کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نشریات ادواری
0.0 (0)
تازه‌های نشریات
[1399/04/28]

بخش سوم تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس  

 

 • سیاست کلان، شماره 8، پائیز 1398 (فصلنامه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام).
 • نامه اتاق بازرگانی، شماره 128، مهر 1398 (فصلنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ).
 • تئاتر، شماره 75، زمستان 1397 (فصلنامه علمی پژوهشی تئاتر).
 • پژوهشنامه حج  و زیارت، شماره 8، پائیز و زمستان 1398 (دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت).
 • حسابرس، شماره 106، فروردین و اردیبهشت 1399 (دوماهنامه تحلیلی اطلاع‌رسانی پژوهشی سازمان حسابرسی).
 • نمایش، شماره 248، اردیبهشت 1399 (ماهنامه تخصصی تئاتر).
 • دانش یوگا، شماره 138، خرداد 1399 (ماهنامه تخصصی یوگا سلامت تن و روان).
 • دانشمند، شماره 681، تیر 1399 (دوهفته نامه دانش و فناوری).
 • جستاری در معارف اسلامی، شماره 14، بهار و تابستان 1399 (دوفصلنامه پژوهشی تحلیلی).
 • بازخورد، شماره 14، خرداد و تیر 1399 (مجله تخصصی ارتباطات).
 • پیمان، شماره 88، تابستان 1398 (فصلنامه فرهنگی ارمنیان).
 • بشری، شماره 187، خرداد 1399 (اولین نشریه دوگانه ویژه نابینایان و کم بینایان درخاورمیانه).
 • کیهان ورزشی، شماره 3283، 31خرداد 1399 (هفته نامه ورزشی موسسه کیهان).
 • زن روز، شماره 2692، 31 خرداد 1399 (هفته نامه تخصصی زنان موسسه کیهان).
 • کیهان بچه‌ها، شماره 3035، 27 خرداد 1399 (قدیمی ترین نشریه کودکان و نوجوانان).

بخش نشریات ادواری مجلس شورای اسلامی

 

 

  بازدید:1576
  یادداشت ها
  Parameter:305846!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار