کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » آموزه ها و آویزه ها
0.0 (0)
تاریخ بشریت
[1399/03/20]

عدد ۷ در ادیان و تاریخ  

دکتر فریدون شایسته

 

تقدس و احترام عدد۷، تاریخ هفت هزارساله دارد. سومری‌ها(۴۰۰۰ق.م)، بابلی‌ها(۳۰۰۰ق.م) و عبرانی‌ها(۱۴۰۰ق.م و به دنبال آن، اعراب و هندیان با این عدد همراهی و دلبستگی داشته‌اند. در آیین برهمایی(هندوییسم)،۷ پروردگار وجود دارد. در دین زردشتی،۷ امشاسپندان، در آیین مانوی،۷ ایزد، در آیین مزدکی،۷ وزیر، و در بهشت ۷ دَر وجود دارد. (سوره حجر،آیه ۴۴ و در اسلام،۷ سوره قرآن با رمز «حم»، افتتاح شده است. در ادب پارسی، کتب: هفت اقلیم(امین احمد رازی)، هفت اورنگ(عبدالرحمان جامی)، هفت اختر(عبدی بیگ نویدی)، هفت پیکر(نظامی گنجوی)، هفت حصار(خواجه عبدالله انصاری)،هفت منظر(هاتفی خرجردی)، هفت وادی(منطق الطیر عطار)و استاد ابراهیم باستانی پاریزی، با نگارش:خاتون هفت قلعه،آسیای هفت سنگ، نای هفت بند، اژدهای هفت سر، کوچه هفت پیچ، زیر این هفت آسمان و سنگ هفت قلم، از عدد ۷ تقدیس نموده‌اند. حکیم ملاصدرا، بر این باور بود که خداوند بلند مرتبه، انسان را طی ۷ درجه، انسان گردانیده است:

 ا-خلقه من تراب(آل عمران،۵۹).

۲-من طین(سجده،۷)

۳-من حما مسنون(حجر،۲۶)

۴-من طین لازب(صافات،۱۱)

۵-من صلصال من حما مسنون(حجر،۲۶ و ۳۳)

۶-من صلصال کالفخار(ازگِل پخته)

۷-نفخت فیه من روحی(از روحم، در او دمیدم.)

    بازدید:1321
    یادداشت ها
    Parameter:305762!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار