کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » سند و سندپژوهی
0.0 (0)
بانک اطلاعاتی اسناد تاریخی
[1397/02/10]

بانک اطلاعاتى - تصویرى اسناد تاریخى ایران و آسیاى مرکزى دانشگاه ماربورگ  

 

این بانک اطلاعاتى شامل اسناد خصوصى و دولتى از قبیل فرمان‌ها و رقم‌ها، مکاتبات رسمى، منشآت شخصى، و اسناد شرعى حقوقى مانند قبالجات خرید و فروش، اجاره و واگذارى، وقفنامه‌ها، عقدنامه‌ها، و احکام قضایى است. نظر به اینکه بانک اطلاعاتى به طور پیوسته اسناد تاریخى منتشر شده‌ را بایگانى می‌نماید، نقش مرکز جمع‌آورى فهرست اسناد‌را نیز ایفا مى‌کند.

هدف از این طرح، دستیابى به اسناد و مدارک تاریخى فارسى انتشار یافته و منتشر نشده است که روز بروز بر شمار آن افزوده مى‌شود. بدیهى است که توسط این بانک دیجیتالى با امکان استفاده از تصاویر و امکانات وسیع جست وجو، نیازى به محل انتشار یا مکان نگهدارى از اسناد اصلى نیست و بدین ترتیب پژوهش منابع دست اول تاریخى را آسان‌تر مى‌نماید.

آدرس این بانک اطلاعاتی ـ تصویری: http://www.asnad.org/en

    بازدید:968
    یادداشت ها
    Parameter:300487!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار