کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » ریاست » روابط عمومی
4.2 (5)
برگزاری آیین رونمایی
[1397/08/26]

کتاب « تاریخ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی: نخستین دانشگاه صنعتی ایران»  

 

در هفتۀ کتاب جمهوری اسلامی ایران، از کتاب «تاریخ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی: نخستین دانشگاه صنعتی ایران» در روز  دوشنبه 28 آبان 1397ش. در ساختمان آرشیو ملّی ایران در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران رونمایی خواهد شد.

کتاب«تاریخ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی: نخستین دانشگاه صنعتی ایران» به پژوهش و نگارش دکتر سیّدحجّت الحقِ حسینی در 336 صفحه در قطع وزیری با چاپ دورنگ و به شمارگان 2000 جلد از سوی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی چاپ و منتشر شده است.

این کتاب پژوهشی، به انگیزۀ بزرگداشت نودمین سال تأسیس دانشگاه در آبان 1307ش. بر پایۀ «مدرسۀ پست و تلگراف» به عنوان مرکزی تخصّصی در تاریخ فنّی و مهندسی آموزش عالی کشور، بر اساس 104 کتاب مرجع، اسناد اداری و تاریخی، مدارک آموزش عالی، تصاویر قدیمی، نقشه های اصیل جغرافیایی و ... از سازمان هایی چون سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی ج.ا.ایران؛ دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ سازمان سنجش آموزش کشور؛ مؤسّسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛ بنیاد ایران شناسی؛ مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی؛ انجمن مجموعه داران ایران؛ کتابخانۀ پژوهشی استاد مینوی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ و مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری پژوهش و نگارش شده است.

این دانشگاه از زمان پدیداری در آبان 1307ش. به اهتمام  میرزا قاسم صور اسرافیل با عنوان«مدرسۀ پست و تلگراف»، مراحل بالندگی سازمانی خویش را در طول زمان با روند «آموزشگاه اختصاصی وزارت پست و تلگراف و تلفن» در 1318ش. ؛ «مؤسّسۀ آموزش عالی ارتباطات» در 1349ش. ؛ در 1357ش. با عنوان «دانشکدۀ مهندسی مخابرات» و در 1359ش. با عنوان«مجتمع دانشگاهی فنّی و مهندسی»؛ در 1362ش. با عنوان «دانشگاه فنّی و مهندسی» طی کرده و سرانجام در آبان 1367ش. با نام «دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی» پایدار شده است. «دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی» ، نخستین دانشگاه صنعتی تأسیسی در جمهوری اسلامی ایران است که از ادغام 14 سازمان آموزش عالی(به ترتیب تأسیس در طول زمان : مدرسۀ پست و تلگراف، مؤسّسۀ هواشناسی و علوم جوّ، مدرسۀ عالی نقشه برداری، آموزشگاه اختصاصی راه آهن، آموزشگاه عالی فنّی راه، مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما، انستیتوی تکنولوژی کشور، مؤسّسۀ عالی تکنیکوم نفیسی، مدرسۀ عالی ساختمان، مدرسۀ عالی فنّی،دانشکدۀ تربیت دبیر فنّی و علوم وابسته به دانشکدۀ پلی تکنیک تهران، دانشگاه علوم و فنون ؛ و دانشگاه کار و پیشه) سامان گرفته است.

کتاب در 5 نوشتار، نوشتار اوّل: روشنگری در موضوع پژوهش؛ نوشتار دوّم: آموزش فنّی و مهندسی در دوران قاجار؛ نوشتار سوّم: دوران پهلوی اوّل؛ نوشتار چهارم: دوران پهلوی دوّم؛ نوشتار پنجم : دوران جمهوری اسلامی ایران و در 7 پیوستِ 1)گاهنامۀ رویدادهای کلیدی تاریخ فنّی و مهندسی در آموزش عالی ایران در دوران قاجار، 2) گاهنامۀ رویدادهای کلیدی تاریخ فنّی و مهندسی در آموزش عالی ایران در دوران پهلوی اوّل، 3) گاهنامۀ رویدادهای کلیدی تاریخ فنّی و مهندسی در آموزش عالی ایران در دوران پهلوی دوّم، 4) گاهنامۀ رویدادهای کلیدی در پایه گذاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی، 5)شهید دانشمند دکتر محمود قندی، 6)نام نامۀ ارجمند شهیدان والامقام دانشگاه و 7)کتاب نامۀ مرجع و نیز با 5 نمایۀ تخصّصی : 1.افراد و اعلام 2.سازمان های دولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی 3.عناوین،موضوعات و مفاهیم 4. کشورها و مکان های جغرافیایی و 5. منابع پژوهشی(اسناد،کتاب ها و مقاله ها) پژوهش و تدوین شده است.

طرّاحی زیبا و چشم نواز جلد و متن کتاب را هنرمند ارجمند آقای محسن مسموعی انجام داده اند و ویرایش ادبی و نمایه سازی تخصّصی کتاب به اهتمام بانو طهورا نوروزی به انجام رسیده است. مرّتب سازی نمایه های اختصاصی کتاب، کار آقای سیّد محمّدتوحید حسینی است. «تاریخ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی»، 48 ماه پیوسته در 2 ویراست و 9 نگاشت، پژوهش و نگارش شده است.

در ویراست دوّم کتاب، افزون بر بررسی تاریخ دانشگاه به روند شکل گیری و پایه گذاری مدارس عالی فنّی و مهندسی در ایران پرداخته شده است و نقاط عطف در آموزش رسمی صنعتی ایران از پایه گذاری دارالفنون در 1230ش. تا پایداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی در 1367ش. در یک بازۀ 137 ساله از تاریخ معاصر، با دقّت و صحّت گزارش شده است. زندگی نامۀ جامع و منحصر به فرد دو تن از مردان اثرگذار عرصۀ صنعت و آموزش مهندسی ایران، زنده یادان استادان سیّد ابراهیم ضیاء(شیرازی/قشقایی) نامدار به ضیاء الواعظین و مهندس حبیب الله نفیسی با برخی اسناد و مدارک نویافته، آورده شده است. گزارش دقیق و جامعی از  تأسیس و تکمیل «هنرستان صنعتی تهران» به عنوان نخستین هنرستان صنعتی ایران(پایه گذاری: 1286ش.) افزوده شده است.

از مجموعۀ کتابخانه،‌ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تصویر سند « قانون اجازۀ تأسیس آموزشگاه های اختصاصی وزارت پست و تلگراف و تلفن در 23 دی 1318ش.» و نیز تصاویر سیّد ابراهیم ضیاء شیرازی/قشقایی(ضیاءالواعظین) در این کتاب پژوهشی استفاده شده است.

پژوهشگر و نویسندۀ اثر در دیباچۀ کتاب از همکاران کتابخانه،‌ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی آقایان (به ترتیب حروف الفبای فارسی) 1.علی پویان مهر(کارشناس اسناد) 2.علی قلعه خندابی(کارشناس بخش نسخ خطّی) 3.احمد مظفّرمقام(کارشناس بخش اسناد) و 4. محمود نظری(ریاست بخش نسخ خطّی) با احترام و امتنان تمام یاد کرده است و از همکاری ایشان نهایت حق شناسی و قدردانی را ابراز داشته است.

 

پوستر مراسم رونمایی

 

روی و پشت جلد کتاب کتاب «تاریخ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوسی: نخستین دانشگاه صنعتی ایران»

 

 

تصویر سند « قانون اجازۀ تأسیس آموزشگاه های اختصاصی وزارت پست و تلگراف و تلفن در 23 دی 1318ش.»

 

 

 

 

    بازدید:2564
    یادداشت ها
    Parameter:301521!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار