کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » آموزه ها و آویزه ها
0.0 (0)
تاریخ معاصر گیلان
[1399/03/24]

نهضت جنگل در آیینه داوری(۶)  

دکتر فریدون شایسته

 

سیدحسن تقی‌زاده سیاستمدار نامی دوره معاصر درمورد رهبری نهضت جنگل می‌گوید: «میرزا کوچک که آدم خیلی خوبی بود، درگیلان سر بلند کرد. در واقع حکومتی تشکیل داد. او نمی‌خواست خودمختار باشد. وثوق‌الدوله را عنوان کرده، می‌گفتند: مشروطه را از بین برده‌اند. به انگلیس و فلان بد می‌گفتند. او سر بلند کرد و آخر قشون‌کشی شد. او مسلمان مومن بود. درستکاری و صحت عمل داشت. همه جا با طهران و حکومت خصومت می‌کردند و می‌گفتند: دستگاه حکومت دزد هستند و راست هم می‌گفتند،

منبع:‌ زندگی طوفانی(خاطرات سیدحسن تقی زاده)، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، چاپ اول ۱۳۶۸، ص ۳۵۷.

    بازدید:1917
    یادداشت ها
    Parameter:305782!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار