کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » انتشارات » معرفی منشورات کتابخانه
0.0 (0)
[1397/12/25]

نسخه‌شناسی  

 

1. واژه‌نامه نسخه‌شناسی و کتاب‌پردازی: تذهیب، خط، صحافی، کاغذ، رنگ و مرکب فارسی - انگلیسی / انگلیسی - فارسی‫/ تألیف حسن هاشمی میناباد، با همکاری فهرستگان‫، ۱۳۷۹.

2. تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی / تألیف نجیب مایل هروی، ۱۳۸۰.

3. مقدمه‌ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری در کتب خطی / تألیف محمد وفادار مرادی، سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی، دبیرخانه ‫، با همکاری مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا، 1379.

4. فرایندهای غیر شیمیایی برای آفت‌زدایی از مجموعه‌های کتابخانه / یوهانا ولهایزر؛ ترجمه مهرداد نیکنام، ‫ دبیرخانه سمینار نسخه‌های خطی؛ وابسته به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‫، ۱۳۷۹.

5. اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن پژوهی، نسخه شناسی و فهرست نگاری) (4 شماره)/ به کوشش محمدحسین حکیم، ۱۳۸۹ -1394.

6. نسخه پژوهی: مجموعه جستارها درباره فهرست‌های کتابخانه‌های ایران و ایران. (2 جلد) ‫/ به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، ‫تهران، ۱۳84 ـ ۱۳۸۵.

7. جُنگ انجمن جهانی فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی (ج اول)/ تهیه شده توسط اعضای انجمن جهانی فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی، انجمن جهانی فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی، ‫۱۳۸۸.

8. فهرست کاتبان نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران/ تألیف پریسا کرم رضایی؛ با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران،‫ ۱۳۹۰.

    بازدید:383
    یادداشت ها
    Parameter:303951!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار