کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
5.0 (1)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
[1398/07/23]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش نوزدهم)  

 

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

1121

نظریه های مدیریت و سازمان

سعید سعیدی پور

احسان

620000

1122

انسان شناسی اندییشمندان نظریه و کنش

ناصر فکوهی

احسان

820000

1123

مسائل اجتماعی اجتماع، سیاست و کنش اجتماعی ج، 1

امیر خرمی

احسان

1690000

1124

مسائل اجتماعی اجتماع، سیاست و کنش اجتماعی ج، 2

امیر خرمی

احسان

0

1125

مسائل اجتماعی اجتماع، سیاست و کنش اجتماعی ج، 3

امیر خرمی

احسان

0

1126

سیری در تاریخ پیامبر اکرم(ص) ج، 1

سید محمد محسن حسینی طهرانی

مکتب وحی

350000

1127

سیری در تاریخ پیامبر اکرم(ص) ج، 2

سید محمد محسن حسینی طهرانی

مکتب وحی

350000

1128

شریعتی در افق اندیشه ج،1

___

بنیاد فرهنگی شریعتی

1200000

1129

شریعتی در افق اندیشه ج،2

___

بنیاد فرهنگی شریعتی

0

1130

اندرز به سلطان

نگین یاوری

تاریخ معاصر ایران

500000

1131

ذبح در اسلام ، آثار و احکام مطابق با مذاهب اسلامی

بنیامین شیرخانی

مذاهب اسلامی

230000

1132

قواعد التفسیر لدی الشیعه و السنه

محمد فاکر المیبدی

مذاهب اسلامی

150000

1133

شرح مبسوط قانون مجازارت اسلامی مصوب 1392

مسعود امامی

دایره المعارف فقه اسلامی

520000

1134

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل البیت (ع) ج، 7 

آ. سید محمود هاشمی شاهرودی

دایره المعارف فقه اسلامی

400000

1135

موسوعه الفقه الاسلامی المقارن ج، 11

___

دایره المعارف فقه اسلامی

640000

1136

موسوعه الفقه الاسلامی  ج، 39

___

دایره المعارف فقه اسلامی

640000

1137

موسوعه الفقه الاسلامی  ج، 40

___

دایره المعارف فقه اسلامی

640000

1138

موسوعه الفقه الاسلامی  ج، 41

___

دایره المعارف فقه اسلامی

640000

1139

صد سال دگر

سعید رضوانی

فرهنگستان زبان وادب

270000

1140

معرفی و بررسی آثار و داستانی و نمایشی

بهناز علی پورگسکری

فرهنگستان زبان وادب

522000

1141

معرفی و بررسی آثار و داستانی و نمایشی

بهناز علی پورگسکری

فرهنگستان زبان وادب

0

1142

گنجینه گویش های ایرانی استان اصفهان 1

محمد مهدی اسماعیلی

فرهنگستان زبان وادب

162000

1143

گنجینه گویش های ایرانی استان اصفهان 1

محمد مهدی اسماعیلی

فرهنگستان زبان وادب

0

1144

گنجینه گویش های ایرانی استان اصفهان 2

محمد مهدی اسماعیلی

فرهنگستان زبان وادب

224000

1145

گنجینه گویش های ایرانی استان اصفهان 2

محمد مهدی اسماعیلی

فرهنگستان زبان وادب

0

1146

تاریخ و جغرافیای پنجاب

مولوی سید محمد نصرت علی خان

فرهنگستان زبان وادب

288000

1147

نثر گفتاری تاجیکان بخارا

روشن رحمانی

فرهنگستان زبان وادب

630000

1148

هزار رواژه زبان شناسی 1

____

فرهنگستان زبان وادب

126000

1149

سهای سهی

____

فرهنگستان زبان وادب

125000

1150

نوای کاروان دفتر دوم

سعید رضوانی

فرهنگستان زبان وادب

630000

1151

نوای کاروان دفتر دوم

سعید رضوانی

فرهنگستان زبان وادب

0

1152

هزاره رواژه روان شنانی1

____

فرهنگستان زبان وادب

243000

1153

شعر فارسی در بخارا در قرن چهارم هجری

آبتین گلگار

فرهنگستان زبان وادب

216000

1154

شعر فارسی در بخارا در قرن چهارم هجری

آبتین گلگار

فرهنگستان زبان وادب

0

1155

نقش ترجمه ادبی در ادبیات تطبیقی

ایلمیرا دادور

فرهنگستان زبان وادب

810000

1156

نقش ترجمه ادبی در ادبیات تطبیقی

ایلمیرا دادور

فرهنگستان زبان وادب

0

1157

غره الالفاظ و نزهه الااحاظ

محسن ذاکر الحسینی پرند

فرهنگستان زبان وادب

470000

1158

غره الالفاظ و نزهه الااحاظ

محسن ذاکر الحسینی پرند

فرهنگستان زبان وادب

0

1159

فرهنگ واژههای مصوب فرهنگستان دفتر 15

____

فرهنگستان زبان وادب

324000

1160

فرهنگ واژههای مصوب فرهنگستان دفتر 7

____

فرهنگستان زبان وادب

99000

1161

دانشنامه زبان و ادرب فارسی در شبه قاره ج، 4

محمد رضا نصیری

فرهنگستان زبان وادب

1170000

1162

دانشنامه زبان و ادرب فارسی در شبه قاره ج، 4

محمد رضا نصیری

فرهنگستان زبان وادب

0

1163

المعجم الموضوعی لمنتخب کتب الفلسفه الاسلامی ج، 1

____

موسسه امام خمینی (ره)

6560000

1164

المعجم الموضوعی لمنتخب کتب الفلسفه الاسلامی ج، 2

____

موسسه امام خمینی (ره)

0

1165

المعجم الموضوعی لمنتخب کتب الفلسفه الاسلامی ج، 3

____

موسسه امام خمینی (ره)

0

1166

المعجم الموضوعی لمنتخب کتب الفلسفه الاسلامی ج، 4

____

موسسه امام خمینی (ره)

0

1167

المعجم الموضوعی لمنتخب کتب الفلسفه الاسلامی ج، 5

____

موسسه امام خمینی (ره)

0

1168

المعجم الموضوعی لمنتخب کتب الفلسفه الاسلامی ج، 6

____

موسسه امام خمینی (ره)

0

1169

المعجم الموضوعی لمنتخب کتب الفلسفه الاسلامی ج، 7

____

موسسه امام خمینی (ره)

0

1170

حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی شرح نهایه  الحکمه

عبدالرسول عبودیت

موسسه امام خمینی (ره)

190000

1171

حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی شرح نهایه  الحکمه

عبدالرسول عبودیت

موسسه امام خمینی (ره)

290000

1172

اسلام تمدن آیندگان

یوسف قرضاوی

موسسه امام خمینی (ره)

210000

1173

رابطه نفس و بدن

محمد تقی یوسفی

موسسه امام خمینی (ره)

480000

1174

چیستی و نقش قضایای تحلیلی و ترکیبی

احمد ابوترابی

موسسه امام خمینی (ره)

520000

1175

چیستی و ارزش معرفت شناختی علم حضوری

محمد سر بخشی

موسسه امام خمینی (ره)

400000

1176

منشور قرآن (3)

علی محمد قاسمی

موسسه امام خمینی (ره)

600000

1177

مقدمه ای بر روانشناسی از دیدگاه قرآن

آ. مصباح یزدی

موسسه امام خمینی (ره)

470000

1178

تقدیر درس های بدایه الحکمه ج،1

ا. غلامرضا فیاضی

موسسه امام خمینی (ره)

480000

1179

استحاله نهضت مشروطه

جواد سلیمانی

موسسه امام خمینی (ره)

640000

1180

هستی شناسی

عبدالرسول عبودیت

موسسه امام خمینی (ره)

410000

 

 

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هجدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هفدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش شانزدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش پانزدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش چهاردهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سیزدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دوازدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش یازدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش نهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هشتم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هفتم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش ششم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش پنجم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش چهارم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سوم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دوم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش اول)

  بازدید:719
  یادداشت ها
  Parameter:304943!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار