کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » سند و سندپژوهی
0.0 (0)
همکاری‌های فرهنگی
[1398/09/05]

اهداء 3 سند به سازمان اسناد ملی ایران  

 

دکتر علی قنبریان 1

منصور رشیدی2                                         

در سوم آذرماه 1398 شمسی، چهار سند از سوی استاد منصور رشیدی (پژوهشگر تاریخ و سرپرست مقبرۀ میرزا عیسی خان وزیر) به سازمان اسناد ملی ایران، به شمارۀ ثبت 600، اهدا شد. این چهار سند در اختیار سیدعبداللّه انتظام‌وزیری بود و بعداز وفات ایشان نزد منصور رشیدی نگه‌داری شده است. در جلسۀ اهدا، جناب مهندس علی زرافشان (معاون سازمان اسناد ملی ایران) و دکتر علی قنبریان (تاریخ‌پژوه) حضور داشتند. این 4 سند عبارت‌اند از:

الف) دستورالعمل سیر و سلوکی میرزا حسن صفی‌علی‌شاه به علیخان ظهیرالدوله به‌همراه سندی در ارتباط با ادعیه و تسبیحات.

ب) یک برگ وکالت‌نامه از طرف سیدعبداللّه انتظام‌وزیری متولی موقوفات میرزا عیسی وزیر به آقای محمود غفاری.

پ) یک برگ دستخط سیدعبداللّه انتظام‌وزیری در ارتباط با دستورالعمل سیر و سلوک.

پاورقی‌ها:

1. نویسنده و مستندنگار

ghanbarian.howzeh@yahoo.com

2. پژوهشگر تاریخ و سرپرست مقبرۀ میرزا عیسی خان وزیر

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این اقدام فرهنگی مهم و محتوای اسناد به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

بازدید:713
یادداشت ها
Parameter:305120!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار