کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
5.0 (1)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
[1398/10/07]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌وهفتم)  

 

 

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

1751

برابر سهم الارث در فقه و حقوق موضوعه

عباس حیدری مقدم

خرسندی

136000

1752

اخلاق مداحی

قاسم رضایی

خرسندی

380000

1753

ترجمه جواهر الکلام وصیت ج،1

د. اکبر نایب زاده

خرسندی

328000

1754

ترجمه جواهر الکلام وصیت ج،2

د. اکبر نایب زاده

خرسندی

320000

1755

نظام حقوقی کانادا

د. سید احسان حسینی

خرسندی

144000

1756

جریانات سلفی و تحولات سیاسی مصر

د. محمد صادق کوشکی

خرسندی

160000

1757

محشای قانون مبارزه با مواد مخدر

ایرج خلیل زاده

خرسندی

480000

1758

اعتبارات اسنادی در نظم حقوقی کنونی

مهدی تلبا

خرسندی

256000

1759

تروریسم از القاعده تا داعش

د. فاطمه فتح پور

خرسندی

560000

1760

آنکه باد می کارد. . . مداخلات غرب در خاورمیانه

محمود خبازی

خرسندی

304000

1761

قانون آیین دادرسی کیفری

د. بهروز کم

خرسندی

1000000

1762

سیاست جنایی تقنینی - اجرایی ایران در حمایت از اطلاعات مالی در فضای سایبر

د. الهام سلیمان دهکردی

خرسندی

384000

1763

مقدمه ای بر حقوق انرژی

د. سبحان طیبی

خرسندی

240000

1764

بررسی فقهی و حقوقی صوت و تصویر در ادله اثبات دعوا

نعیمه سنقری

خرسندی

176000

1765

حقوق بین الملل فوتبال

امیر ارسلان اسکندری

خرسندی

200000

1766

اسرائیل خانه عنکبوت یا دژی مستحکم

میلاد یاراحمدی

خرسندی

480000

1767

استراتژی شناسایی فرصت در کارآفرینی

مهدی تاج پور

مهکامه

196000

1768

مدیریت برند با رویکرد اجتماعی

مهدی تاج پور

مهکامه

180000

1769

انتخاب ناخودگاه

د. یزدان شیر محمدی

مهکامه

268000

1770

شبکه ها در بخش دولتی

سید مهدی الوانی

مهکامه

212000

1771

اقتصاد رسانه

دکتر رضا نوایی

مهکامه

396000

1772

ارتباطات انسانی در گردشگری

د. علی اکبر فرهنگی

مهکامه

288000

1773

فراغت درآمدی بر آموزش اوقات فراغت

عباس حسنی

مهکامه

369000

1774

مدیریت و برنامه ریزی اوقات فراغت

د. عباس اردکانیان

مهکامه

188000

1775

روان شناسی امنیت اطلاعات

سعید کاظم پوریان

مهکامه

124000

1776

گردشگری مایس

امین پیرمحمد زاده

مهکامه

228000

1777

مدیریت میراث فرهنگی جهانی

سید مطصفی بابایی

مهکامه

212000

1778

بازاریابی پایدار گردشگری فرهنگی و میراث

د. محمد حسن زال

مهکامه

348000

1779

برنامه ریزی و خط مشی گذاری توسعه گردشگری

د. رضا نوایی

مهکامه

426000

1780

بوم گردی و اقامتگاه دویتدار طبیعت

راضیه ربانی

مهکامه

236000

1781

ظرفیت سازی جوامع محلی برای توسعه گردشگری

د. حمید ضرغام بروجنی

مهکامه

220000

1782

راهنمای گردسگری و تخصصی کویر و بیابان

سید رضا حسینی

مهکامه

316000

1783

بحران های گردشگری

حسن عزیزی

مهکامه

292000

1784

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری

سعید داغستانی

مهکامه

292000

1785

آشنایی با منظر (گردشگری منظر)

سعید شفیما

مهکامه

308000

1786

بازاریابی رسانه های اجتماعی

د. پدرام بهیار

مهکامه

320000

1787

تنفقیح  مجموعه مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی در قوانین مرتبط در نظام کنونی

جلیل پور سلیم بناب

آوا

1190000

1788

حقوق گردشگری

مجتبی باری

آوا

195500

1789

هندبوگ قوانین خاص حقوقی و کیفری

علی رسولی زکریا

آوا

807500

1790

قوانین صدور چک

سیعد صالح احمدی

آوا

297500

1791

جرائم رایانه ای در نظم حقوقی کنونی

سحر صالح احمدی

آوا

442000

1792

شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته ج،3

د. سید علی اکبر تقویان

آوا

578000

1793

روش رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا

مجید عطایی جنتی

آوا

297500

1794

مباحث کاربردی رسیدگی به دعاوی خانواده جلد اول : نفقه

محید عطایی

آوا

212500

1795

شرح قانون مدنی به زبان پیشرفته ج،2

د. سید علی اکبر تقویان

آوا

637500

1796

مجموعه مباحث و آرای قضایی در عاوی حقوقی جلد اول: اسناد تجاری

د. علی رشیدی

آوا

467500

1797

عدالت ترمیمی

امید ابوالفضل چهره ای

آوا

127500

1798

حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت

د. غلامحسین افراس

آوا

136000

1799

ترویسم بومی در اروپا

محمد جمشیدی

آوا

127500

1800

باز اندیشی منطقه گرایی

بهاره سازمند

آوا

357000

1801

تخلفات ثبتی در جریان املاک و مراجع رسیدگی به آن

فرشید حسین عموئی

آوا

106250

1802

مسئولیت مدنی صاحب کالا در واردات زمینی

شقایق صبوری

آوا

127500

1803

در آمدی چامعه شناختی به جرم شناسی ج،1

د. محمد سعید شفیعی

آوا

408000

1804

در آمدی چامعه شناختی به جرم شناسی ج،2

د. محمد سعید شفیعی

آوا

408000

1805

بایسته های اصول فقه ج،2

د. محمد علی معیر محمدی

آوا

170000

1806

جرم شناسی در پرتو فقه امامیه

د. مجید آقایی

آوا

425000

1807

قانون مسئولیت مدنی در نظم حقوقی کنونی

سعید صالح احمدی

آوا

493000

1808

سیاست جامعه توده ای

سعید حاجی ناصری

آوا

276250

1809

تحلیلی بر جرایم رایانه ای و مخابراتی

سید مهدی صنعتی

آوا

212500

1810

روش رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری

عبدالهاشم یعقوبی

آوا

238000

1811

بایسته های اصول فقه ج،1

د. محمد علی معیر محمدی

آوا

272000

1812

قانون تجات در نظم حقوقی کنونی

د. علی حاتمی

آوا

722500

1813

مواد قانونی کاربردی در دادسرا و دادگاه (کیفری)

مجید عطایی جنتی

آوا

637500

1814

مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم

احمد ابراهیمی گوهرودی

آوا

595000

1815

فنون مذاکره و مهارت های قرارداد نویسی

دکتر بهنام حبیبی درگاه

آوا

212500

1816

جهان عرب و ایران منطقه آشوبناک در حال گذار

بهمن محمود نیا

آوا

178500

1817

قانون مدنی به همراه قواعد فقهی

احمد باجلان

آوا

238000

1818

شرح جامع حقوق مدنی نموداری

بهنام افشاری راد

آوا

765000

1819

نقدی بر قوانین خانواده

امید یزدی

آوا

195500

1820

بررسی ابعاد حقوقی بارنامه دریایی الکترونیکی

جواد زمانی

آوا

170000

1821

درک تعارض و همکاری جهانی مقدمه ای بر نظریه و تاریخ ج، 1

سعید خاوری نژاد

آوا

330000

1822

درک تعارض و همکاری جهانی مقدمه ای بر نظریه و تاریخ ج، 2

سعید خاوری نژاد

آوا

340000

1823

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی

سحر صالح احمدی

آوا

637500

1824

ارکان چرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی کیفری ایران و فرانسه

امین نیکو منظری

آوا

136000

1825

بررسی جرم شناسی بزه دیدگی زنان در فضای سایبری

فرزاد حسینی

آوا

102000

1826

آیین دادرسی اعتراض و نقض آرای قضاوتی در نظام حقوقی کنونی

سحر صالح احمدی

آوا

382500

1827

پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

د. علی طالع زاری

آوا

127500

1828

انکشاف نظام جزایی از بابل تا ایران باستان

د. علی طالع زاری

آوا

170000

1829

نگرشی بر حقوق کیفری اطفال

د. مهرنوش ابوذری

آوا

127500

1830

واکاوی در قواعد قانونی و رویه های قضایی در حفظ ارضی کشاورزی

سید مصطفی حقی

آوا

170000

1831

اختلاس و پولشویی

نرگس سلطانیان

آوا

127500

1832

قانون مالیات بر ارزش افزوده

سید یحیی موسوی

آوا

595000

1833

جرایم سایبری و پزشکی قانونی دیجیتال

د. محمد سعید شفیعی

آوا

467500

1834

تحریر العراق : تحریر امیرکا و العالم

د. جورج حجار

دار الایمان

250000

1835

ایران و سوریه عناق البنادق . . . و الشرف ج،1

 

دار الایمان

6500000

1836

ایران و سوریه عناق البنادق . . . و الشرف ج،2

 

دار الایمان

0

1837

کلام فی الیهود

محمد علی دوله

دار الایمان

2500000

1838

صراع الهویات الانوثه و الذکوره

صالح الدریدی

دارنینوی

2500000

1839

قضایا النهضه

محمد سلیمان

دارنینوی

2600000

1840

مجموعه من الموافین العصر الذهبی للمخطوطات العراقیه

علی نجیب ابراهیم

دارنینوی

2800000

1841

تحفه الزائر فی مآثر عبد القادر و اخبار الجزائر ج،1

الامیر عبدالقادر الحسنی

دارنینوی

7000000

1842

تحفه الزائر فی مآثر عبد القادر و اخبار الجزائر ج،2

الامیر عبدالقادر الحسنی

دارنینوی

0

1843

فی النظریه السیاسیه الاسلامی

د. علی فهد الزمیع

الفکر الاسلامی

2700000

1844

العلاقه بین الدین و الدوله

د. محمد طه علیوه

الفکر الاسلامی

3240000

1845

العرب لم یستعمروا اسبانیا

اغنا سیو اولاغوی

الفکر الاسلامی

2835000

1846

الاسلام و الدیمقراطیه بعد الربیع العربی

جون اسبوزتیو

الفکر الاسلامی

1620000

1847

العرب و ایران فی مواجهه التحدیات الاقلیمیه

 

الفکر الاسلامی

2025000

1848

الجغرافیا السیاسیه فی مائه عام ج،1

عاطف معتمد

الفکر الاسلامی

33240000

1849

الجغرافیا السیاسیه فی مائه عام ج،2

عاطف معتمد

الفکر الاسلامی

0

1850

تاثیر الصعود الصینی فی مستقبل الهیمنه الامریکیه

د. منتصر عمران ناجی الرفاعی

الفکر الاسلامی

2430000

 
    بازدید:658
    یادداشت ها
    Parameter:305243!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار