زمان مطرح شده است. فصل دوم به ماهیت و محتوای حق بر توسعه پرداخته شده است. در فصل سوم کرامت انسانی، حق بر حیات، حق تعیین سرنوشت، مساوات و برابری و همبستگی به عنوان مبانی حق بر توسعه بیان شده است. فصل چهارم اهداف حق بر توسعه، شامل عدالت، امنیت، آزادی و رفاه محورهای اصلی این فصل هستند و فصل پنجم به تبیین موانع و چالش‌های فراروی حق بر توسعه اختصاص دارد.

 در بخش دوم نیز که در چهار فصل سازماندهی شده ابتدا در قالب منابع معاهداتی و غیرمعاهداتی به بررسی منابع حق بر توسعه در نظام بین الملل حقوق بشر میپردازد و در فصل دوم عهده دار تبیین منابع حق بر توسعه در آموزه های اسلامی و فقهی است که ابتدا به آیات قرآن کریم و سنت و سیره معصومان استناد و استدلال شده سپس در چارچوبهای کلی از منظر فقهی بررسی میکند. فصل سوم نیز به تبیین جایگاه حق بر توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده و درفصل چهارم ضمانت اجراهای فقهی ، حقوق و اخلاقی توسعه به عنوان یک حق بشری بررسی شده است  که امید مورد توجه محققان و پژوهشگران و علاقمندان این حوزه قرار گیرد.

کتاب «حق بر توسعه در نظام بینالملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی» به نگارش مهدی فیروزی توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم در سال 1399 با 660 صفحه و قیمت 125000 تومان چاپ و روانه بازار گردید.

کتاب حاضر با شماره بازیابی 601914 در کتابخانه مجلس موجود و قابل دسترسی پژوهشگران است.

 

مریم نوری (کارشناس روابط عمومی کتابخانه مجلس)

    بازدید:516
    یادداشت ها
    Parameter:307304!model&5272 -LayoutId:5272 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار-پوسته جدید