کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نشریات ادواری
5.0 (1)
تازه‌های نشریات؛
[1398/10/17]

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش یازدهم)  

معرفی از: رضا زارعی قدیم (کارشناس مسئول بخش نشریات کتابخانه مجلس)

 

بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی، با نشریات ارزشمندی از دوره قاجار تا دوره کنونی، روزانه پذیرای محققان و پژوهشگران است. این بخش تلاش دارد جهت اطلاع و دستیابی محققان و پژوهشگران محترم، نشریات به‌روز و تازه خریداری شده خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه، معرفی نماید. در سال 1397، چهارده بخش از «تازه‌های نشریات» این کتابخانه معرفی شد. اکنون بخش دهم «تازه‌های نشریات» در سال 1398 ارائه می‌شود. بخش­‌ پیشین معرفی این نشریات را در بخش دهم بخوانید.

 

 1. روانشناسی و دین، شماره 47، پائیز 1398 (فصلنامه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)
 2. اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره 18، بهار و تابستان 1398 (دوفصلنامه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)
 3. معرفت اخلاقی، شماره 26 پائیز و زمستان 1398 (دوفصلنامه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)
 4. معرفت کلامی، شماره 22، بهار و تابستان 1398 (دوفصلنامه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)
 5. معرفت ادیان، شماره 39، تابستان 1398 (فصلنامه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)
 6. معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره 39، تابستان 1398 (فصلنامه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)
 7. اندیشه‌های حقوق عمومی، شماره 15، بهار و تابستان 1398 (دوفصلنامه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)
 8. دانشمند، شماره 675، دی 1398 (دوهفته‌نامه دانش و فناوری)
 9. دانش یوگا، شماره 134-135، آذر و دی 1398 (ماهنامه سلامت تن و روان تخصصی یوگا)
 10. حسابرس، شماره 103، مهر و آبان 1398 (دوماهنامه تحلیلی اطلاع رسانی سازمان حسابرسی)
 11. علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره 28-29، بهار و تابستان 1398 (فصلنامه تخصصی مرکز پژوهشهای علوم اسلامی صدرا)
 12. گنجینه تجارت، شماره 8، مهر 1398 (فصلنامه اجتماعی و اقتصادی ویژه‌نامه هنر صنعت خاویار ایران)
 13. حریم امام، شماره 399، 21آذر 1398 (هفته‌نامه آستان مقدس امام خمینی)
 14. صدا، شماره 714، 23آذر 1398 (فصلنامه خبر تحلیلی)
 15. فیلم، شماره 565، دی 1398 (ماهنامه تخصصی سینمایی)
 16. فروهر، شماره 484، مرداد و شهریور 1398 (ماهنامه دینی اجتماعی ادبی و علمی)
 17. ماهور، شماره 85، پائیز 1398 (فصلنامه تخصصی موسیقی)
 18. زنان امروز، شماره 37، آذر و دی 1398 (ماهنامه اجتماعی ویژه زنان)
 19. تاریخ فلسفه، شماره 37، تابستان 1398 (فصلنامه علمی تاریخ فلسفه)

 

  بازدید:517
  یادداشت ها
  Parameter:305285!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار