کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » ایرانشناسی
0.0 (0)
[1395/11/12]

عدالت بدون دادگاه  

کتاب عدالت بدون دادگاه: تحلیل حقوقی- جرم شناختی اصل حاکمیت قضایی دولت

کتاب عدالت بدون دادگاه: تحلیل حقوقی- جرم شناختی اصل حاکمیت قضایی دولت به نگارش امیرحمزه زینالی، ستار آتش سخن، انتشارات تهران: خرسندی، 1395، تعداد صفحات 232 ص.، شمارگان 500 نسخه، قیمت 000/160 ریال روانه بازار گردید.

کتاب حاضر در دو بخش تدوین گردیده است بخش اول به مبانی و دلایل موجه اصل حاکمیت قضایی دولت و راهکارهای حمایتی از آن می­پردازد. با توجه به کاربرد اصل حاکمیت قضایی دولت و پذیرش جهانی آن و همچنین حمایت از این اصل ، این بخش از آن جهت اهمیت دارد که با روشن ساختن مبانی توجیهی شکل گیری اصل حاکمیت قضایی دولت به تشریح دلایل پذیرش جهانی آن در حقوق کیفری مدرن می­پردازد. در فصل اول این بخش به بنیان های راجع به شناسایی اصل حاکمیت قضایی دولت  می­یردازد و بنیان های نظری راجع به حمایت از این اصل نظیر قرارداد اجتماعی، عدالت و برابری و احترام به کرامت انسانی و حاکمیت قانون مورد توجه قرار می­گیرد. دلایل جرم شناختی پذیرش این اصل در مبحث دوم از منظر جرم زایی، بزه دیده زایی، و وظیفه دولت در حفظ نظم و امنیت و پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار می­گیرد. در فصل دوم به ساز و کارهای حقوقی راجع به حمایت از اصل مورد بررسی قرار می­گیرد. جرم انگاری نقض اصل حاکمیت قضایی دولت از جمله رویکردهای نوین قانون گذار ایرانی در کنار تجویز نقض آن می باشد که در فصل دوم به آن پرداخته و در بخش دوم نیز با توجه به عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت مشکلاتی از نظر جرم شناختی در جامعه ایجاد خواهد کرد و همچنین برای حمایت از بزه دیدگان نقض این اصل، به موارد عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت با عنوان نادیده گرفتن اصل حاکمیت قضایی دولت به واسطه عوامل موجه و موارد غیر موجه عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت در رسیدگی و مجازات می پردازد. در تمامی این دو فصل در کنار تحلیل حقوقی موارد عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت به تحلیل جرم شناسی موضوع نیز پرداخته شده است.

فهرست مطالب

بخش اول: مبانی و دلایل پذیرش اصل حاکمیت قضایی دولت و راهکارهای حمایت از آن

فصل اول: بنیان های اصل حاکمیت قضایی دولت

فصل دوم: ساز و کارهای حقوقی حمایت از اصل حاکمیت قضایی دولت

بخش دوم: موارد عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت

فصل اول: موارد جواز نقض اصل حاکمیت قضایی دولت

فصل دوم: موارد غیرموجه عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت در رسیدگی و مجازات

منابع

کتاب فوق با شماره بازیابی 557389 در کتابخانه مجلس موجود می­باشد.

مریم نوری

کارشناس روابط عمومی و امور بین‌­الملل

    بازدید:308
    یادداشت ها
    Parameter:291353!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار