کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » ایرانشناسی
0.0 (0)
تازه‌های کتاب
[1397/02/09]

تازه‌های کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی در سال 1397 (بخش اول)  

 

کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع و دستیابی محققان و پژوهشگران محترم، کتابشناسی منابع لاتین و فارسی خریداری شده را طی چند بخش در سایت کتابخانه معرفی می‌نماید. هم اکنون معرفی بخش اول این کتاب‌ها در سال 1397 ارائه می‌شود:

 

‏‏‏‏1. عنوان:  اردبیل در گذرگاه تاریخ/ تألیف بابا صفری.

‏وضعیت نشر: تهران: امید، ۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. اردبیل – تاریخ. – 2. اردبیل - اوضاع اجتماعی.

‏‏‏2. عنوان:  از این سموم/ رضا زرین‌کمر.

‏وضعیت نشر: تهران: دیبایه‏، ۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. مغولان – تاریخ. 2. ایران - تاریخ - مغول و ایلخانان، ۶۱۶ - ۷۵۶ق.

‏‏‏‏

‏‏‏3. عنوان: اندیشه اصلاح دین در ایران مقدمه‌ای تاریخی/ سید مقداد نبوی‌ رضوی.

‏وضعیت نشر: تهران: شیرازه کتاب ما‏، ۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. اصلاح دین -  ایران. 2. مجتهدان و علما- ایران - فعالیت‌های سیاسی. 3. اسلام - تجدید حیات فکری – تاریخ. 4. ایران - دین - تاریخ - قرن ۱۳ق. 5. ایران - دین - تاریخ - قرن ۱۴ق.

 

‏‏‏4. عنوان: اندیشه سیاسی در ایران باستان/ شجاع احمدوند، روح‌الله اسلامی.

‏وضعیت نشر: تهران: ‏سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها‏(سمت)‏، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ‏۱۳۹۶.

‏‏‏موضوع: 1. ایران - سیاست و حکومت- پیش از اسلام. 2. ایران - تاریخ - پیش از اسلام.  

 

‏‏‏‏‏‏‏‏‏5. عنوان: بررسی سیر تحولات دیوان‌سالاری مغول‌ها در ایران/ یزدان فرخی.

‏وضعیت نشر: تهران : امیرکبیر  ‏، ۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. مغولان- ایران – تاریخ. 2. بوروکراسی - ایران – تاریخ.

 

‏‏6. ‏‏عنوان: تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان/ شهرام جلیلیان.

‏وضعیت نشر: تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی،  ‏۱۳۹۶.

‏‏موضوع: ایران - تاریخ  - ساسانیان، ۲۲۶ - ۶۵۱م.

 

‏‏‏7. ‏‏‏عنوان: تاریخ‌­نگاری نوین در ایران (از عصر ناصری تا انقلاب اسلامی): مجموعه مقالات سومین کنگره تاریخ‌دانان ایران/ به کوشش هدیه تقوی.

‏وضعیت نشر: تهران‏: نگارستان اندیشه‏، ۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. تاریخ‌نویسان ایرانی - ‏قرن ۱۳ ق. ‏-‏ ۱۴‏ - کنگره‌ها. 2. ‏موضوع: ایران - تاریخ - قرن ۱۳ق. - ۱۴ - تاریخ نویسی - کنگره‌ها. 3. ایران - تاریخ - قرن ۱۳ق. - ۱۴ - تاریخ نویسی.

 

‏‏‏8. عنوان: چند و چون فرو ریزی دولت مصدق و بررسی کنش حزب توده ایران/ ماشاءاله ورقا.

‏وضعیت نشر: تهران: اشاره‏، ۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ - کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. 2. م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د، ‏۱۲۶۱ - ‏۱۳۴۵. 3. حزب توده ایران.

‏‏‏9. عنوان: چند یادمان از ملی شدن صنعت نفت در آبادان و .../ نصرت‌ا... بختورتاش.

‏وضعیت نشر: تهران: آرتامیس؛ پژواک فرزان‏، ۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. ب‍خ‍ت‍ورت‍اش‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌،‏ ۱۳۰۲ -‏  خاطرات. 2. نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی‌شدن. 3. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۲۰ – ۱۳۵۷.

‏‏10. عنوان: حکایت حکمت: زندگی و زمانه علی‌اصغر حکمت‌شیرازی/ رضا مختاری‌اصفهانی.

‏وضعیت نشر: تهران: نشر نی‏، ۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. ح‍ک‍م‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر،‏ ۱۲۷۱ - ‏۱۳۵۹.‏ 2. سیاستمداران ایرانی - قرن ۱۴ – سرگذشتنامه. 3. وزیران -  ایران – سرگذشتنامه. 4. ایران  - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ – ۱۳۵۷.

 

‏‏‏‏‏‏11. عنوان: داریوش، شاه بزرگ/ گردآورنده ژان پرو؛ ترجمه خشایار بهاری.

‏وضعیت نشر: تهران‏: نشر فرزان روز‏، ۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. داری‍وش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌دوم، شاه ایران،       - ‏۴۰۴ق‌.م‌.‏ - سرگذشتنامه. 2. شاهان و فرمانروایان – تاریخ. 3. ایران  - تاریخ  - هخامنشیان، ۵۵۸ - ۵۲۹ق.م.

‏12. عنوان: در اعماق زمان: زندگی‌نامه سیاسی فیروزمیرزا فیروز (نصرت‌الدوله)/ الهام ملک‌زاده.

