کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » کتابخانه های ایران و جهان
0.0 (0)
[1397/04/04]

افزایش ۹۳ درصدی تعداد کتابخانه‌های عمومی در ده سال گذشته  

 

بر اساس آخرین انتشار سالنامه آماری، تعدادکتابخانه‌های عمومی کشوردر طول ده سال گذشته یعنی  در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٥، ٩٣.٥ درصد افزایش یافته است به طوری که از ١٧٢٩ کتابخانه در سال ١٣٨٥، به ٣٣٤٦ کتابخانه در سال ١٣٩٥ رسیده است.

استان‌های تهران با ٢٩٧ کتابخانه عمومی، اصفهان با ٢٩٥، خوزستان با ٢١٦، فارس با ٢١٣ و خراسان رضوی با ٢٠٤ کتابخانه، بیشترین کتابخانه‌های عمومی کشور را دارا هستند و استان‌های قم با ٣٩ کتابخانه عمومی، ایلام ٤٨، لرستان ٥٢، خراسان شمالی ٦٢ و چهار محال بختیاری با ٦٣ کتابخانه عمومی نسبت به استان‌های دیگرکشور کمترین تعداد کتابخانه‌ها را دارا هستند.

تعداد عضو کتابخانه‌های عمومی کشور در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٥، ٢.٢ برابر شده که از رشد ١٢٠ درصد برخوردار شده است و به‌ازای هر ٧١٠ نفر عضو، یک کتابخانه در کشور وجود داشته است.

در سال ١٣٨٥ به‌ازای هر نفر عضو حدود ٩ کتاب در کتابخانه‌های کشور وجود داشته که در سال ١٣٩٥، به ١٢ کتاب به‌ازای هر عضو رسیده است.

در سال ١٣٩٥، به‌ازای هر فرد ایرانی در کتابخانه‌های عمومی کشور،   ٠.٢٢ (٢.٢ دهم) کتاب وجود داشته که در سال ١٣٩٥ به ٠.٥٢ (٥.٢ دهم) کتاب رسیده است.

برای هر شهروند یزدی ١.٧٥ کتاب، سمنانی ١.٥٢ کتاب، زنجانی ١.٢٠ کتاب، خراسان جنوبی ١.٠٥ کتاب و چهارمحال بختیاری ٠.٩٦ (٩.٦ دهم) کتاب، در کتابخانه‌های عمومی این استان‌ها وجود داشته که جزو استان‌های بیشترین کتاب نسبت به فرد در بین استان‌ها و برای هر شهروند تهرانی در کتابخانه‌های عمومی این استان ٠.١٩ (١.٩ دهم) کتاب، سیستان و بلوچستان ٠.٢٣ (٢.٣ دهم) کتاب، قمی ٠.٣٤ (٣.٤ دهم) کتاب، لرستانی با ٠.٣٥ (٣.٥ دهم) کتاب، هرمزگان با ٠.٣٦ (٣.٦ دهم) کتاب جزو استان‌های با کمترین کتاب نسبت به هر فرد در کتابخانه‌های عمومی در بین استان‌ها دیگر کشور، بوده‌اند.

    بازدید:582
    یادداشت ها
    Parameter:300705!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار