کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » ایرانشناسی
0.0 (0)
فرشته آزادی
[1398/06/27]

تندیس آزادی در خانه ملت  

معرفی: محمدحسن خلیلی کارشناس موزه مجلس شورای اسلامی

 

در حیاط جنوبی باغ بهارستان در میان مجلس و کتابخانه و درمیان گل‌کاری ها و درختان افراشته فرشته آزادی نیزه به دست ایستاده است.

امیر محمد‌خان معیر الممالک شوهر عصمت الدوله (فاطمه) دختر دوم ناصر الدین شاه این مجسمه را برای پارک پدری خود که بعد‌ها به باشگاه بانک ملی ایران تبدیل شد خرید و در آنجا نصب کرده بود.

وی مجسمه فرشته را روبه روی پارک، بالای حوض قرار داد و دو مجسمه شیر نیز در باغ خود نصب کرد.

جعفر‌قلی خان سردار اسعد بختیاری تندیس‌های فرشته آزادی و شیرها را از معیرالممالک خریداری و در خانه خود نصب کرد.

سردار اسعد که از فاتحان تهران و از رجال عالی‌رتبه پس از استبداد صغیر بود در دوره پهلوی از مغضوبان رضا شاه شد. یوسف خان قرخانیان که مباشر کار ما بود پس از در‌گذشت خان بختیاری مامور پرداخت بدهی‌های او و تسویه حساب‌های او شد. برای پرداخت بدهی، برخی از اموال سردار را به مجلس شورای ملی و به مبلغ چهارده هزار ریال فروخت که شامل این اشیاء بودند: تندیس آزادی، دو مجسمه شیر، دو پایه چراغ و یک میز موزاییک، پس از وقایع شهریور 1320، پسر و برادرزن سردار اسعد پول پرداختی را مسترد کردند و گرفتن پول را با سابقه مشروطه‌خواهی خاندان خود مغایر دانستند.

نامه خانواده سردار اسعد به رئیس مجلس به این شرح است:

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

در سال 1312 که خانواده اسعد دچار مصیبت و شیرازه زندگانی ما از هم گسیخته شده بود و مباشرِ کارهای ما مشغول تصفیه امور مالی ما بود، شش قلم اشیائی که در زیر به عرض می‌رسد: 1. مجسمه فرشته[ آزادی] 2. [دو] مجسمه شیر 3. [دو]پایه چراغ 4. میز مشکی موزاییک به مجلس شورای ملی فروخته و متأسفانه پول آن را که که بالغ بر چهارده هزار ریال می‌شود از کارپردازی مجلس دریافت داشته بود. البته سابقه آزادی‌خواهی خانواده اسعد و خدمت‌گذاری آنها به مشروطیت با این عمل مباینت داشته ولی در آن تاریخ نمی‌توانستیم اظهار وجودی بکنیم.

اکنون مبلغ  مزبور به پیوست این نامه تقدیم و استدعا می‌کنیم و اشیاء نام برده را به عنوان هدیه ناقابل خانواده اسعد و یادگار خدمات صادقانه مرحوم جعفرقلی خان اسعد به مشروطیت ایران قبول و ما را به اعطای این افتخار مرهون و سرافراز فرمایند و اجازه فرمایند به اشیاء نامبرده پلاکی را که تهیه شده است و نشانه قبول خدمات مرحوم اسعد به مجلس شورای ملی است نصب کنند.

عنوان پلاک: به یادگار خدمات مرحوم جعفر‌قلی اسعد بختیاری به آزادی و مشروطیت تقدیم مجلس شورای ملی گردید.

محمدتقی اسعد، سهراب اسعد

(امضاء محمدتقی اسعدی بختیاری)

 

 

در دوره سیزدهم مجلس شورای ملی سال 1321،‌ جلسه هشتم، علی دشتی نطقی ایراد کرد و از مجلس خواست که این اشیاء را به عنوان هدیه قبول کنند، مجلس هم پذیرفت و محتشم‌السلطنه اسفندیاری رئیس وقت مجلس شورای ملی طی نامه‌ای از خدمات سردار اسعد بختیاری به مشروطه قدردانی کرد و دستور داد پلاک‌هایی با همان مضمون روی این اشیاء نصب کنند.

 

توضیح اضافه‌ اینکه تندیس آزادی از جنس برنز است که رنگی زرد سوخته داشته، اما بعد‌ها به رنگ سپید که نشانه آزادی و صلح است رنگ‌آمیزی شد. این فرشته سپید آزادی با بال‌های افراشته و با نیزه‌ای که در دو دست دارد غول سیاه استبداد را در زیر پای خود از بین می‌برد و نمادی است از آزادگی، مشروطه‌خواهی و استبداد‌ستیزی.

 

تندیس فرشته آزادی در باغ بهارستان

 

تمثال سردار اسعد به قلم کمال‌الملک،‌ محل نگهداری در موزه مجلس شورای اسلامی

 

تمثال حسن اسفندیاری (محتشم‌السلطنه) رئیس وقت مجلس شورای ملی،‌ محل نگهداری در موزه مجلس شورای اسلامی

 

 

محمدحسن خلیلی

    بازدید:1211
    یادداشت ها
    Parameter:304776!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار