کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » پژوهش و انتشارات
0.0 (0)
همراه فهرست انتشارات بنیاد موقوفات افشار؛
[1398/01/20]

پویایی انتشارات بنیاد موقوفات افشار در انتشار متون  

به کوشش: بهروز ایمانی (مدیر مرکز پژوهش کتابخانه مجلس)

 

خدمات فرهنگی زنده‌یاد استاد ایرج افشار، هیچ پایانی ندارد؛ جریانی هماره پربرکت و پویا که به شعب مختلف، تقسیم می‌شود: از احیای آثار و مآثر اسلامی و ایرانی گرفته تا راه‌اندازی نشریات و مجلات، تقدیر از محققان، انتشار کتاب و...

انتشارات دکتر محمود افشار، نزدیک به چهل سال است که در انتشار متون و آثار مرتبط به حوزة زبان فارسی و ایران‌شناسی، فعالیت می‌کند و کارنامة پرباری برای خود رقم زده است. در این زمانة حسرت و عسرت نیز، همچنان فعّال است و آثار ارزشمندی عرضه کرده؛ به‌ویژه شماری از متون گرانمایة فارسی را که از مصادر و منابع عمدة  تحقیق در فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی به شمار می‌روند.

هرچند که بسیاری از ناشران، به علّت گرانی هزینة چاپ و نشر، از پرداخت حق‌الزحمة اهالی قلم، عاجز و معذورند، اما انتشارات دکتر محمود افشار، همچنان، پرداخت حقوق مادی محققان و مصحّحان را وجهة همت خود قرار داده و بدان پایبند است.

در سال‌های اخیر که محقق ارجمند، جناب آقای دکتر محمد افشین وفایی، مسؤلیت انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار را بر عهده گرفته‌اند، انتشار کتاب‌های ارزشمند، به‌ویژه متون قدیم، پویاتر شده و متن‌پژوهان و مشتاقان نسخه‌های خطی را به احیای این گونه آثار، امیدوارتر کرده است. در شرایطی که حتّی برخی از تحصیل‌کرده‌ها و فرهیخته‌نماهای ما  نیز، درک درستی از میراث مکتوب ندارند و تصحیح و احیای متون را کاری نازل و بیهوده تلقی می‌کنند و دانشجویان را از انجام آن بازمی‌دارند، وجود مراکزی مثل انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، در عرضه و نشر آثاری که گویای هویّت تمدنی و ماهیّت دانشورزی و فرهیختگی ما هسنتد، بسیار مغتنم و پراهمیت است.

واقعیت این است که اگر افراد مرتبط، متخصّص و کاردان و البته آراسته با فضایل اخلاقی و انسانی، مسئولیت‌های فرهنگی را در کشور بر عهده گیرند، شاهد بالندگی و ترقی فرهنگ خواهیم بود.

                                                    

فهرستی از آثار منتشره انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در زیر ارائه می‌شود:

 

آثار واقف (دکتر محمود افشار یزدی)

 

سیاست اروپا در ایران‏ (وزیرى، چاپ دوم، 675 ص، 10500تومان)

 

گفتار ادبى‏(چهل و سه گفتار دربارۀ شعر و شاعری)

کتاب اول، وزیرى، چاپ دوم، 468 ص، 65000 تومان

 

گفتار ادبى‏ (اشعار و سفرنامه‌ها)

کتاب دوم، وزیرى، چاپ دوم، 532 ص، 75000 تومان.

 

افغان‏‌نامه‏ (تاریخ و فرهنگ ایران و افغانستان)

جلد اول، وزیرى، چاپ دوم، 632 ص، 10000 تومان.

 

افغان‏‌نامه‏ (تاریخ و فرهنگ ایران و افغانستان)

جلد دوم، وزیرى، چاپ دوم، 372 ص، 8000 تومان.

 

افغان‏‌نامه‏ (تاریخ و فرهنگ ایران و افغانستان)

جلد سوم، وزیرى، چاپ دوم، 684 ص، 12000 تومان.

 

سفرنامه و دفتر اشعار (خاطرات سفرها و اشعار)

وزیرى، چاپ دوم، 260 ص، 4500 تومان.

 

نامه‏‌هاى دوستان‏ (نامه‏‌هاى دانشمندان و شاعران به دکتر محمود افشار یزدى) به کوشش ایرج افشار

وزیرى، چاپ اول، 472 ص، 7000 تومان.

 

گنجینۀ مقالات‏ (مقالات سیاسى) دکتر محمود افشار یزدى‏

جلد اول، وزیرى، چاپ اول، 560 ص، نایاب.

 

گنجینۀ مقالات‏ (مجموعه مقالات ادبى و تاریخى) دکتر محمود افشار یزدى‏

جلد دوم، وزیرى، چاپ اول، 439 ص، 4400 تومان.

 

مجلۀ آینده‏ (مجموعه مقالات ادبى و تاریخى) گردآورنده دکتر محمود افشار یزدى‏

جلد اول، وزیرى، چاپ اول، 820 ص، نایاب.

 

مجلۀ آینده‏ (مجموعه مقالات ادبى و تاریخى) گردآورنده دکتر محمود افشار یزدى‏

جلد دوم، وزیرى، چاپ اول، 970 ص، نایاب.

 

مجلۀ آینده‏ (مجموعه مقالات ادبى و تاریخى) گردآورنده دکتر محمود افشار یزدى‏

جلد سوم، وزیرى، چاپ اول، 830 ص، نایاب.

 

مجلۀ آینده‏ (مجموعه مقالات ادبى و تاریخى) گردآورنده دکتر محمود افشار یزدى‏

جلد چهارم، وزیرى، چاپ اول، 430 ص، نایاب.

          

گنجینۀ زبان و ادبیات فارسى درى‏

 

هدیه‏ ( سرودۀ امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)، گزیدۀ اشعار به انتخاب شاعر و به خط عبدالله فرادى‏)

وزیرى، چاپ اول، 108 ص، 39000 تومان.

 

ریاض الملوک فی ریاضات السلوک

ترجمه و انشای علی بن محمد بی ابی‌طالب تبریزی، نظام‌الدین شامی، تحقیق و تصحیح دکتر بهروز ایمانی‏

وزیرى، چاپ اول، 968 ص، 150000 تومان.

 

اشعار فارسى پراکنده در متون (تا سال 700 هجرى)

 به کوشش على صفرى آق‏قلعه‏                                                                        

وزیرى، چاپ اول، 1590ص، دورۀ دوجلدى،  150000 تومان. (کتاب برگزیدۀ ادبیات در شانزدهمین دورۀ حامیان نسخ خطی در سال 1397)

 

بوطیقا و سیاست در شاهنامه‏

 دکتر محمود امیدسالار، ترجمۀ فرهاد اصلانى، معصومه پورتقى‏

 وزیرى، چاپ اول، 360 ص، 35000 تومان. (کتاب برگزیدۀ سیزدهمین دورۀ جشنوارۀ شعر فجر در سال 1397 و نیز شایستۀ تقدیر سی و ششمین دورۀ جایزۀ کتاب سال)

 

جستارهاى شاهنامه‏‌شناسى و مباحث ادبى‏

دکتر محمود امیدسالار

 وزیرى، چاپ دوم، 769 ص، 95000 تومان. (کتاب برگزیدۀ دانشگاهى در سال 1394)

 

سى و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبى‏

دکتر محمود امیدسالار

وزیرى، چاپ دوم، 616 ص، 79000 تومان.

 

مقالاتى دربارۀ تاریخ، فرهنگ و ادب ایران‏

دکتر محمود امیدسالار

وزیرى، چاپ اول، 640 ص، 85000 تومان.

 

شاهنامه و فرهنگ ایران‏

 دکتر جلال خالقى مطلق‏، ترجمۀ فرهاد اصلانى، معصومه پورتقى‏

وزیرى، 362 ص، چاپ اول 1397، 35000 تومان.

 

گل رنج‌های کهن (برگزیدۀ مقالات دربارۀ شاهنامۀ فردوسی)

 دکتر جلال خالقی مطلق، به کوشش علی دهباشی

وزیرى، چاپ اول، 501 ص، 65000 تومان.

 

سخن‌های دیرینه (سی گفتار دربارۀ فردوسی و شاهنامه)

دکتر جلال خالقی مطلق، به کوشش علی دهباشی

وزیرى، چاپ اول، 538 ص، 75000 تومان.