‏وضعیت نشر: تهران: نشر تاریخ ایران‏، ۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. ف‍ی‍روز، ف‍ی‍روز، ‏۱۲۶۷ -‏‏‏‏‏‏ ‏‏۱۳۱۶. 2. سیاستمداران ایرانی – سرگذشتنامه. 3. ایران - تاریخ - ‏پهلوی، ۱۳۰۴ – ۱۳۲۰.

 

‏‏‏13. عنوان: در زمانه‌ی پنج شاه/ نویسنده حسن ارفع؛ مترجم مانی صالحی‌علامه.

‏وضعیت نشر: تهران: ماهی‏، ۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. ارف‍ع‌، ح‍س‍ن‌، ‏۱۲۷۳ - ‏۱۳۶۵. 2. ایران - نیروهای مسلح - افسران- سرگذشتنامه. 3. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۰۴ – ۱۳۵۷. 4. ایران  - سیاست و حکومت - ۱۳۰۴ – ۱۳۵۷.

14. ‏‏‏عنوان: روزشمار غائله آذربایجان/ به کوشش کاوه بیات، رضا آذری شهرضایی.

‏وضعیت نشر: تهران: شیرازه کتاب ما، ‏۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. آذربایجان - تاریخ ‏- واقعه ۱۳۲۴- ۱۳۲۵. 2. ایران  - تاریخ  - پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۲۰ - جنبش‌ها و قیام‌ها.

 

‏‏‏15. عنوان: سفرنامه یوهان شیلت‌برگر: بردگی و سفرهای یوهان شیلت‌برگر در ایران، اروپا، آسیا و آفریقا (۱۴۲۷ـ۱۳۹۶م./ ۸۳۱ـ۷۹۸ق.)/ نوشته یوهان شیلت‌برگر؛ ترجمه ساسان طهماسبی.

‏وضعیت نشر: تهران : امیرکبیر‏،۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. تیمور گورکانی، ۷۳۶ - ۸۰۷ق. 2. سفرها - متون قدیمی تا ‏۱۸۰۰م.‏ 3. سفرنامه‌ها. 4. ترکیه - تاریخ - با یزید اول، ۱۳۸۹ - ۱۴۰۳م.

‏‏

‏16. عنوان: سیر تحولات تاریخی ایل قشقایی: از صفویه تا سقوط قاجاریه/ نویسنده داریوش بهادری‌ قشقایی؛ [به سفارش] موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن.

‏وضعیت نشر: تهران : سفیر اردهال؛ دیار کهن‏، ‏۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. قشقایی - ایران – تاریخ. 2. ایلات و عشایر - ایران  - تاریخ. 3. ایران  - تاریخ  - ‏قرن ۱۰ - ۱۳ق.‏ 4. ایران  - تاریخ  - صفویان، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق. 5. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.

 

‏‏‏‏‏‏‏‏‏17. عنوان: صدیق‌الدوله به روایت تاریخ قاجار/ پژوهش و نگارش تورج صدیقی، نازیلا ناظمی.

‏وضعیت نشر: تهران: پیکره‏، ‏۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. صدیق‌الدوله، رضا‌بن کریم‏، ‏     - ‏۱۳۲۳ق. 2. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. 3. ایران  - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. – سرگذشتنامه.

 

‏‏‏18. عنوان: عالم‌آرای ساسانی/‏ اکبر تهرانی.

‏وضعیت نشر: تهران : سفیر اردهال ، ‏۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. ایران  - تاریخ  - ساسانیان، ۲۲۶ - ۶۵۱م. 2. ایران  - تاریخ - پیش از اسلام. 3. ایران - شاهان و فرمانروایان- تاریخ.

 

‏‏‏‏19. عنوان: محتشم السلطنه/ منصوره اتحادیه (نظام مافی).

‏وضعیت نشر: تهران: نشر تاریخ ایران‏، ۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌، ح‍س‍ن‌، ‏۱۲۴۵ - ‏۱۳۲۳‏ - سرگذشتنامه. 2. سیاستمداران ایرانی - ‏قرن‏ ۱۳ق. -‏ ۱۴‏ - سرگذشتنامه. 3. نمایندگان مجلس - ایران- تاریخ- قرن ۱۴. 4. ایران  - تاریخ  - انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق. 5. ایران  - تاریخ  - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. 6. ایران - تاریخ - ‏پهلوی، ۱۳۰۴ - ۱۳۲۰ ‏. 7. ارومیه - سیاست و حکومت - قرن ۱۴.

 

‏‏‏‏20. عنوان: میلادجرد: باستانی‌ترین شهر استان مرکزی شامل منطقه "چرا"(شراه/شراء)/ تألیف و تحقیق علی محمودی.

‏وضعیت نشر: تهران : موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی،  ‏۱۳۹۶.

‏‏موضوع: میلاجرد

‏‏

‏21. عنوان: نقش‌برجسته‌های ساسانی/ سیدرسول موسوی‌حاجی، علی‌اکبر سرفراز.

‏وضعیت نشر: تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی،  ‏‏‏‏۱۳۹۶.

‏‏موضوع: 1. باستان‌شناسی – ایران. 2. نقش‌های برجسته ساسانی. 3. هنر ساسانی. 4. نقش‌های برجسته باستانی -  ایران.

 

‏‏‏کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی

majlislib@gmail.com

    بازدید:1807
    یادداشت ها
    Parameter:300480!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار