کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
0.0 (0)
دنیای کتاب
[1399/08/20]

کتاب اصول و فنون قانونگذاری؛ تنظیم پیش‌نویس طرحها و لوایح، تنقیح و تدوین قوانین  

 

کتاب اصول و فنون قانونگذاری؛ تنظیم پیشنویس طرحها و لوایح، تنقیح و تدوین قوانین به نگارش باقر انصاری؛ انتشارات دادگستر؛ 328 ص. ؛ شمارگان 500 نسخه؛ نوبت چاپ اول 1399؛ قیمت 55000 تومان روانه بازار گردید.

اصول و فنون، مجموعه اصول و فنون شکلی و ماهوی هستند که برای علمی کردن فرایند تهیه پیش‌نویس طرحها و لوایح قانونی، کارشناسی کردن فرایند ارزیابی و بررسی آنها در مراجع قانونگذاری، منطقی و منظم کردن ساختار و نظم قوانین، عقلانی کردن ماهیت و محتوای قوانین، تعیین قوانین معتبر از نامعتبر (تنقیح) و قابل فهم شدن قوانین و سرانجام، برای تدوین مجموعه-های جامع قوانین (کد) و دسترس پذیر شدن قوانین به کار میروند.

این اصول و فنون، از وضع قوانین تبعیضآمیز، غیرلازم، تکراری، مبهم، مجمل یا متناقض، پیشگیری میکند. با رعایت این اصول و فنون، همه قوانین از نظر ساختاری، نظم و ترتیب محتوایی، شماره گذاری مواد، ارجاع به مواد یا قوانین دیگر، نگارش، ابلاغ و انتشار، تحت نظم و الگوی منطقی خاصی قرار میگیرد.

این کتاب با رویکرد تطبیقی و متناسب با سرفصلهای درس اصول و فنون قانونگذاری و برای رفع نیاز دانشجویان حقوق به منبع آموزشی برای این درس تدوین شده است و در عین حال ، برای کلیه اشخاصی که در فرایند قانونگذاری مشارکت دارند یا در امر تنقیح و تدوین قوانین فعالیت میکنند قابل استفاده است.

مطالب کتاب به سه بخش تقسیم  شده است:

در بخش نخست، صلاحیت ابتکار قانون در جمهوری اسلامی ایران تشریح شده است. مراجعی که طبق قانون اساسی صلاحیت ابتکار قانون دارند (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، رئیس قوه قضائیه و شورای عالی استانها)، مبنا و حدود صلاحیت آنها در این بخش توضیح داده شده است.

در بخش دوم، اصول و فنون ماهوی و شکلی تنظیم  پیشنویس متون قانونی در پرتو مطالعات تطبیقی تشریح شده است. نحوه نیازسنجی و ارزیابی تاثیرات، ساختار بندی قوانین، انتخاب زبان قانون نویسی، نگارش و ویرایش متون قانونی، رعایت اصول و فنون احاله و ارجاع به مواد یا قوانین دیگر، نحوه تامین مشارکت و همکاری ذینفعان و ذیربطان در تدوین پیشنویس قانون از جمله مواردی هستند که در بخش دوم توضیح داده شده است و سرانجام در فصل سوم و آخر، اصول و فنون تنقیح و تدوین قوانین توضیح داده شده است. نخست به تبیین مفاهیم تنقیح و تدوین و مرزبندی آنها، هزینهها و تبعات عدم تنقیح و تدوین قوانین، اهداف و مزایای تنقیح و تدوین قوانین و معایب و خطرات تنقیح و تدوین قوانین پرداخته شده است و سپس اصول و فنون تنقیح قوانین و مقررات و اصول و فنون تدوین کد (مجموعه قوانین)به صورت جداگانه و به عنوان مراحلی که منطقاً تقدم و تاخر بین آنها وجود دارد توضیح داده شده است و در پایان پیوستهای که برای فرایند تنظیم پیشنویس لوایح، تنقیح قوانین و مقررات و تدوین کد (قانون جامع) لازم است معرفی شده است. امید است مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گیرد.

کتاب حاضر با شماره بازیابی 597710 در کتابخانه مجلس موجود و قابل دسترسی محققین و پژوهشگران گرامی میباشد.

مریم نوری کارشناس روابط عمومی و امور بین‌الملل

 

    بازدید:870
    یادداشت ها
    Parameter:305993!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار