کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نسخ خطی و کتب کمیاب
0.0 (0)
برگی از متون: ترجمه الفیه در نحو
[1397/07/10]

معین الطلبة فی ترجمة الالفیة  

 

معین الطلبة فی ترجمة الالفیة از محمد رضای سبزواری (قرن 13) کتابی است در ترجمه فارسی  الفیه ابن مالک (اثرمعروف در نحو). از این ترجمه فعلاً دو نسخه در دسترس است یکی در کتابخانه مجلس و به خط مترجم (نسخه شماره 672 طباطبائی) و دیگری در آستان قدس. مترجم انگیزه خود از ترجمه را در مقدمه بدین عبارت بیان نموده که خواندنش خالی از لطف نیست. وی می‌نویسد:.. اما بعد مخفی نماند که چون در سنه 1271 طلاب علوم دینیه اندک در تحصیل علم ادب بی‌میل بودند از بابت آنکه برخود مشقت روا نداشتند از حقیر محمد رضای سبزواری خواهش نمودند که الفیه ابن مالک را ترجمه فارسی نمایم که بی‌زحمت و ریاضت الفیه گو و الفیه دان باشند و حقیر نیز از بابت کم‌میلی ایشان نهایت افسردگی داشتم ابدًا قبول نکردم. آخر الامر یکی در میان درآمد و این شعر خواجه علیه الرحمه را خواند که: به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. از مفاد کلام او چنان دانستم که می‌گوید شکرانه نعمت اینکه خداوند التفات فهمی به تو نموده اجابت خواهش ما را اگر کردی مزید فهم تو خواهد بود.این کلام در حقیر اثر نمود به ترجمه الفیه شروع نمودم....

گزارش از محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی کتابخانه مجلس

    بازدید:1974
    یادداشت ها
    Parameter:301019!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار