صفحه اصلی » درباره کتابخانه » معرفی
0.0 (0)
انتشارات کتابخانه مجلس
[1396/11/07]

کارنامه علمی و فرهنگی کتابخانه مجلس شورای اسلامی  

 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با سابقه‌ حدود یک‌صد سال خدمت، وارث و پاسدار  بخش مهمی از میراثِ ماندگارِ تمدنِ کهن‌سال و بزرگِ ایرانِ اسلامی است و بر اساس رسالت تاریخی که بر عهده‌اش نهاده شده، یعنی پشتیبانی اطلاعاتی از فرآیند قانون‌گذاری و حمایت از پژوهش در حوزة علوم انسانی، همواره چشم‌به‌راهِ پویندگانی از قافلة‌ علم و آگاهی بوده است. اینک پس از یک‌ عمر بالندگی و ثمردهی بر خیلِ مشتاقانِ معارف و علوم، بسان درختی تنومند، سایه‌ای پُر مهر گسترانیده و با گنجینه‌هایی از نفایس و نوادر به علاقه‌مندان پرشمارِ خود، بی‌منّت و ادعا، تولیدات و آثار علمی و فرهنگی دانشورانِ گذشته و حال را در اختیار می‌گذارد.

این بنای آگاهی به ارادة دوستدارانی از خبرگانِ فرهنگ و ادب در جمع مجلسیان منتخب مردم در اوائل تأسیس حکومت مشروطه، همزمان با استقرارِ مجلس و ارادة حاکمیت قانون در ایران بنیان یافت و این‌گونه، اولین کتابخانة پارلمانی آسیا، با اندکی مسامحه، عمری به قدمت تاریخ تأسیس مجلس قانون‌گذاری (1285 ش.) در این سرزمین دارد.

تأسیس رسمی کتابخانه‌ای با هدف بنیادینِ حمایت فکری و علمی نمایندگانِ مجلس که از ضرورت‌های اساسی تشکیلِ حکومتِ جدید بود، در دورة‌ نخست مجلس با همه‌ عزمی که برای انجام این کار وجود داشت، به دلیل مشکلات ناشی از تغییرات اساسی در سیستم حکومتی و مشغله‌های فراوان نمایندگان، میسّر نشد؛ اما با مساعی و پشتکارِ برخی از نمایندگانِ فرهیختة‌ عضو هیأت رئیسه‌ دومین دوره‌ مجلس شورای ملی و با تصویب آیین‌نامة‌ داخلی جدید مجلس شورای ملی در سال 1287 دنبال شد.

نخستین گام‌ها در گردآوری کتب، مجموعه‌های اهدایی عده‌ای از فرزندان فرزانة‌ ملت در صدر مشروطیت بود که به امید تقویت علم و آگاهی و قانون، میراث علمی و مکتوب برجای‌مانده از عمری تلاش خود و خاندانشان را به کتابخانه‌ مجلس سپردند و بدین ترتیب هم کتابخانه را بنیان نهادند و هم نام نیک از خود برجای گذاشتند.

این کتابخانه با ابتکار عده‌ای از برگزیدگان مجلس و در رأس آنان ارباب کیخسرو ـ به اعتبار آنکه سال‌ها سمت کارپردازی مجلس‌ را داشت ـ و تنی چند از دوستداران دیگر، در فضایی محدود در کنار حوض‌خانه‌ ساختمان قدیمی و زیبای مجلس، موسوم به ساختمان مشروطه پا به عرصه حیات گذاشت و خیلی زود محفلِ انس و منزلِ نورانی صاحبانِ خرد و ارباب کمال شد. این نهال نورُسته با اقبالِ پاک‌اندیشانِ متعهد و فهیم و اهدای مجموعه‌های نادر و نفیس، اولین کتابخانة رسمی و مدرن کشور را خیلی زود در مسند برترین و معتبرترین کانون‌های فرهنگی کشور نشاند.

چیزی نگذشت که با استقبال پژوهشگران، دانشجویان و صاحبان فضل و کمال، از یک کتابخانة‌ اختصاصی به کتابخانه‌ای نیمه تخصصی و عمومی و رو به پیشرفت تبدیل شد. این سیرِ رو به کمال هم در زمینة مجموعه‌سازی و هم در حوزة ارائة خدمات ارزشمند علمی و فرهنگی به‌مثابة سنتی پسندیده و روشی هدفمند، پی‌گرفته شد تا امروز که با بهره‌جویی از تجهیزاتِ روزآمد و غنی‌سازی منابع، متناسب با آخرین تولیداتِ علمی به‌ویژه در حوزة‌ ایران‌شناسی، کتابخانه ‌مجلس توانسته به اعتباری کم‌نظیر در گسترة ملی و بین‌المللی دست یابد و علاقه‌مندان مشتاق را از گوشه گوشة‌ ایران و جهان به سوی خود بکشاند.

امروز این مرکز فرهنگی که کتابخانه‌های شماره یک و دو مجلس شورای اسلامی را شامل می‌شود، با مجموعه‌های کم‌نظیر، نفیس و ارزشمند خود همچون کتاب‌ها و رسائل خطی، کتاب‌های چاپی سنگی، سربی و نوین، اسناد تاریخی و ملی از جمله اسناد مکتوب، عکس‌های تاریخی، قراردادها و فرمان‌های حکومتی دوران قاجار و اسناد دیداری و شنیداری، گزارش‌های دولتی و اسناد و انتشارات واسپاری سازمان ملل و ارگان‌های وابسته، نشریات و نیز اشیاء موزه‌ای، پاسخگوی خیل عظیمی از پژوهندگان است.

در کنار مجموعه‌های ارزنده و کم‌نظیر نسخ خطی و کتاب‌های چاپ سنگی و سربی و مجموعه‌های اسنادی این کتابخانه، مرکز پژوهش و انتشارات، نقش مهم و ویژه­ای در رشد و توسعه فعالیت­های علمی و پژوهشی کتابخانه، بر عهده داشته است.

 کتابخانة مجلس، دارای یکی از غنی‌ترین ذخایر تراثی و اسنادی، نه‌تنها در ایران، بلکه در جهان اسلام است و باید این گنجینه‌های علمی و فرهنگی و تاریخی عرضه شوند و مؤیّد و مبیّن اصالت،‌ وسعت و قدمت تمدن اسلامی و ایرانی باشند. برای تحقّق این منظور، موافق اساسنامه کتابخانه، مرکز پژوهش کتابخانة مجلس شورای اسلامی به سال 1379 بنیان گرفت و در طول فعالیت‌های مستمر و مستدام خود (حدود 15 سال) اکنون به یکی از مراکز بزرگ پژوهشی کشور در عرضة اسناد، متون و... شده است.

 

 فعالیت‌های مرکز پژوهش، متمرکز بر مقوله‌های زیر است:

1. فهرست‌نگاری نسخه‌های خطّی: اولویت در این حوزه، با فهرست‌نگاری دست‌نوشته‌های معرفی نشدة کتابخانه مجلس است.

2. عرضة متون ارزشمند (با توجّه به ارزش‌های محتوایی، صوری، زبانی، دارا بودن اطّلاعات متعدد و متنوع و...) به صورت چاپ حروفی و عکسی: نسخ خطی، شناسنامه تمدنی جهان اسلام است و باید برای معرفی جایگاه علمی و فرهنگی خود در دنیا، به احیای هرچه بهتر و بیشتر آثار و مآثر گذشته خود بپردازیم و یکی از وظایف ملی کتابخانه مجلس، اقدام به این امر مهم است.

3. بازخوانی اسناد (بیشتر، اسناد پارلمانی موجود در مرکز اسناد کتابخانة مجلس) که با همکاری مرکز اسناد کتابخانه تحقّق می‌یابد و تاکنون بیش از چهل دفتر از اسناد کتابخانه منتشر شده است. اسناد کتابخانه مجلس، مهم‌ترین آبشخور برای تحقیق در تاریخ معاصر ایران است.

4. مطالعات مربوط به پارلمان (تاریخ مجلس،‌ مقولة قانون‌گذاری و ...): آثاری در این موضوع منتشر شده و فعالیت‌هایی نیز در دست اقدام است.

5. مباحث مربوط به حوزه‌های متن‌پژوهی، نسخه‌شناسی، کتاب‌شناسی و ... (بحث‌های نظری، گفتارهای علمی و...).

6. ساماندهی مجلّات تخصّصی.

 

 فهرست آثار منتشره کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، به ترتیب شماره ردیف انتشار

 

1 . فهرست [ نسخه‌های چاپی و خطی] کتابخانه مجلس(ج1)، یوسف اعتصامی(اعتصام‌الملک)، 1305

2 . فهرست [ نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 2)، یوسف اعتصامی (اعتصام‌الملک)، 1311

3 . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 3)، ابن‌یوسف شیرازی (ضیاءالدین حدائق)، چاپ اول 1321، (چاپ دوم با  تکمله و اضافات و اصلاحات عبدالحسین حائری، )1353

4 . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 4)، عبدالحسین حائری، 1335

5 . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 6)، سعید نفیسی، 1344

6 . فهرست ] نسخه‌های خطی [کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 5)، عبدالحسین حائری، 1345

7 . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 11)، احمد منزوی (زیرنظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش‌پژوه، علینقی منزوی)، 1345

8 . فهرست ] نسخه‌های خطی [کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 7)، عبدالحسین حائری (مجموعه اهدایی امام جمعه خویی)، 1346

9 . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 1/9)، عبدالحسین حائری، 1346

10 . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج  12)، احمد منزوی (زیرنظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش‌پژوه، علینقی منزوی)، 1346

11 . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 13)، احمد منزوی (زیرنظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش‌پژوه، علینقی منزوی)، 1346

12 . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 14)، احمد منزوی (زیرنظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش‌پژوه، علینقی منزوی)، 1347

13 . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 15)، احمد منزوی (زیرنظر: ایرج  افشار، محمدتقی دانش‌پژوه، علینقی منزوی)، 1347

14 . فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 8)، فخری راستکار، 1347

15 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 2/9)، عبدالحسین حائری، 1347

16 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج  1/10)، عبدالحسین حائری (با علامه اوحدی و سید ابراهیم دیباجی)، 1347

17 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 2/10)، عبدالحسین حائری، 1347

18 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 3/10)، عبدالحسین حائری، 1348

19 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج  16)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش‌پژوه، علینقی منزوی)، 1348

20 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج  17)، عبدالحسین حائری، 1348

21 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج  18)، فخری راستکار (کتب اهدایی رهی‌معیری)، 1348

22 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 19)، عبدالحسین حائری (نسخ پزشکی، ریاضی، هیئت، علوم)، 1350

23 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 4/10)، عبدالحسین حائری، 1352

24 . فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس سنا (ج 1)، محمدتقی دانش‌پژوه، بهاءالدین علمی انواری، 1355

25 . تاریخچه کتابخانه مجلس شورای ملی، 1355 (چاپ دوم با عنوان «تاریخچه کتابخانه مجلس اولین کتابخانه رسمی کشور»، 1374).

26 . فهرست اسامی نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا (شورای ملّی از آغاز مشروطه تا 24 دوره؛ سنا 7 دوره)، زیر نظر عطاءالله فرهنگ، قهرمانی، 1356

27 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس (ج 21)، عبدالحسین حائری (مجموعه اهدایی ناصرالدوله فیروز)، 1357

28 . فهرست کتاب‌های خطی کتابخانه مجلس سنا (کتابخانه شماره 2)، (ج  2)، محمدتقی دانش‌پژوه، بهاءالدین علمی انواری، 1359

29 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج  22)، عبدالحسین حائری (مجموعه اهدایی محمدصادق طباطبایی)، 1374

30 . مجموعه مقالات سمینار هفتادمین سال افتتاح رسمی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، به‌کوشش غلامرضا فدایی عراقی، 1374

31 . اسناد روحانیت و مجلس (ج 1)، تألیف عبدالحسین حائری، 1374

32 . اسناد روحانیت و مجلس (ج 2)، تألیف منصوره تدین‌پور، 1375

33 . اسناد روحانیت و مجلس (ج 3)، تألیف منصوره تدین‌پور، 1376

34 . روزنامه مجلس (ج 1 ـ 5)، به کوشش کتابخانه مجلس شورای اسلامی1376

35 . مدینة‌الادب (3 جلد)، به خط عبرت نائینی، (چاپ عکسی)، 1376

36 . مقالاتی پیرامون کتابخانه‌های مجالس دنیا، به‌اهتمام غلامرضا فدایی‌عراقی، .1377

37 . فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (مجلدات 25، 26 و 35)، علی صدرایی خویی (با همکاری مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، 1376

38 . نامه فرهنگیان، به خط عبرت نائینی، (چاپ عکسی)، 1377

39 .  مقدمه صحاح جوهری (در تاریخ واژه‌نامه‌های عربی)، عبدالغفور عطار، ترجمه غلامرضا فدایی‌عراقی، 1377

40 . گنجینه بهارستان مجموعه رسائل مکتوب، به‌اهتمام میرهاشم محدث، 1377

41 . پل‌های تاریخی، امیرحسین ذاکرزاده، 1377

42 . فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (مجلدات 36 و 37 و 38)، علی صدرایی‌خویی (با همکاری مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، 1377

43 . خاتمه شاهد صادق، محمدصادق اصفهانی، تصحیح میرهاشم محدث، 1377

44 . واژه‌نامه نسخه‌شناسی و کتاب‌پردازی، حسن هاشمی‌میناباد (با همکاری نشر فهرستگان)، 1379

45 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 2/23)، به‌اهتمام عبدالحسین حائری، 1378

46 . تاریخ کتابخانه‌های مساجد ایران، نادر کریمیان‌سردشتی، 1378

47 . دو رساله فلسفی (عین‌الحکمه و تعلیقات)، میرقوام‌الدین محمدرازی تهرانی، تصحیح علی اوجبی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1378

48 . مناجات الهیات حضرت امیر (ع) و ما نزل من القرآن فی علی (ع)، به‌روایت ابوعبدالله محمد بن عمران مرزبانی، تصحیح علی اوجبی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1378

49. تنبیه‌الغافلین عن فضائل‌الطالبیین، تألیف ابی‌سعد محسن بن محمد بن کرامی جشمی بیهقی، تصحیح محمدرضا انصاری‌قمی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1378

50 . اسناد روحانیت و مجلس (ج 4)، منصوره تدین‌پور، 1379

51 . راهنمای مجالس قانونگزاری جهان، رضا اردلان، 1379

52 . تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی، نجیب مایل هروی ]به مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی[ (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1380

53 . مقدمه‌ای بر اصول و قواعد فهرست‌نگاری، محمدوفادار مرادی (به مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی)، با همکاری مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا، 1379

54 . گنجینة دستنویس‌های اسلامی در ایران، دکتر هادی شریفی، ترجمه احمد رحیمی‌ریسه [به مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی] (با همکاری انتشارات فهرستگان)، 1379

55 . فرایندهای غیرشیمیایی برای آفت‌زدایی مجموعه‌های کتابخانه‌ای، مهرداد نیکنام [به مناسبت سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی]، 1379

56 .  یادمان سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی، احسان‌اللّه شکراللهی (گزیده سخنرانی‌ها و گفتگوها)، 1381

57 . گنجینه بهارستان (1) حکمت (1)، به‌اهتمام علی اوجبی (باهمکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1379

58 .  تاریخ ذوالقرنین، میرزا فضل‌اللّه شیرازی متخلص به خاوری (2 مجلد)، تصحیح ناصر افشارفر (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1380

59 . المخلص فی اصول‌الدین، الشریف المرتضی ابوالقاسم علی بن حسین بن محمد الموسوی، تصحیح محمدرضا انصاری‌قمی (با همکاری مرکز نشر دانشگاهی)، 1381

60 .  محبوب‌القلوب (تاریخ حکمای پیش از اسلام)، قطب‌الدین اشکوری، ترجمه سید احمد اردکانی، تصحیح علی اوجبی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1380

61 .  گنجینة‌ بهارستان (2) ادبیات فارسی (1)، به‌اهتمام بهروز ایمانی (با همکاری سازمان چاپ و  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1380

62 .  نزهه‌الاخبار (تاریخ و جغرافیای فارسی)، میرزا جعفرخان حقایق‌نگار خورموجی، تصحیح سیدعلی آل‌داود (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1380

63 .  سفرنامة اصفهان، میرزا غلامحسین افضل‌الملک، تصحیح ناصر افشارفر (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1380

64 .  فارابی و مکتبش، یان ریچارد نتون، ترجمه دکتر گل‌بابا سعیدی، 1381

65 .  حدیث عشق (1) (نکته‌ها، گفتگوها و مقالات استاد عبدالحسین حائری)، به‌اهتمام سهلعلی مددی، 1380

66 .  گنجینة بهارستان (3) علوم قرآنی (1)، سید مهدی جهرمی،  1380

67 .  الالهیات من المحاکمات بین شرحی الاشارات، قطب‌الدین محمد بن محمد رازی، تصحیح مجید هادی‌زاده (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب)، 1381

68 .  الاربعینات لکشف انوار القدسیات، قاضی سعید محمد بن محمد مفید القمی، تصحیح نجفقلی حبیبی (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب)، 1381

69 .  چند امتیازنامه عصر قاجار، به‌کوشش میرهاشم محدث (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1380

70 .  دین و سیاست در دولت عثمانی، داود دورسون، ترجمه منصوره حسینی، داود وفایی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1381

71 .  فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 24، دفتر 1)، کتب اهدایی سید محمدصادق طباطبایی، سید محمد طباطبایی‌بهبهانی (منصور)، 1381

72 .  اللمعات العرشیه، مولی محمدمهدی بن ابی‌ذر النراقی، تصحیح علی اوجبی (با همکاری کنگره بزرگداشت فاضلین نراقییّن)، .1381

 

73 .  اللمعة الالهیة فی الحکمة المتعالیه و الکلمات الوجیزه، ملامهدی نراقی، ترجمة دکتر علیرضا باقر (با همکاری کنگره بزرگداشت فاضلین نراقییّن)، 1381

74 .  الهیات فلسفی توماس آکوئیناس، لئو.جی. اِِلدرز، ترجمه شهاب‌الدین عباسی، 1381، (چاپ دوم، )1387

75.  گنجینة‌بهارستان(4) ادبیات عرب (1)، محمدباهر (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1381

76 .  گنجینة بهارستان (5) فقه و اصول (1)، حسنعلی علی اکبریان (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1381

77 .  لسان‌الغیب، کمال‌الدین محمدکریم صابونی، تصحیح شهاب‌الدین عباسی و علی اوجبی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1381

78 .  الصراط المستقیم، محمدباقر میرداماد، تصحیح علی اوجبی (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب)، 1381

79 .  فائق المقال فی الحدیث و الرجال، احمد بن عبدالرضا مهذب‌الدین بصری، تصحیح محمود نظری (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، 1381

80 .  دیوان شاپور تهرانی، سرودة ارجاسب بن خواجگی شاپور تهرانی، تصحیح یحیی کاردگر، 1382

81 .  تسنیم‌المقربین (شرح فارسی منازل‌السائرین)، شمس‌الدین محمد تبادکانی طوسی، تصحیح سید محمد طباطبایی بهبهانی، 1382

82 .  هدایة الاصول (شرح فارسی باب حادی عشر)، از مؤلفی ناشناس، به‌کوشش اسماعیل تاجبخش، 1382

83 . روضة المنجمین، شهمردان بن ابی‌الخیر رازی، تصحیح جلیل اخوان زنجانی (با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب)، 1382

84 .  حدیث عشق (2) (دانش‌پژوه در قلمرو جستارهای نسخه‌های خطی) (دفتر اول)، به‌مناسبت بزرگداشت استاد فقید محمدتقی دانش‌پژوه، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی، سیّد محمدحسین مرعشی، 1381

85 . وضعیت آوارگان فلسطینی در حقوق بین‌الملل، لکس تاکنبرگ، ترجمه محمد حبیبی، مصطفی فضائلی (با همکاری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی)، 1381

86 .  مکاتبات هانری کربن و ولادیمیر ایوانف، ترجمه علی‌محمد روحبخشان (با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه)، 1382

87 .  مفهوم خدا، جان باوکر، ترجمه عذرا لوعلیان لنگرودی، 1383

88 .  ارمغان بهارستان (1)، نامة معانی (یادنامة استاد احمد گلچین معانی)، به‌کوشش بهروز ایمانی، 1383

89 .  زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی، تألیف سید محمد حسین حسینی جلالی، ترجمه سید محمد علی احمدی ابهری، 1382

90 .  الشریعة الی استدراک الذریعة (ج 1)، سیدمحمد طباطبایی بهبهانی، 1383

91 .  حدیث عشق (3) (دانش‌پژوه، نامه‌ها و گفتگوها) به‌مناسبت بزرگداشت استاد محمدتقی دانش‌پژوه (دفتر 2)، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید محمدحسین مرعشی، 1382

92 .  حدیث عشق (4)، به مناسبت بزرگداشت استاد فقید محمدتقی دانش‌پژوه (دفتر 3)، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید محمدحسین مرعشی، (چاپ نشده)

93 .  حدیث عشق (5) (زندگی‌نامة خودنوشت، گزیده مقالات و نامه‌های استاد احمد منزوی)، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید محمدحسین مرعشی، 1382

94 .  گنجنیة بهارستان (8)، علوم قرآنی (2)، محمدحسین درایتی، 1383

95 . حدیث عشق (6) (دکتر اصغر مهدوی، از او با او) به مناسبت بزرگداشت استاد فقید دکتر اصغر مهدوی، به‌کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید محمدحسین مرعشی، 1383

1/95 .  گنجینة بهارستان (6) تاریخ (1)، به‌کوشش سیّدسعید میرمحمّدصادق، 1384

96 .  گنجینة بهارستان (9)، ادبیات فارسی (2)، به‌کوشش بهروز ایمانی، 1384

97 .  قواعدالسلاطین، سید محمد عبدالحسیب بن سید احمد علوی عاملی، تصحیح رسول جعفریان، 1384

98 .  سلوة الشیعه (کهن‌ترین تدوین موجود از سروده‌های منسوب به‌ امیرمؤمنان علی ـ ع)، ابوالحسن‌علی‌بن‌احمد فنجگردی نیشابوری، تصحیح جویا جهانبخش، 1384

99 .  اسلام، جهانی شدن و پست مدرنیته (مجموعه مقالات)، ترجمه مرتضی بحرانی، 1384

100 .  نسخه‌پژوهی (دفتر دوم)، ابوالفضل حافظیان‌بابلی، 1384

101 .  حدیث عشق (7) (عرض‌حال، جستارها و گفتارها تقدیمی به استاد سیداحمد حسینی اشکوری)؛ به‌کوشش سید صادق اشکوری، 1384

102 .  ساختارگرایی، ژان پیاژه، ترجمه رضا علی‌اکبرپور، 1384

103 .  کلیات زلالی خوانساری، سرودة زلالی خوانساری، تصحیح سعید شفیعیون، 1384

104 .  المشارع و المطارحات (راه‌ها و گفتگوها)، شیخ شهاب‌الدین سهروردی، ترجمه سیدصدرالدین طاهری، 1385

105 .  گنجینة بهارستان (15)، علوم قرآنی و روایی (3)، به‌کوشش سید حسین مرعشی، 1385

106 .  حدیث عشق (8) [مقالات و پژوهش‌های استاد سید عبداللّه انوار]، به‌کوشش فریبا افکاری، 1385

107 .  نسخه‌پژوهی (دفتر سوم)، ابوالفضل حافظیان‌بابلی، 1385

108 .  ازلیة النفس و بقائها، عزالدوله سعد بن منصور البغدادی، تصحیح انسیه برخواه، 1385

109 .  الشریعة الی استدراک الذریعه (ج 2)، سیدمحمد طباطبایی‌بهبهانی، 1385

110 .  رنج و گنج (یادمان میراث‌شناس برجسته معاصر علامه سید احمد حسینی اشکوری)، به‌کوشش سیدصادق حسینی اشکوری (با همکاری مجمع ذخایر اسلامی)، 1384

111 .  اسناد بهارستان (1) (گزیده‌ای از اسناد وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان)، به‌اهتمام رضا آذری شهرضایی، 1385

112 .  گنجینة بهارستان (7)، علوم و فنون (1)، پزشکی (1)، به‌اهتمام مرکز پژوهش کتابخانة مجلس شورای اسلامی، 1386

113 .  مرقع گلستان گلستانه (چاپ عکسی با مقدمه)، علی‌اکبر گلستانه، 1386

114 .  بیانات مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس، 1386

115 .  گنجینة بهارستان (10)، علوم و فنون (2)، پزشکی (2)، به‌کوشش مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1386

116 .  العقد النضید المستخرج من شرح ابن ابی‌الحدید، الامام فخرالدین عبداللّه بن الهادی الحسینی الزیدی الیمنی، تصحیح محمدرضا انصاری‌قمی، 1386

117. کنزالاکتساب، سرودة رحمتی بن عطاءاللّه، به‌کوشش عارف نوشاهی، با همکاری اقصی ازور [ضمیمة شمارة 1 فصلنامة «نامة بهارستان»]، 1387

118 .  هدیة بهارستان (بزرگداشت مرحوم دکتر محدث ارموی)، به‌کوشش عبدالحسین طالعی، 1386

119 .  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1386

120 .  فهرست مختصر نسخ خطی کتابخانه مجلس، سیدمحمد طباطبایی‌ بهبهانی، 1386

121 .  گنجینة بهارستان (16)، علوم و فنون (3)، فرسنامه، به‌اهتمام دکتر عبدالحسین مهدوی، 1387

122 .  دیوان بدر چاچی، سرودة بدرالدین چاچی، تصحیح علی‌محمد گیتی‌فروز، 1387

123 .  ظفرنامه (ج 1 و 2)، تألیف شرف‌الدین علی یزدی، تصحیح سیّدسعید میرمحمّدصادق و عبدالحسین نوایی، 1387

124 .  إیضاح مخالفة السنّة لنصّ الکتاب و السنّة، تألیف ابومنصور الحسن بن یوسف بن علی بن المطّهر «العلامة الحلّی»، تصحیح بی‌بی‌سادات رضی بهابادی، 1387

125 .  گنجینة بهارستان (11)، حکمت (2)، [مجموعه 12 رساله در فلسفه، منطق، کلام، عرفان، تصوّف]؛ به‌کوشش علی اوجبی، 1387

126 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در یک نگاه، 1387

127 . کارنامة مجلس شورای اسلامی، دورة هفتم، سال چهارم، تهیه و تدوین: اداره کل فرهنگی روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اداره تبلیغات و انتشارات، 1387

128 . شرح مثنوی، تألیف محمّد نعیم، تصحیح علی اوجبی، 1387

129 . دیدگاه فخر رازی و اکوئیناس در باب قدم عالم، نوشته معمّر اسکندر اوغلو، ترجمة عذرا لوعلیان (با همکاری نشر علم)، 1387

130 . فهرست اسناد بقعة شیخ صفی‌الدین اردبیلی، گردآوری و تدوین عمادالدین شیخ‌الحکمایی، 1387

131 . دیوان سنجر کاشانی، تصحیح حسن عاطفی و عباس بهنیا، 1387

132 . گنجینة بهارستان (تاریخ 2 ـ  دوره قاجار)، به‌کوشش سید سعید میرمحمّد صادق، 1387

133 . فریدة الاصقاع، سیّد نعمت‌اللّه بن سیّد عبدالهادی شوشتری، تصحیح عبدالکریم علی جرادات، 1387

134 . یکبار دیگر، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1387

135 . رساله در پادشاهی صفوی، محمّد یوسف ناجی، به‌کوشش رسول جعفریان ـ فرشته کوشکی، 1387

136. منظرالاولیاء، محمّد بن محمّد کاظم تبریزی (اسرار علیشاه)، به‌کوشش میرهاشم محدث، 1387

137. فهرست موضوعی مندرجات مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، تهیه و تدوین ادارة کل فرهنگ و روابط عمومی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1387

138. رهاورد حَسَن، به کوشش حسن رهاورد، 1387

139. فهرست مقالات و مطالب مجله خواندنیها درباره تاریخ معاصر ایران، با همکاری مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1387

140. الایضاح عن اصول صناعة المسّاح، منسوب به ابومنصور بغدادی، و رساله در علم مساحت، ترجمة ابوالفتوح عِجْلی، به کوشش علی اوجبی، 1388

141. میراث بهارستان (دفتر 1)، نویسندگان مختلف: مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388

142. معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دورة هشتم، به اهتمام ادارة کل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1387

143. الشافی فی شرح الکافی، ملاخلیل بن غازی قزوینی، مصحّح محمدحسین درایتی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1387

144. صافی [در شرح کافی]، ملا خلیل بن غازی قزوینی ، تصحیح حمید احمدی جلفایی، جلد اوّل و دوّم، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1387

145. الحاشیة علی اصول الکافی، ملا محمدامین استرآبادی، مصحّح علی فاضلی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1387

146. الحاشیة علی اصول الکافی، سید احمد علوی عاملی، مصحّح سید صادق اشکوری، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1387

147. الحاشیة علی اصول الکافی، سید بدرالدین حسینی عاملی، مصحّح علی فاضلی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1387

148. الکشف الوافی فی شرح اصول الکافی، آصف شیرازی، مصحّح علی فاضلی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1387

149. الحاشیة علی اصول الکافی، میرزا رفیعا، مصحّح محمدحسین درایتی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1387

150. الهدایا لشیعة ائمة الهدی، شرف‌الدین محمدبن محمدرضا مجذوب تبریزی، مصحّحان: محمدحسین درایتی، غلامحسین قیصریه‌ها، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1387

151. الذریعة الی حافظ الشریعة، رفیع‌الدین محمدبن محمد مؤمن گیلانی، مصحّح محمدحسین درایتی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1388

152. الدرّ المنظوم، شیخ علی کبیر، مصحّح محمدحسین درایتی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1388

153. الحاشیة علی اصول الکافی، شیخ علی‌ صغیر، مصحّح محمدحسین درایتی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1388

154. تحفة الاولیا، محمدعلی بن محمدحسن فاضل نحوی اردکانی، تصحیح محمد مرادی، جلد 1 و 2، تصحیح عبدالهادی مسعودی، جلد 3 و 4، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1388

155. شرح فروع الکافی، محمدهادی بن محمدصالح مازندرانی، تصحیح محمدجواد محمودی، محمدحسین درایتی، جلد 1 ـ3، تصحیح محمدجواد محمودی، علی حمیداوی، جلد 4 و 5، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1388

156. البضاعة المزجاة، محمدحسین بن قاریاغدی، تصحیح حمید احمدی جلفایی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1388

157. منهج الیقین، سید علاءالدین محمد گلستانه، مصحّحان: سید مجتبی صحفی، علی صدرایی خویی، با همکاری موسّسة دارالحدیث، 1388

158. مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی، به کوشش مهدی سلیمانی آشتیانی و محمدحسین درایتی، 1388

159. اسناد دورة اوّل مجلس شورای‌ملّی، (اسناد بهارستان 2)، به‌کوشش مسعود کوهستانی‌نژاد، 1388

160. نمایه روزنامة مجلس، به کوشش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388

161. سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین، تألیف محمّد بن برهان‌الدّین سمرقندی، تحقیق و تصحیح احسان‌الله شکراللّهی، 1388

162. تحفة العالم، سیّد ابوطالب موسوی فندرسکی، به کوشش رسول جعفریان، 1388

163. نقباءالبشر، شیخ آقا بزرگ تهرانی، تحقیق و گردآوری: سید محمّد طباطبایی بهبهانی، 1388

164. الامامة و السیاسة، لأبی‌محمّد عبدالله‌بن مسلم‌بن قتیبه الدینوری (213 ـ 276)، إشراف:  الدکتور عبدالجبّار ناجی و مکتبة مجلس الشوری الإسلامی، 1388

165. گنجینة بهارستان، (تاریخ 3ـ تاریخ و جغرافیای شبه قارّة هند)، به کوشش جمشید کیان‌فر، 1388

166. اسناد تجاری ادوار اوّل تا پنجم مجلس شورای ملّی (1285ـ 1305 ش)، به‌کوشش راضیه یوسفی‌نیا، 1388

167. آیین‌اسلام، صاحب امتیاز و مدیر و سردبیر نصرت‌اللّه نوریانی، با مقدمة سید فرید قاسمی، 1388

168. هفت‌بند هفتاد بند، (هفت‌بند حسن کاشی و مجموعة سیزده هفت‌بند و یک تخمیس و تضمین به اقتفای آن)، به کوشش سعید هندی، 1388

169. علی‌نامه (منظومه‌ای کهن)، سرودة ربیع‌ به سال 482ﻫ ، با مقدمة محمدرضا شفیعی کدکنی، محمود امیدسالار، با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1388 (چاپ نسخه‌ برگردان)

170. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 28)،‌ تألیف سید جعفر اشکوری، 1388

171. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 32)، تألیف محمود نظری، 1388

172. دیوان حسن کاشی، به‌کوشش سید عباس رستاخیز، با مقدمة حسن عاطفی، 1388

173. فهرست اسناد کتابخانة مجلس شورای اسلامی، (اسناد دورة دوم مجلس شورای ملّی، ج 1)، به‌کوشش مریم نیل‌قاز، 1388

174. اسئلة یوسفیّه، (مکاتبات میریوسف علی استرآبادی و شهید قاضی نورالله شوشتری)، به‌کوشش رسول جعفریان، 1388

175. طرح بودجة کلّ مملکت ایران سنة ایت‌ائیل (1328ق)، به‌کوشش کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1388 (چاپ نسخه برگردان).

176. دیوان صفایی جندقی، تصحیح و تحقیق سیدعلی آل‌داود، 1388

177. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی،  (ج 30)،  تألیف ابوالفضل حافظیان بابلی، 1388

178. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی ، (ج 2/24)،  به کوشش سید محمد طباطبایی بهبهانی، 1388

179. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (ج 2/40)، (از مجموعة اهدایی محمّدعلی کریم‌زادة تبریزی)، تألیف حسین متقی، 1388

180. شرح‌الکنوز و بحرالرموز، (پیرجمال اردستانی)، تصحیح امید سروری، 1388

181. جنگ (انجمن فهرست‌نگاران نسخه‌های خطّی)، دفتر اوّل: مجموعه مقالات یادمان شهید ثقةالاسلام تبریزی، به کوشش اعضای انجمن فهرست‌نگاران نسخه‌های خطّی، 1388

182. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة عمومی آیةاللّه گلپایگانی (قم)، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، نگارش علی صدرایی خویی ـ ابوالفضل حافظیان بابلی، ج 2، 1388

183. یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی، به کوشش ایرج افشار، 1388

184. منشآت سلیمانی، تألیف دبیران دبیرخانة شاه سلیمان صفوی، به‌کوشش رسول جعفریان، 1388

185. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (ج 31)، به‌کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، 1388

186. بازسازی متون کهن حدیث شیعه (روش، تحلیل، نمونه)، تألیف و تدوین، سیّد محمّد عمادی حائری، 1388

187. اعتراف‌نامه به همراه رساله شناخت، تصحیح و پژوهش دکتر منصور صفت‌گل، 1388

188. سالنامه‌های کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (برخی از سالنامه‌های موجود در بخش نشریات از سال 1251 تا 1357)، گردآورنده حجت امیری، 1388

189. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (ج 34)، تألیف: محسن صادقی، 1388

190. میراث بهارستان (دفتر دوم)، نویسندگان مختلف، به‌کوشش: مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،1388

191. فرقة دمکرات در سراب، به کوشش  رحیم نیک‌بخت و اصغر حیدری، 1388

192. سفرنامة ایازخان قشقایی، (1340 ـ 1341ق / 1301ش)، به کوشش: پرویز شاکری، 1388

193. سفینة خوشگو، (دفتر دوم)( چاپ نسخه برگردان)، بندرابن داس خوشگو، تصحیح دکتر کلیم اصغر، 1388

194. تفسیر کتاب‌الله، ابوالفضل بن شهردویر دیلمی، با مقدمة سیّدمحمد عمادی حائری، 1388

195. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 1/33)، به کوشش طیار مراغی، 1388

196. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (ج 41)، به کوشش سید صادق حسینی اشکوری، 1388.

197. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (ج 1/27)، تألیف جواد بشری، 1388

198. ذیل نفثة‌المصدور، ابوالرجاء قمی، رونویسی حسین مدرّسی طباطبایی (از روی تنها نسخة شناخته شده کتاب)، 1388

199.اسناد مازندران در دورة رضاشاه، (مجلس ششم تا دوازدهم شورای ملّی)، به‌کوشش مصطفی نوری، 1388

200. مصحف قرآن، (برگهایی زرّین از قرآنهای نفیس در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)، به کوشش داود نظریان و احسان‌الله شکراللهی، 1389

201. فهرست گنجینه‌های دستنویس‌های اسلامی، ترجمة افزودة احمدرضا رحیمی ریسه، 1389

202. الشقائق النعمانیة فی علماء الدولة العثمانیة، مصطفی بن ‌احمد «طاشکبری‌زاده»، تصحیح سیّد محمّد طباطبائی بهبهانی «منصور»، 1389

203. العقد المنظوم فی ذکر افاضل الروم، (ذیل الشقائق النعمانیّة فی علماء الدولة العثمانیّة)، تألیف علّی بن بالی الآیدینی، تصحیح سیّد محمّد طباطبایی بهبهانی «منصور»، 1389

204. دیوان عضد، سرودة عضد (سرایندة ناشناختهء سدة 8ق)، تحقیق و تصحیح علیرضا قوجه‌زاده

205. اوراق عتیق، (مجموعه مطالعات متن پژوهی، نسخه‌شناسی و فهرستنگاری)، دفتر اوّل، به کوشش سیّد محمّدحسین حکیم، 1389

206. تاریخ اولادالاطهار، تألیف سیّد محمدرضا بن سیّد محمّدصادق طباطبایی تبریزی، به کوشش محمّد الوانساز خویی، 1389.

207. رجال دینور، تألیف محمّد دینوری، به کوشش محمّد الوانساز خویی، 1389

208. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 4 قدیم با افزوده‌ها و تجدید‌نظر)، عبدالحسین حائری و سوسن اصیلی، 1389

209. چکیده و متن کامل سالنامه‌های ایران، (1321ـ 1290ق)، ج 1ـ 2، تهیه و تدوین: سیّد فرید قاسمی، 1389

210. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 20)،( نسخه‌های 6411 تا 7000)، تألیف سید جعفر حسینی اشکوری، 1389

211. تحوّلات منطقه‌ای افغانستان (مجموعة مقالات)، به کوشش حسین احمدی، 1389

212. میرداماد، تألیف علی اوجبی، 1389

213. معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی، (علم عروض، علم قوافی، علم بدایع‌الصنایع)، تألیف: شمس‌‌الدّین محمّد بن فخرالدین سعید فخری اصفهانی (سدة 7ـ 8 ق)، تحقیق و تصحیح: دکتر یحیی کاردگر، 1389

214. رباعیات فکری مشهدی، به اهتمام سید علی میرافضلی، 1389

215. فهرستوارة دستنوشتهای ایران (دنا)، در 12 مجلّد، به‌کوشش: سید مصطفی درایتی، 1389

216. نصوص‌الکلم علی کتاب فصوص الحکم، تألیف ابوفراس محمّد بدرالدین حلبی (1362-1298ق)، تحقیق و تصحیح علی‌اوجبی، 1389

217. قرآن کریم (به خطّ نیریزی)، نظارت هنری: احسان‌الله شکراللهی و داود نظریان، 1389

218. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (از ابتدا تا پایان سال 1386)، به کوشش:آزاده حیدری، 1389.

219. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (ج 43)،  (نسخه‌های 15301 تا 15700)، تألیف سیّد صادق حسینی اشکوری، 1389

220. میراث بهارستان (دفتر 3)، (نویسندگان مختلف) مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389

221. اسناد فارس در دورة دوم و سوم مجلس شورای ملی، (اسناد بهارستان 5)، به کوشش منصور نصیری طیبی، 1389

222. فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانة میر جلال‌الدین محدّث ارموی، نگارش حسین متّقی ـ فتح‌الله ذوقی، 1389

223. دیوان آذری اسفراینی، سرودة نوالدین حمزه‌بن علی ملک طوسی اسفراینی، تحقیق و تصحیح دکتر محسن کیانی و سیّد عباس رستاخیز، 1389

224. گزیدة اسناد نظام آموزش و مجلس شورای ملّی (دورة سوم تا پنجم)، به کوشش سهیلا ترابی فارسانی، 1389

225. فهرست اسناد عرایض کتابخانة مجلس شورای اسلامی (مجلّد دوم)، به کوشش: مریم نیل‌قاز، 1389

226. رسائل پیرجمال اردستانی (دفتر اوّل)، کنزالدقائق، تنبیه‌العارفین و محبوب‌الصدیقین)، تحقیق و تصحیح: امید سروری، 1389

227. نقد فلسف‍ة دارون، تألیف: أبی المجد الشیخ محمدالرضا النجفی الاصفهانی، تحقیق: الدکتور حامد ناجی اصفهانی، 1389

228. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (جلد 2/27)، تألیف: محمود نظری، 1389

229. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (جلد 20)، تألیف: سیّد محمدحسین حکیم، 1389

230. دستور حکّاکی، تألیف: مهرداد خلقی، 1389

231. عرفات‌العاشقین و عرصات العارفین ، تألیف تقی‌الدین اوحدی، تصحیح ذبیح‌الله صاحبکاری و آمنه فخراحمد، با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1389

232. کتاب الصلوة، کتاب الدعاوی والبینات، کتاب السیر از الإبانه، تألیف ابوجعفر محمّد بن یعقوب هوسمی، همراه با زوائد الإبان‍ة تألیف شمس‌الدین محمّد بن صالح گیلانی با مقدمة محمد عمادی حائری، 1389 (چاپ عکسی)

233. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (جلد 3/24)، مجموعة اهدایی سیّد محمدصادق طباطبایی، تألیف محمود نظری، 1389

234. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (جلد 44) نسخه‌های( 15701 تا 16100)، تألیف ابوالفضل حافظیان بابلی، 1389

235. تاریخ صاحب‌قرانی، تألیف محمود میرزا قاجار، تصحیح نادره جلالی، 1389

236. شرفنامه، روح‌الله شیرازی، متخلّص به فتوحی، تصحیح دکتر محمّدباقر وثوقی، باهمکاری خدیجه عالمی و منوچهر ایزدنیا، 1389

237. فهرست اسناد کتابخانة مجلس شورای اسلامی،( مجلد سوم)، (اسناد انتخابات مجلس شورای ملّی ادوار دوم تا پنجم)، به کوشش علی ططری و زهرا غلامحسین‌پور، 1389

238. فهرست توصیفی شبیه‌نامه‌های دورة قاجار، (شبیه‌نامه‌های گنجینة خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی)، تألیف رضا کوچک‌زاده، 1389

239. گنجینة بهارستان، (علوم قرآنی و روایی 4 ـ تجوید و قرائت)، به کوشش سیّد حسین مرعشی، 1389

240. رسایل پیرجمال اردستانی (دفتر دوم)، تصحیح: اُمید سروری، 1389

241. سفرنامة مازندران، (گزارش روزانة محمّد جعفرخان در سال 1281 خورشیدی)، به اهتمام محمّد گُلبن و احمد شکیب‌آذر، 1389

242. مزارات خوی، تألیف محمّد الوانساز خویی، 1389

243. خاطرات سیّد محمّد فاطمی قمی، (1294ق ـ 1324ش) (نویسندة قانون مدنی و مستشار دیوان تمیز)، پژوهش،‌ تصحیح و توضیحات: دکتر حسن زندیه، مقدمة احمدرضا نائینی، 1389

244. مغولان در هند، (بررسی کتابشناختی دست‌نویس‌ها)، تألیف: نوسروانجی مارشال، ترجمه: حسین برزگر کشتلی، ویرایش و صفحه‌آرایی: احمدرضا رحیمی ریسه، 1390

245. آیینة جهان‌نما و طلسم گنج‌گشا، تألیف ابوسعید بن یحیی یمنی، تصحیح و تحقیق دکتر محمّدرضا موحّدی و الهه ربیعی مزرعه‌شاهی، 1390

246. مجلس دیروز و امروز (مصوّر)، تألیف محمد جواد جدی، 1390

247. مونس الاحباب (مجموعة رباعیات خواجه شهاب‌الدین عبدالله مروارید)، به کوشش: سیّد علی میرافضلی، 1390

248. کلمات‌الشعراء، نگاشتة محمّد افضل سرخوش (1050ـ1127ق)، تصحیح: علیرضا قزوه، 1389

249. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 2/33)، محمود طیارمراغی، 1390

250. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج1/29)، محمّدحسین حکیم، 1390

251. فهرست کاتبان نسخه‌های خطّی کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران،  تألیف پریسا کرم‌رضایی، 1390

252. دیوان ظهوری ترشیزی، (غزلیات)، سرودة نورالدین محمّد ظهوری ترشیزی، تحقیق و تصحیح دکتر اصغر باباسالار، 1390

253. الکشکول، تألیف: علامه شیخ آقابزرگ طهرانی، تحقیق: سیّد جعفر حسینی اشکوری، 1390

254. اسنادی از پیامدهای ملّی شدن صنعت نفت ایران، به‌کوشش: محمود طاهر احمدی، 1390

255. اسناد بانوان در دورة مشروطیت دورة دوم و سوم مجلس شورای ملّی ، به‌کوشش: فاطمه ترکچی و علی ططری، 1390

256. دیوان لطف‌ا... نیشابوری، سرودة لطف‌الله بن سلیمان‌شاه نیشابوری، به کوشش رسول جعفریان، (چاپ عکسی)‌1390

257. کلیمیان و ارامنه در اسناد کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، به کوشش منیر قادری و حبیب الله اسماعیلی، 1390 

258. رجال معاصر عراق، زیر نظر صادق فرازی، به سعی و اهتمام سید علی موجانی، سولماز صدقی، اردشیر پشنگ، هانیه رجبی، 1390 

259. متون و پژوهشهای تاریخی (مجموعه مقالات در تاریخ اسلام و تشیّع)، تألیف محمّدکاظم رحمتی، 1390 

260.  فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی (سنا جلد 1 و 2 قدیم)، 1390 

261.  گزیدۀ اسناد انجمن های ایالتی و ولایتی،  به اهتمام مسعود کوهستانی نژاد، 1390 

262.  منشآت تفرشی (مجموعه­ای از نامه­های دیوانی و اخوانی دورۀ صفویه)، عبدالحسین تفرشی/ تصحیح و تحقیق محسن بهرام­نژاد، 1390 

263. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 45)، تألیف سید صادق حسینی اشکوری و یوسف بیگ باباپور، 1390 

264. صحیفه سجادیه، به خط عبدالغفار اصفهانی، کتابت ترجمه به خط عبدالحسین اصفهانی/ با مؤخره علی فاضلی، 1390  

265. در باب اوقاف صفوی (مجموعه مقالات)، تألیف، نزهت احمدی، 1390  

266. سفرنامه ناصری، ناصرالسلطنه میرزا نصرالله طباطبایی دیبا، به کوشش رسول جعفریان، 1390 

267. تاریخچه مجلس سنا، به کوشش مسعود کوهستانی نژاد، 1390 

268. دیوان سلیمی تونی، تصحیح سیّدعباس رستاخیز، 1390 

269. التراث الطبی العربی، تألیف سید جعفر طباطبایی، 1390 

270. یتیمۀ الدرر و کریمۀ الفقر، به کوشش بهروز ایمانی، 1390 

271. تحوّلات غرب آذربایجان به روایت اسناد مجلس شورای اسلامی، به کوشش  علی ططری، رحیم نیکبخت، 1390   

272. ترجمۀ کهن کتاب من لایحضــــره الطبیب، با مقدمــه احسان­الله شـــکراللهی، 1390 

273. بهارستان در تاریخ، به کوشش حسن باستانی­راد، 1390   

274. ست رسائل فی اثبات واجب الوجود بالذّات و فی الالهیات: تألیف شمس­الدین محمّدبن احمد خفری، تحقیق دکتر فیروزه ساعتچیان، 1390 

275. تذکره بی­نظیر، افتخار دولت آبادی، تصحیح امید سروری، 1390 

276. غنیۀ النزوع (چاپ عکسی)، با مقدمه سیّدمحمّدعمادی حائری، 1390   

277. انیس الخلـــوۀ و جلیس الســلوۀ، تدوین مسافربن ناصر ملطیوی، به کوشش محمدافشین وفایی و ارحام مرادی، 1390 

278. فهرست نامه ایران، تألیف حسین متقی، 1390   

279. تشیع و ولای اهل بیت (ع) در ادب فارسی، جنگ عبدالکریم مداح، تصحیح امینه محلاتی، 1390 

280 .  دلیل­الجنان و رکن­الایمان فی وقایع الجمل و الصفین و نهروان، سرودۀ عباس ناسخ، تصحیح دکتر صابر امامی، 1391 

281. نامه­های مشروطه(دفتر 1)، به کوشش ابراهیم ذوالفقاری، 1390   

282. دیوان کمال غیاث شیرازی،  تصحیح محسن کیانی و احمد بهشتی، 1390   

283. فهرست اسناد کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی (دفتر 4)،  به کوشش مریم نیل­قاز، 1390 

284. کتاب ورز اطلاع رسان، برگی از شناختنامه ایرج افشار، سیّد فرید قاسمی، 1390 

285. اولی القبلتین: نخستین قبله گاه،  به کوشش سید علی موجانی، 1390   

286. فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (ج 1/47)، تألیف احسان الله شکراللهی، 1390   

287. تکملة الذریعة الی تصانیف الشیعة(ج 1 و2)، تألیف سید محمد علی روضاتی، اعداد محمد برکت ، 1390 

288. اسناد خرم آباد، به کوشش سید فرید قاسمی، 1390   

289. سفرنامه سوم مظفرالدین شاه به فرنگ، به اهتمام نصیری مقدم، 1390   

290. عطارد دانش (جشن­نامه استاد عزیزالله عطاردی)،  به کوشش عبدالحسین طالعی، 1390 

291. تاریخ کردستان(1330-1344ق)، تألیف ملا محمّدرضا، تصحیح دل­آرا مردوخی،

292. بررسیهای تاریخی در حوزۀ اسلام و تشیع(مجموعۀ نود مقاله و یادداشت)، به کوشش حسن انصاری، 1390 

293. میراث بهارستان (دفتر4)، به کوشش مرکز پژوهش کتابخانه مجلس، 1390 

294. اسناد روزنامه­نگاری و مطبوعات به انضمام اسناد چاپ،  به کوشش سیدفرید قاسمی، 1390 

295. شرح فصول نصیریه، به کوشش خدیجه مقدس زاده، 1390   

296. فتنۀ شیخ عبیدالله کرد، به کوشش یوسف بیگ باباپور، مسعود غلامیه، 1390   

297. هنر انقلاب، به کوشش رسول جعفریان، 1390   

298. اسناد جنگ جهانی اول و دوم به روایت اسناد، به کوشش الهام ملک­زاده، زهرا حامدی و زهرا علیزاده بیرجندی

299. تحفۀ الغرائب،  تألیف محمّدبن ایوب الحاسب طبری، تصحیح جلال متینی ، 1390 

300. معانی کتاب الله و تفسیره المنیر، با مقدمه سیّدمحمّدعمادی حائری، 1390   

301. فردوس التواریخ (تاریخ ارض­اقدس رضوی)، تألیف فاضل بسطامی، تصحیح علیرضا اکرمی، 1390 

302. چهل طوفان، (بررسی تصاویر چاپ سنگی طوفان البکاء): تحقیق علی بوذری، 1390 

303. دیوان دو سراینده از قرن نهم، به کوشش امینه محلاتی، 1390 

304. شبه قوانین (لوایح قانونی دکتر مصدّق)، به کوشش مسعود کوهستانی­نژاد (مجلّد اوّل)، 1390 

305. اسناد برده فروشی، به کوشش نرگس علیپور، 1390   

306 . عرش الایقان فی شرح تقویم الایمان، به کوششعلی اوجبی و اکبر ثقفیان، 1390   

307 . تذکرۀ مردم دیده،  تألیف عبدالحکیم حاکم لاهوری، تصحیح علیرضا قزوه، 1390   

308 . اسناد انتخابات مجلس شورای ملّی کرمانشاهان (در24 دورۀ مجلس شورای ملّی)، به کوشش علی ططری و اردشیر کشاورز، 1390 

309 . مذکرالاصحاب، به کوشش ملیحای سمرقندی/ دکتر محمّد تقوی، 1390   

310 . متون ایرانی(1)، (مجموعه رساله­های دانشوران ایرانی از دورۀ اسلامی تا عصر تیموری)، به کوشش جواد بشری. (دفتر اوّل)، 1390 

311 . فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی مجلد(5)، اسناد انتخابات مجلس شورای ملی ادوار ششم تا سیزدهم (دفتر دوم)/ به کوشش علی ططری و زهرا غلامحسین­پور، 1390 

312.  اجازات الحدیث الّتی کتبها محمّدباقر المجلسی الاصبهانی، جمع و تدوین سیّداحمد حسینی اشکوری،1390 

313.  تلامذۀ العلامۀ المجلسی و المجازون منه، جمع و تدوین سیّداحمد حسینی اشکوری، 1390 

314.  تاریخ چاپ سنگی در اصفهان، به کوشش غلامی جلیسه، 1390 

315 . اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن پژوهی، نسخه­شناسی و فهرستنگاری)، به کوشش سیّدمحمّدحسین حکیم. (دفتر دوم)، 1390 

316 . گیهان شناخت، تألیف قطّان مروزی، تصحیح و تحقیق علی صفری آق­قلعه، 1390 

317.  اسناد اراک (عراق – سلطان­آباد) دوره( 2-5)، به کوشش اسدالله عبدلی آشتیانی، 1390   

318 . اسناد پراکندۀ حکام ولایات ایران (مربوط به دورۀ قاجاریه)،  به کوشش منوچهر ستوده و علی امیری،1391 

319 . خاطرات میرزا احمدخان عمارلوئی، به کوشش علی امیری،1391 

320 . نامه­های مشروطه (دفتر دوم)، به کوشش ابراهیم ذوالفقاری،1390   

321.  شفاءالقلوب و تجوهر الاجسام، تألیف غیاث الدین دشتکی، تصحیح علی اوجبی، 1390 

322 .  نامۀ ارسباران (تاریخ اهر و ارسباران)، تألیف سیّدرضا آل­محمّد، به کوشش محمد الوانساز خویی، در چهار مجلّد، 1390   

323. اسناد یزد در دورۀ مشروطیت، به کوشش احمد مظفرمقام،1390 

324 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (ج 1/40)، به کوشش یوسف بیگ­باباپور، 1390 

325. فهرست نسخه­های خطی کتابخانۀ خانقاه احمدی شیراز، تألیف محمّد وفادارمرادی،1390 

326.  معزی نامه، به کوشش عبدالحسین طالعی، 1390 

327 . فهرست ] نسخه‌های خطی[ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (ج 51)، محمّد برکت، 1390

328 . فهرست نسخه های خطی دو کتابخانه اراک، به کوشش صادق حضرتی آشتیانی، 1390

329 . مهرهای سلطنتی،  به کوشش محمدجواد جدی، 1390

330 . فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانۀ ایاصوفیا (استانبول)، تألیف ­سیّد محمّدتقی حسینی، 1390

331.  دیوان نظام استرآبادی، مرضیه بیک­وردی­لو و شایسته ابراهیمی، 1391

332.  اسناد استرآباد و دشت گرگان،به کوشش مصطفی نوری، 1390

333 .  اسناد روحانیت و مجلس (دوره هفتم و هشتم قانوگذاری)، به کوشش فریناز متشرعی و ندا شهماری، 1391

334 .  گلزار ابرار فی سیرالاخیار، تألیف غوثی شطاری، تصحیح یوسف بیگ­باباپور، 1390

335 ترجمۀاطباق­الذهب، از مترجم ناشناخته، به کوشش ولی علی­منش و عبدالحمید ربیع­نیا، 1391

336 .  ره­آورد ستوده (یادداشتهای دکتر منوچهر ستوده)، به کوشش مصطفی نوری، 1390

337.  دیوان اثیر اومانی،  تصحیح امید سروری و عباس بگ­جانی، 1390

338.   الصلات الثقافیه بین العراق و ایران، به کوشش تحریر و اعداد نصیر الکعبی، 1391

339.  فهرست توصیفی شبیه­نامه­های پراکنده، پژوهش و نگارش رضا کوچک­زاده، 1390

340 . متون ایرانی (دفتر دوم)، به کوشش جواد بشری، 1390

341.  گفتگو با قبیله چاپ (ج1)، به کوشش اسمعیل دمیرچی، 1391

342 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،  به کوشش همکاران کتابخانه مجلس، 1391

343.  احوال و آثار عبدالمجید شکسته نویس، به اهتمام غلامرضا مشعشعی، 1390

344 . انیس الوحده و جلیس الخلوۀ، تألیف محمودبن محمودبن علی­الحسینی «گلستانه»، تحقیق و تصحیح مجتبی مطهری، 1391

345 . کتابشناسی و مقاله­های تخصصی چاپ،  به کوشش قاسم صافی، 1391

346 . ترجمه و شرح صحیفه سجادیه،  تألیف اکبر ثقفیان، 1391

347.  دو رساله از کاشف الغطاء علیه میرزا محمد اخباری، تحقیق و تصحیح رسول جعفریان، 1391

348 . فرهنگ رجال و کارگزاران دیپلماسی ایران، به کوشش سیّدباقر سخائی، علی موجانی، 1391

349. اسناد پیشه­وری به روایت دیگر، هادی هاشمیان

350.  تکمله طبقات اعلام الشیعه، تألیف سید محمدعلی روضاتی/ اعداد محمّد برکت، 1391

351 . مخطوطات کربلا، تألیف سلمان هادی آل­طعمه، 1391

352 . محفل انس (جلوه هایی از آثار هنری موزه مجلس)، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1391

353.  نذر عارف (جشن نامه دکتر عارف نوشاهی)، به کوشش سعید شفیعیون – بهروز ایمانی، 1391

354 . شرح الاشارات و التنبیهات (شیخ الرئیس ابوعلی عبدالله بن سینا) (چاپ عکسی)، با مقدمۀ سیدمحمد عمادی حائری، 1391

355 . نهایۀ الاقدام فی علم الکلام (چاپ عکسی)، تألیف تاج­الدین شهرستانی، به کوشش سیّدمحمّد عمادی حائری، 1391

356.  فهرست نسخه­های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (جلد 19)،  تألیف فریبا افکاری، 1391

357 . فهرست نسخه­های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 39)، محسن صادقی، 1391

358.  فهرست نسخه­های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، (ج 2/47)، تألیف محمود نظری، 1391

359 . فهرست نسخه­های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی( ج 50)، تألیف محمود نظری، 1391

360 .  غزوات (در وقایع جمل، صفین و نهروان)، سرودۀ ابوطالب میرفندرسکی، تحقیق و تصحیح علیرضا عبدالهی کچوسنگی، 1391

361 .  فهرست کتابخانه سلطنتی ایران، با مقدمه سیّدمحمّدحسین حکیم، 1391

362 .  فهرستواره پایان­نامه­های ترکیه، به کوشش اسراء دوغان، 1392

363 .  عشق نامه، سرودۀ عزالدین عطایی/ تصحیح و تحقیق سارا ساورسفلی، 1391

364 . جنۀالاخبار (بخش زندیه و قاجار) تألیف محمّدحسن بن محمدرحیم لنجانی اصفهانی به انضمام نخبۀ الاخبار تألیف عبدالوهاب بن علی اشرف بن اسماعیل شیرازی/ تصحیح میرهاشم محدث، 1391

365 .  سناد همدان و ولایات ثلاث در دوره مشروطیت(ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی) ، به کوشش جمشید مظفری، 1392

366 . گنجینۀ بهارستان (تاریخ 4- شبه قارّه هند)، به کوشش دکتر محمّدمهدی توسلی، (چاپ نشده)

367.  المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور،  تألیف حافظ ابوالحسن فارسی نیسابوری، تصحیح محمّدکاظم محمودی، 1391

368 . دیوان مدایح و مراثی میرفتاح (اشراق مراغه­ای)/ به کوشش رحیم نیکبخت و حسن صفیاری 1391

369.  گزیده­ای از اسناد کردستان (مجلس اول تا پنجم شورای ملی)/ به کوشش اسماعیل شمس 1392

370 .  فهرست نسخه­های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 48)، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی .1391

371 .  اسناد تاریخی بیت­المقدس،  به سعی و اهتمام علی موجانی، 1391

372 .  فهرست نسخه­های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج42)، تألیف محمود نظری، 1391

373 .  متون ایرانی (3)، به کوشش جواد بشری، 1391

374 .  کتابچۀ جمع و خرج کل هذه السنۀ ایت­ائیل ممالک محروسه مطابق سنۀ 1304 هجری،  به کوشش بهمن بیانی، 1391

375 . کلیات نظام قاری، تصحیح و تحقیق رحیم طاهر، 1391

376 . فهرست نسخه­های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج3/40)، به اهتمام یوسف بیگ­باباپور، 1391

377 . فهرست تفضیلی ویلادیمیر مینورسکی، تألیف ناهید عبدالتاجدینی، گودرز رشتیانی، 1394

378 . تذکرۀ التواریخ،  تألیف عبدالله کابلی، تصحیح علیرضا قوجه­زاده، 1392

379 . دیوان جنید شیرازی، تألیف معین­الدین جنیدبن محمود شیرازی، تصحیح امید سروری، 1391

380 . اشعار بازیافته کافی ظفر همدانی، با همکاری مرکز پژوهش، بهروز ایمانی، 1391

381 . فهرست نسخه­های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج49)،  به کوشش سیّدجعفر حسینی اشکوری، 1391

382 . اسناد قم در مجلس شورای ملی (دوره ششم تا دوازدهم)/ سیّدمحمّدحسین محمدی

383 . راهنمای سفرا(مقررات و قوانین راجع به وزارت امور خارجه) ، تألیف میرزا علی خان امین­الدوله، تصحیح و تحقیق فرهاد طاهری، 1391

384 . فرهنگ نصیری،  تألیف محمدرضا عبدالجمیل نصیری، به اهتمام حسن جوادی تبریزی و ویلم فلور، 1392

385 . اوراق عتیق (3)،  به کوشش سیّدمحمّدحسین حکیم، 1392

386 . دیوان اشرفی سمرقندی،تألیف شرف الدین حسن اشرفی سمرقندی،  تصحیح امید سروری و عباس بگ­جانی، 1391

387 . طبقات اعلام الشیعه(ج 1-6)، به کوشش سیدمحمّد طباطبایی (چاپ نشده)

388 . نمایۀ سفینۀ تبریز،  به کوشش مهدی قمی­نژاد، 1392

389 . تقویم البلدان، تألیف ابوالفداء ایوبی، ترجمۀ عبدالعلی بیرجندی، تصحیح میرهاشم محدث و یوسف بیگ­باباپور، 1391

390 . مجمل الاقوال فی الحکم والامثال،  تألیف احمدبن احمدبن احمدالدّامانیسی السّیواسی(سدخ 7ق)، تصحیح فاطمه توکلی رستمی، 1393

391 . سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس،  به کوشش علی ططری، 1392

392 .  دانشنامۀ مهر و حکاکی در ایران، به کوشش محمّدجواد جدی، 1392

393 .  تذکرۀ خوشنویسان و احوال خطاطان،  به کوشش حمیدرضا قلیچ­خانی، 1392

394 .  ملحق نهج البلاغه، تألیف احمدبن یحیی بن ناقة الکوفی ، به کوشش محمّدجعفر اسلامی، 1392

395 .  کتابشناسی شیوه های مطالعه و آیین نگارش و ویرایش ، به کوشش قاسم صافی ، 1392

396 .  دیوان قوامی رازی،  تصحیح سیدجلال الدین محدث­ارموی(چاپ نشده)

397 . نامۀ حائری (جشن­نامۀ استاد عبدالحسین حائری)، به کوشش عبدالحسین طالعی، 1392

398 .  مثنوی معنوی(دفتر چهارم)، تألیف جلال الدین محمد بلخی، به کوشش محمّدافشین وفایی، پژمان فیروزبخش، 1392

399 .  خزانه عامره( ج 1و2)، تألیف میرغلام علی آزاد بلگرامی، به کوش هومن یوسف­دهی، 1393

400 . فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه فاتح (استانبول)، سیّدمحمّدتقی حسینی، 1392

401 . فرهنگ پهلوی، به کوشش سعید عریان، 1392

402 . زند اوستا انکتیل دوپرون (جلد 1، 2)، به کوشش سعید عریان، 1393

403 . اسناد همدان و ولایات ثلاث در دوره مشروطیت(ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)، به کوشش جمشید مظفّری، 1393

404 . دانشنامۀ جهان، تألیف امیران حسینی، به کوشش نیکی ایوبی زاده، 1393

405 . اسناد قم در دوره پهلوی اول(مجلس ششم تا دوازدهم ملی)، به کوشش سید محمد حسینی، 1392

406 . جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد ، به کوشش الهام ملک زاده و ... ، 1392

407 . تأملات فقهی در حوزه قانونگذاری، با همکاری حجت اله ابراهیمیان - محمد احمدی - حسین جوان آراسته - محمد جواد ارسطا - رضا اسلامی و ... جمعی از مولفان، ، 1393

408 . روایت یک سیّاح از شورش شیخ عبیدالله کرد، به کوشش محمدحسین سلیمانی و محمدحسن فریدونی، 1392.

409. زند اوستا (جلد 3)/ انکتیل دوپرون. به کوشش سعید عریان، 1393

410. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس (ج 52)، تألیف محمود نظری. 1393

411. فهرست نسخه‌های خطّی حوزه علمیّه دارالارشاد اردبیل، به کوشش مولایی. 1393

412. دیوان وحید قزوینی(قصاید و غزلیات)،(دوجلدی)، تألیف میرزا محمد طاهر وحید قزوینی(1015-1112ق)،  به کوشش رقیه صدری، 1394

413. عقدالآلی(دو جلدی)،تألیف ملّا محمداسماعیل فدائی کزازی ، به کوششغلامرضا فدائی- مهدی سلیمانی آشتیانی، 1393

414. کتیب معجزات(در فضایل و مناقب معصومین علیهم السلام)، تألیف تقی الدین محمد حیرتی(درگذشته 961 ق)، به کوشش مهدی رحیم‌پور، یوسف بیگ باباپور، 1394

415. دستور(گنجینه گرانمایه از خطوط علمای دوره اول صفویه)،  تألیف تاج‌الدین حسین بن‌صاعد اصفهانی؛، به کوشش محمد کاظم رحمتی، 1393

416. خوشنویسی و کتاب‌آرائی در ایران،  به کوشش غلام‌رضا راهپیما، 1393

417. پیشوایان خود را چگونه بشناسیم( 4 جلدی)، تألیف، آیت الله العظمی سید محمد هادی حسینی میلانی، به کوشش سید ابوالحسن میرطالبی، 1393

418. کتابشناخت حقوق اسلامی(جلد اول)،  به کوشش طیبه محمدی‌کیا، 1393

419. المشارح و المطارحات(طبیعیات)، تألیف شهاب‌الدین یحیی سهروردی؛ نجفقلی حبیبی، 1394

420. نقد و بررسی متون تاریخی به زبان فارسی، به کوشش پرویز البرز. 1394

421. گزیده اسناد انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مسعود کوهستانی نژاد، 1390

422. تیغ و پرنیان(رزم نامه مولای عاشقان)، به کوشش عباس ناسخ؛ صابر امامی. 1394

423. مجلس بیست و یکم شورای ملّی، به کوشش  حمید بصیرت‌منش؛ توران منصوری. 1394

424. نایب حسین کاشانی در خور بیابانک، به کوشش  سید علی آل‌داود. 1394

425. مجموعه مقالات همایش مجلس(4)، (نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی(دوره های هفدهم و هجدهم)، به کوشش علی ططری، 1394

426. مجموعه مقالات همایش مجلس (5 )( نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی(دوره های نوزدهم و بیستم)، به اهتمام علی ططری. 1394

427. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران( ج. 21)، به کوشش پریسا کرم رضایی. 1394

428. فهرست اسناد تاریخی(کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران مجلد اول)، به کوشش سوسن اصیلی. 1394

429. راهنمای نگارش و ویرایش(به همراه آموزش مکاتبات اداری و اصطلاحات آن)، به کوشش غلامرضا رسولی زاده – محمد حاجی رحیمی، 1395

430.التفهیم، (چاپ نشده)

431. وکالت ایرانی(مجلس پنجم - اجلاسیه اول تا چهارم)، به کوشش حسن سبحانی. 1395

432. فهرست نسخه های کتابخانه مجلس شورای اسلامی(56) به کوشش محمود نظری، 1395

433. الوان الصور(رساله ای در فن مصوری و نسخه پردازی)، تألیف مرحمت علی حیدری، مقدمه محمدحسین سلیمانی، 1395

434. اسناد گیلان در دوره مشروطه، (چاپ نشده)

435. فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی،(مجلد ششم)، به کوشش علی ططری ، زهرا غلامحسین پور، 1394

436. اسناد فرقه دموکرات آذربایجان به روایت دیگر. به کوشش هادی هاشمیان، 1395

437. رجال و مقامات تقنینی جمهوری اسلامی ایران(مجلس و شورای نگهبان 1359-1395)،  به کوشش منوچهر نظری، 1395

438. تذکره نفایس المآثر، تألیف علاءالدوله کامی قزوینی(سده 10 ق)، به کوشش سعید شفیعیون، 1395.

    بازدید:2685
    یادداشت ها
    Parameter:300062!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار