کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » آموزه ها و آویزه ها
0.0 (0)
تاریخ محلی گیلان
[1399/03/11]

وجه تسمیه کسما  

دکتر فریدون شایسته

 

در مورد وجه تسمیه کسما، دو دیدگاه وجود دارد:

الف. کسما، واژه‌ای ترکی به معنی «نَبُر» و فعل امر است. مانند نکن، نخور و.... گملین، سیاح روسی که در دوره قاجاریه از کسما دیدن کرده است از مردم شنیده است که دو تن از امامزادگان در کسما توسط یک کشاورز سربریده شدند. چون آنان در موقع قتل خود التماس کرده و از کشاورز خواسته‌اند که آن‌ها را نکش به وی گفته بودند: نبر! و به همین سبب نام این آبادی توسط ترک‌های این منطقه «کسما» نامیده شده است.

ب. استاد فقید ابراهیم پورداوود معتقداست که نام این مکان، کاس‌مان، به معنی محل زندگی قوم «کاس» بوده است که به تدریج «مان» به معنی پسوند مکان به «ما» و «کاس» به «کس» تبدیل شده است. نگارنده به دیدگاه دوم باور دارد.

نگارنده به دیدگاه دوم باور دارد. چون پیشوند کاس، در اسامی بسیاری از روستاها، اسامی و حتی آبزیان وجود دارد. مانند: روستای کسار، روستای کاسان، کاس احمدان و...اسامی: کاسگل، کاسمار، کاسعلی، کاسبرار و...آبزیان مانند: کاس کولی و...توصیف چون: کاس چوم ،کاس و....

    بازدید:591
    یادداشت ها
    Parameter:305718!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار