کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » آموزه ها و آویزه ها
0.0 (0)
تاریخ معاصر گیلان
[1399/03/21]

نهضت جنگل در آیینه داوری(۵)  

دکتر فریدون شایسته

 

علی اصغر شمیم، مورخ دوره معاصر، در مورد نهضت جنگل، می‌نویسد: «هیچ نویسنده و مورخی حق ندارد، اقدامات میهن‌پرستانه خیابانی، کوچک‌خان، پسیان و امثال آن‌ها را تخطئه کند و این مردان شریف و از جان‌گذشته را در ردیف اسماعیل آقاسمیتقو، ماشاالله خان کاشی و یا فئودال‌ها و شیوخ متمرد گردنکشی چون شیخ خزعل و سران ایلات لر و قشقایی و امثال آنان قرار دهد.

منبع: ایران در دوره سلطنت قاجار، نشرافکار، چاپ پنجم، ۱۳۷۴، ص۶۰۰.

 

    بازدید:1321
    یادداشت ها
    Parameter:305780!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار