کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » آموزه ها و آویزه ها
0.0 (0)
تاریخ معاصر گیلان
[1399/02/29]

نهضت جنگل در آیینه داوری(۳)  

دکتر فریدون شایسته

 

دکتر عبدالحسین نوایی،  مورخ دوره تاریخ معاصر ایران،  درمورد ماهیت این نهضت و رهبری آن می‌نویسد: «نهضت جنگل، حماسه‌ای از ایمان، ایثار، دلیری، جوانمردی و ازخودگذشتگی بود. ولی بدبختانه، همراه با ساده‌دلی صرف و غفلت محض از زیر و بم‌ها و پیچ و خم ها و ترفندهای سیاسی و چنین بود که سرانجام، ازآن همه دلیری و ایثار و جوانمردی و آزادمنشی جنگلیان، نه تنها، کوچک‌ترین سودی عاید ایران و ایرانی نشد، بلکه، نهضت و پیشوا و بسیاری از سران نهضت که مردانی دلیر، مبارز و وطن‌پرست بودند، از میان رفتند. در این داستان، یک نکته دیگر نیز قابل توجه است و آن این که، هرگز نمی‌توان به حمایت اجنبی و به قول و قرار او، اعتماد نمود. پیشوای نهضت جنگل، طلبه‌ای بود آزادمنش، ساده‌دل و پاک‌طینت به نام میرزاکوچک خان. شرح اقدامات میرزا، در این وجیزه نمی‌آید. آن چه باید مورد توجه قرارگیرد،  همکاری،  همدلی، محبت و صمیمیت مردم گیلان، بلکه مردم سراسر ایران با میرزا بود.زیرا، میرزا را همه از دل و جان، دوست می‌داشتند. میرزا بلندقد،  چهارشانه و خوش‌سیما بود. با موهای بور و چشمانی زاغ و بسیارنافذ، دهان پرتبسم‌او، حلاوت مخصوصی به چهره‌اش می‌بخشید. بازوان بلند و دست‌های کشیده‌ای داشت. می‌گویند با همان دست‌ها، یک بار کشیده‌ای، به صورت «رکن‌الدین مختاری»، رئیس نظمیه آن موقع رشت زد. و مشارالیه را یک عمر، از شنیدن بی‌بهره ساخت. در عین حال، میرزا، مردی درست و بلند نظر،  باگذشت و بی‌توجه، به مسائل مادی بود و جز به عوالم معنوی و رضای خالق و آسایش مخلوق، به چیزی نمی‌اندیشید. چنین بود که مردم گیلان، از خرد و کلان و پیر و جوان، او را دوست می‌داشتند و مردم سایر نقاط ایران نیز، در او، به عنوان مظهر استقامت ملی و استقلال کشور در برابر اجانب، می‌نگریستند.

منبع: عبدالحسین، نوایی، ایران و جهان از مشروطیت تاپایان قاجاریه، جلدسوم، نشرهما، چاپ اول، ۱۳۷۵، تلخیص ازصص۴۶۳ الی۴۶۵.

 

    بازدید:1194
    یادداشت ها
    Parameter:305710!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار