کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » دنیای کتاب
0.0 (0)
ایران‌شناسی
[1396/10/20]

کتاب اعیان نیشابور  

نویسنده: ریچارد بولیت

مترجم: مترجمان

ناشر: نشر مرندیز

خلاصه: کتاب حاضر به تاریخچه و شجره نامه ی۹ خاندان بزرگ نیشابوری پرداخته است. این اثر علاوه بر این به وضعیت اعیان، آموزش، رقابت ها، چالش ها با حکومت و نقش آن ها در زوال نیشابور توجه نموده است.

این نوشتار به تاریخچه و شجره نامه ی۹ خاندان بزرگ نیشابوری پرداخته است. این اثر علاوه بر این به وضعیت اعیان، آموزش، رقابت ها، چالش ها با حکومت و نقش آن ها در زوال نیشابور توجه نموده است. این کتاب کتابی است درباره ی یک شهر؛ کتابی درباره ی یک طبقه اجتماعی و بالاتر از همه، شاید کتابی درباره ی کتاب. شهر نیشابور، یکی از کلان شهرهای بزرگ خاورمیانه و در واقع، (یکی از شهرهای) دنیا در سده های 6-4 ق / 10-12 م بوده است. در قیاس با کوششی که مورخان جدید در بررسی شهرهای مشابه نیشابور به عمل آورده اند، این کتاب شروعی بسیار ناچیز شمرده می شود. کارهایی بیش از این می توان انجام داد و این آرزو و هدف نویسنده است که زمانی بخشی از این مهم را بتواند به ثمر رساند. به هر رو، در این جا شهر در وهله ی اول، محیطی برای گروهی از مردم یعنی اعیان نیشابور است. منحصر به فرد بودن این شهر که عبارت بود از وسعت خاص آن، موقعیت، صنایع، اختلاط قومی و غیره، اندیشه ها و تکاپوهای این گروه از مردم را شکل داده بود. با وجود این، بررسی این موضوع بی تردید دشوار است. با این همه، همین گروه اجتماعی در شهر قرون وسطایی دیگری ممکن است به سادگی قابل تشخیص باشند؛ به شرط آن که فرصت درک شرایط ویژه و متمایز آن شهر ممکن باشد. بنابراین، آنچه حقیقت اعیان نیشابور است، از جهاتی واقعیت اعیان شهرهای دیگر نیز هست و از برخی جهات نه. دنیایی از جدل در قضاوت درباره ی این تشابهات و تفاوت ها نهفته است.

این کتاب در دو بخش کلی و یک ذیل نوشته شده است. در بخش نخست که عنوانش شهر اشرفی( The Patrician city)است؛ نیشابور و اشراف و مسئله شافعی ها و حنفی ها در نیشابور، مسئله تعلیم و تربیت اشراف و روابط ایشان با دولت و پایان عصر اشراف بررسی می‌ شود. در بخش دوم به معرفی خاندان‌های اشرافی پرداخته است؛ خاندان‌های مَحمِی، قُشَیری، حَرَشی، بالَوی، ماسَرجسی، بسطامی، صُعلوکی، جُوَینی، صابونی، فُراتی، فورَکی، صفّار، فارسی، شَحّامی، فُراوی، بَحِیری، صاعدی، ناصحی، اسماعیلی، حَسکانی، حَسَنی.. ذیل کتاب درباره مدارس نیشابور و قضات این شهر بحث شده است.

 منبع: کتابخانه تخصصی تاریخ و اسلام قم

http://historylib.com/

    بازدید:1446
    یادداشت ها
    Parameter:299767!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار