صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » اسناد ملی و بین المللی
0.0 (0)
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل در کتابخانه مجلس (بخش شصتم)؛
[1400/07/20]

تاب‌آوری در دنیایی پرمخاطره‌تر  

 

کتابخانۀ مجلس به عنوان کتابخانۀ واسپاری سازمان ملل متحد، از ماه مه سال 1948، انتشارات و اسناد این سازمان را دریافت می‌کند و تنها مرکزی در ایران است که منابع را به سه زبان رسمی انگلیسی، عربی و فرانسه در اختیار دارد.

بخش اسناد سازمان ملل مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تلاش می‌کند تا جدیدترین گزارش‌ها و انتشارات سازمان ملل متحد را از طریق وب‌سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی نموده، در اختیار مخاطبان و پژوهشگران قرار دهد. بخش پیشین این معرفی‌ها را می‌توانید در بخش پنجاه و نهم بخوانید.

 

گزارش فجایع طبیعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه 2021:

تابآوری در دنیایی پرمخاطرهتر: مدیریت سیستماتیک خطرات بیولوژیکی و دیگر بلایای طبیعی

کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) 2021

 

میلیونها نفر در منطقه آسیا و اقیانوسیه در معرض بلایای طبیعی پرتکرار و شدید، از هجوم ملخها و زمینلرزه تا طوفانهای موسمی و سایر رویدادهای خاص قرار دارند. شروع و گسترش بیماری فراگیر کووید-19 به ما نشان داده است که چگونه در شرایط رشد جهانی شدن، چنین بلایا و فجایعی میتوانند خطر فروپاشی سیستماتیک در سطح جهان را ایجاد کرده و احتمال وقوع سلسله رویدادهایی ویرانگر را در پی داشته باشند.

طی دو دهه گذشته، بسیاری از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه تابآوری خود را در برابر مشکلات و بلایای طبیعی افزایش دادهاند. امروزه به دلیل ایجاد سیستمهای قوی هشدار سریع و حفاظت مسئولانه، تعداد کمتری از مردم کشورهای این منطقه به دلیل وقوع بلایای طبیعی جان خود را از دست میدهند، اما هنوز راهی طولانی در پیش است. اغلب کشورها آمادگی مناسب برای پاسخگویی و اقدام در شرایط وقوع بحرانهای همزمان را ندارند. از زمان هجوم پاندمی کووید-19، منطقه آسیا و اقیانوسیه شاهد فجایع طبیعی و بیولوژیکی متعددی بوده، در عین حال تغییرات اقلیمی همچنان سبب افزایش دمای کره زمین شده و بر تشدید عوارض ناشی از این رویدادها تاثیر گذاشته است.

گزارش فجایع طبیعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه 2021  به بررسی پیچیدگی این خطرات همزمان و پی در پی از طریق تحلیل قجایع (طبیعی و بیولوژیکی) پرداخته، تاثیر وقوع خطرات پیدرپی را بر جمعیت و زیرساختها با در نظر گرفتن احتمال تغییرات جاری، متوسط و شدید آب و هوایی به تصویر میکشد. این گزارش با تمرکز بر 5 محور مخاطرهآمیز فجایع طبیعی که بیشترین نگرانیها را ایجاد میکنند، تخمین میزند که ضرر اقتصادی سالیانه از وقوع خطرات طبیعی پی در پی ممکن است در صورت وقوع تغییرات شدید آب و هوایی به 1.344 میلیارد دلار معادل 4.2 درصد از تولید ناخالص ملی منطقه آسیا و اقیانوسیه برسد. اقدامات هدفمند و سیستماتیک ملی و هزینه درست برای ایجاد تابآوری در کنار همکاریهای منطقهای میتوانند خسارات و آسیبها را تا حد زیادی کنترل کنند. روشهای سیاستگذاری پیشنهادی برای ایجاد هشدارهای به موقع، حمایت و اسکان آسیبدیدگان به ویژه حفاظت از افراد و گروههای آسیبپذیر از بخش‌‌های دیگر این گزارش تحلیلی است.

 

گزارش فجایع طبیعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه 2021  به پیوست قابل مطالعه است.

تهیه و تنظیم: شقایق غنیان (کارشناس مرکز اسناد کتابخانه مجلس)

    بازدید:400
    یادداشت ها
    Parameter:307350!model&5272 -LayoutId:5272 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار-پوسته جدید