 

مقامات شیخ حسن بلغاری

تصحیح و تحقیق دکتر مریم حسینی و مریم رجب‌نیا

رقعی، چاپ اول، 278 ص، 39000 تومان.

 

کلیات اشعار فضل‌الله نعیمی استرآبادی

تصحیح و تحقیق دکتر محمد درزی

وزیری، چاپ اول، 274 ص، 45000 تومان.

 

عجایب‏الدنیا

ابن محدّث تبریزی

تصحیح و تحقیق على نویدى ملاطى‏، ترجمۀ مقدمه و تعلیقات چاپ مسکو دکتر محسن شجاعی

وزیرى، چاپ اول، 510 ص، 49000 تومان.

 

شهریارنامه‏

 سرودۀ مختارى (دورۀ صفویه)، تصحیح و تحقیق دکتر رضا غفورى‏

وزیرى، چاپ اول، 895 ص، 85000 تومان.

 

شهنشاه‌‏نامه (تاریخ منظوم مغولان و ایلخانان از قرن هشتم هجرى)

 احمد تبریزى، به کوشش مهشید گوهرى کاخکى و جواد راشکى على‌‏آباد، زیر نظر دکتر جواد عباسى‏

وزیرى، چاپ اول، 1067 ص، 120000 تومان.

 

قرةالعین‏

 تصحیح و توضیح دکتر سلمان ساکت و زهرا محمودى‏

وزیرى، چاپ اول، 300 ص، 39000 تومان.

 

بحرالانساب‏ (شرح حال شیخ جام (ژنده‏‌پیل)، فرزندان و اعقاب وى تا قرن یازدهم)

 محمدحکیم جامى نامقى، تصحیح دکتر رضا غوریانى‏

وزیرى، چاپ اول، 331 ص، 35000 تومان.

 

شبرنگ‏‌نامه (داستان شبرنگ پسر دیو سپید و رستم)

به کوشش دکتر ابوالفضل خطیبى و دکتر گابریله وان دِن بِرگ‏

وزیرى، چاپ اول،256 ص، 35000 تومان.

 

جامع‌‏العلوم ستّینى‏

فخرالدین رازى‏، تصحیح و تحقیق سیدعلى آل‏داود

وزیرى، چاپ سوم، 598 ص، 75000 تومان.

 

برابرنهاد شاهنامه فردوسى و غررالسیر ثعالبى‏

 عباس پریش‏روى‏

رحلى، چاپ دوم، 728 ص، 130000 تومان.

 

سفینۀ ترمد

محمد بن یغمور، به کوشش امید سرورى، با همکارى سید باقر ابطحى‏

وزیرى، چاپ اول، 584 ص، 55000 تومان‏.

 

در حضرت سیمرغ‏ (بیست و پنج مقاله و یادداشت دربارۀ شاهنامه و ادب حماسى ایران)

دکتر سجاد آیدنلو

وزیرى، چاپ اول، 550 ص، 49000 تومان.

 

الملخص فى ‏اللغة

 تصحیح و توضیح غلامرضا دادخواه و عباس گودرزنیا

وزیرى، چاپ اول، 350 ص، 49000 تومان‏.

 

لطایف‌‏المعنوى‏

عبداللطیف بن عبدالله عباس گجراتى‏، تصحیح و تحقیق بهزاد برهان‏

وزیرى، چاپ اول، 560 ص، 55000 تومان. (کتاب شایستۀ تقدیر جشنوارۀ کتاب سال دانشجویى در سال 1397)

 

دو رسالۀ عرفانى‏

 قطب‌الدین عبّادی مروزی و ابوعلى دقاق‏،  تصحیح و توضیح جمشید جعفرى جزه‏

وزیرى، چاپ اول، 163 ص، 35000 تومان.

 

فرائدالادب (اشعار و حکایات اخلاقى و پندآموز)

عبدالعظیم قریب گرکانى‏، به کوشش دکتر ناصر رحیمى، محمدرسول دریاگشت‏

وزیرى، چاپ دوم، 783 ص، 69000 تومان.

 

نزهةالعقول‏

ابوطاهر محمد بن محمد یحیى عوفى‏، به کوشش ایرج افشار و با یارى دکتر جواد بشرى‏

 وزیرى، چاپ اول، 248 ص، نایاب.

 

المختارات من الرسائل‏ (دو رسالۀ منثور فراق‏نامه و پیل و چکاو به همراه نصوص چهارصد و نه نامه)

به کوشش ایرج افشار و غلامرضا طاهر

وزیرى، چاپ اول، 678 ص، نایاب.

 

بدایع‏‌الصنایع

 امیر برهان‏‌الدین عطاءالله محمود حسینى‏، به کوشش رحیم مسلمانیان قبادیانى، ناصر رحیمى‏

وزیرى، چاپ اول، 337 ص، 6000 تومان.

 

غازان‏‌نامۀ منظوم (چهار منظومۀ تاریخى به‌‏جا مانده از نورى اژدرى)

به کوشش دکتر محمود مدبرى‏

وزیرى، چاپ اول، 408 ص، 6500 تومان.

 

بوستان سعدى‏ (اشعارى پراکنده از سعدى به خط قوام‌‏السلطنه)

وزیرى، چاپ اول، 110 ص، 2500 تومان.

 

این حلۀ تنیده ز دل (قصیده و قصیده‌‏سرایان از ملک‌‏الشعراء بهار تا امروز)

گزینش و پژوهش عزت‏الله فولادوند

 وزیرى، چاپ اول، 1000 ص، دوره دو جلدى، 65000 تومان.

 

بحرالفضایل فى منافع‏‌الافاضل (فرهنگ فارسى به فارسى)

محمد بن قوام رستم بدر خزانه‏اى بکرى بلخى‏، به تصحیح میرهاشم محدث‏

وزیرى، چاپ اول، 600 ص، 40000 تومان.

 

صائب و سبک هندى در گسترۀ تحقیقات ادبى‏

به ‏اهتمام محمدرسول دریاگشت‏

وزیرى، چاپ اول، 702 ص، 38000 تومان.

 

دولت عشق‏ (بر اساس کتاب منظوم پرتو توحید در اسرار تخت جمشید)

سرودۀ على‏‌اکبر بصیرى شیرازى؛ به کوشش احمد اقتدارى‏

وزیرى، چاپ اول، 433 ص، نایاب.

 

دیوان منوچهرى دامغانى‏

تصحیح حبیب یغمایى‏،‌به کوشش سیدعلى آل‏ داود

وزیرى، چاپ اول، 322 ص، 25000 تومان.

 

نقد و بررسى کتاب‌هاى تاریخ و ادبیات فارسى در شبه ‏قاره‏

دکتر محمد شریف‏

وزیرى، چاپ اول، 356 ص، 15000 تومان.

 

خلیلى شاعر افغان و ایران (زندگی‌نامه و نقد اشعار خلیلى)

دکتر محمد سیاسى‏

 وزیرى، چاپ اول، 218 ص، 4000 تومان.

 

سروده‌‏ها و نوشته‌‏هاى منیر لاهورى‏

به کوشش دکتر سید فرید اکرم‏

وزیرى، چاپ اول، 404 ص، 8000 تومان.

 

قطعه‌‏سرایى در ادب فارسى شبه ‏قاره‏

شکیل اسلم‏بیگ‏

وزیرى، چاپ اول، 368 ص، 6000 تومان.

 

ارمغان بدخشان (تاریخ ادبیات و فرهنگ بدخشان)

شاه عبدالله بدخشى، به کوشش فرید بیژن‏

وزیرى، چاپ اول، 283 ص، 5000 تومان.

 

احوال و آثار میر غلامعلى آزاد بلگرامى‏

دکتر سید حسن عباس‏

وزیرى، چاپ اول، 472 ص، 7000 تومان.

 

سرایندگان شعر پارسى در قفقاز

 عزیز دولت‏‌آبادى‏

 وزیرى، چاپ اول، 455 ص، 6000 تومان.

 

سبک اصفهانى و تمثیل در شعر صائب‏

دکتر محمد سیاسى‏

وزیرى، چاپ اول، 541 ص، نایاب.

 

چهل و چهل سالگى‏ (پژوهشى در اساطیر، ادیان آسمانى و باورهاى عامیانه و ادبیات فارسى)

دکتر محمد سیاسى‏

وزیرى، چاپ اول، 215 ص، نایاب.

 

صائب تبریزى‏ (رساله‏‌اى در باب احوال و آثار و سبک اشعار صائب)

دکتر یونس جعفرى‏

وزیرى، چاپ اول، 390 ص، نایاب.

 

دیوان قبولى هروى‏

به کوشش یحیى خان‏‌محمد آذرى‏

وزیرى، چاپ اول، 587 ص، نایاب.

 

ضرب‌‏المثل‏‌هاى درى افغانستان‏

گردآورى دکتر عنایت‏‌الله شهرانى‏

 وزیرى، چاپ اول، 204 ص، نایاب.

 

مکاتیب سنایى‏ (هفده نامه از ابوالمجد مجدود بن آدم سنایى غزنوى)

 به کوشش نذیر احمد

وزیرى، چاپ اول، 420 ص، نایاب.

 

فلسفۀ اشراق (نگارش‌هاى فلسفى بازمانده در زبان فارسى)

نگارش اسمعیل بن محمد ریزى، به کوشش محمدتقى دانش‏پژوه‏

 وزیرى، چاپ اول، 608 ص، نایاب.

 

دیوان اشرف مازندرانى‏

به کوشش دکتر محمدحسن سیدان‏

وزیرى، چاپ اول، 448 ص، نایاب.

 

ادبیات فارسى در میان هندوان‏

  تألیف دکتر سید عبدالله؛ ترجمۀ دکتر محمد اسلم‏خان‏

وزیرى، چاپ اول، 282 ص، نایاب.

 

شاعران همعصر رودکى‏

  احمد اداره‏چى گیلانى‏

  وزیرى، چاپ اول، 566 ص، نایاب.

 

وهرود و ارنگ (جستارهایى در جغرافیاى اساطیرى و تاریخى ایران شرقى)

 پژوهش ژوزف مارکوارت، ترجمۀ داود منشی‌زاده

 وزیرى، چاپ اول، 214 ص، نایاب.

 

زبان دیرین آذربایجان‏

دکتر منوچهر مرتضوى‏

وزیرى، چاپ دوم، 199 ص، 4000 تومان.

 

زبان آذربایجان و وحدت ملى ایران‏

 ناصح ناطق‏

وزیرى، چاپ اول، 115 ص، نایاب.

 

گنجینۀ اسناد و تاریخ‏ ایران

 

یادداشت‏‌هاى روزانه از محمدعلى فروغى‏ (26 شوّال 1321 - 28 ربیع‏الاول 1322)

به کوشش ایرج افشار

وزیرى، چاپ اول، 503 ص، 59000 تومان.

 

نخستین کوشش‌‏هاى قانون‏گذارى در ایران‏

 به اهتمام سید على آل داود

وزیرى، چاپ اول، 726 ص، 89000 تومان.

 

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‏‌شاه (از ربیع‌‏الاول 1283 تا جمادى‏الثانى 1284)

به انضمام سفرنامۀ اول خراسان‏، به‏‌کوشش مجید عبد امین‏

وزیرى، چاپ دوم، 489 ص، 65000 تومان.

 

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‏‌شاه (از رجب 1284 تا صفر 1287) به انضمام سفرنامه‏‌هاى قم، لار، کجور، گیلان

 به‌‏کوشش مجید عبد امین‏

وزیرى، چاپ اول، 648 ص، 65000 تومان.

 

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‌‏شاه (از ربیع‏‌الاول 1308 تا ربیع‏الثانى 1309) به انضمام سفرنامۀ لار، شهرستانک و کلاردشت‏

به‏‌کوشش مجید عبد امین و نسرین خلیلى‏

 وزیرى، چاپ اول، 501 ص، 65000 تومان.

 

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‌‏شاه (از ربیع‏الاول 1309 تا صفر المظفر 1310) به انضمام سفرنامۀ عراق عجم

 به‌‏کوشش مجید عبد امین و نسرین خلیلى‏

 وزیرى، چاپ اول، 431 ص، 69000 تومان.

 

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‌‏شاه (از ربیع‌‏الاول 1310 تا جمادى‏‌الاول 1312)

به‏‌کوشش مجید عبد امین‏

وزیرى، چاپ اول، 853 ص، 85000 تومان.

 

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‌‏شاه (از جمادی‏‌الاول 1312 تا ذی‌قعدۀ 1313، دو روز قبل از ترور شاه به دست میرزا رضا کرمانی)

 به‌‏کوشش مجید عبد امین‏

وزیرى، چاپ اول، 713 ص، 89000 تومان.

 

نامه‏‌هایى به ناصرالدین‌‏شاه‏ (مجموعه‏‌اى از عرایض متضمن اوامر شاه میان سال‌هاى 1300 - 1303 ق)

به ‏کوشش مجید عبد امین‏

وزیرى، چاپ اول، 400 ص، 55000 تومان.

 

دیلم‌‏نامه‏ (ترجمه و تحلیل چند متن کهن تاریخى و هنرى‏)

به کوشش عنایت‌‏اللّه مجیدى‏

وزیرى، چاپ اول، 294 ص، 45000 تومان.

 

مسائل عصر ایلخانان‏ (تاریخ ایران و جهان در عصر ایلخانان مغول)

دکتر منوچهر مرتضوى‏

وزیرى، چاپ دوم، 696 ص، 79000 تومان.

 

پنج کتاب‌شناسى ایران (زنکر، شواب، (مجله کاوه)، هنینگ، موستر)

به کوشش ایرج افشار

وزیرى، چاپ اول، 560 ص، 12000 تومان.

 

ریاض‌‏الفردوس خانى (تاریخ عمومى ایران به‏ویژه فارس، کهگیلویه و خوزستان از زمانهاى قدیم تا دوره شاه سلیمان)

 محمدمیرک بن مسعود حسینى منشى‏، به کوشش ایرج افشار

وزیرى، چاپ اول، 582 ص، 8500 تومان.

 

گزارش‌‏ها و نامه‌‏هاى امیرنظام گروسى  (گزارش‏‌ها و نامه‌‏هاى دیوانى و نظامى)

به کوشش ایرج افشار

چاپ اول، رقعى، 590 ص، 7000 تومان.

 

سه سفرنامه (با دو شرح دربارۀ سفرنامه‏‌هاى اسپانیولى، پرتغالى و ایتالیایى)

رابی بنیامین تطیلی، آنتونیو تنررو، میگله ممبره، ترجمه و تحقیق دکتر حسن جوادى، دکتر ویلم فلور

 وزیرى، چاپ دوم، 482 ص، 55000 تومان.

 

تاریخ برمکیان‏

 تصحیح دکتر سید صادق سجادى‏

چاپ دوم، وزیرى، 488 ص، 10000 تومان. (کتاب برگزیدۀ بیست و پنجمین دورۀ جایزۀ کتاب سال در رشتۀ تاریخ)

 

میراث آسیاى مرکزى‏

 ریچارد فراى‏، ترجمۀ اُوانس اُوانسیان‏

 وزیرى، چاپ اول، 334 ص، 6500 تومان.

 

گلبدن‏‌نامه‏ 

گلبدن بانو (دختر بابر و خواهر همایون از دربار پادشاهان مغولى هند)، به کوشش ایرج افشار

وزیرى، چاپ اول، 178 ص، 3500 تومان.

 

مارکوپولو در ایران‏

آلفونس گابریل‏، ترجمۀ کیکاووس جهاندارى‏

 وزیرى، چاپ اول، 334 ص، نایاب.

 

سِمط العلى للحضرة العلیا (تاریخ قراختائیان کرمان)

 ناصرالدین منشى کرمانى، تصحیح و پژوهش مریم میرشمسى‏

 وزیرى، چاپ دوم، 686 ص، 59000 تومان.

 

تاریخ‌نامه: شمس‌‏الحسن

تاج السلمانى، به کوشش اکبر صبورى‏

وزیرى، چاپ اول، 650 ص، نایاب.

 

سفرنامۀ سدیدالسلطنه‏

به کوشش احمد اقتدارى‏

وزیرى، چاپ دوم، 862 ص، نایاب.

 

سفرنامه و تاریخ اصفهان‏

عبدالحسین‏‌خان ملک‏المورخین‏

 وزیرى، چاپ اول 1392، 267 ص، نایاب.

 

سفرنامۀ خراسان همراه با ناصرالدین‌‏شاه‏

غلامحسین غفارى کاشانى‏

 به کوشش بهرام غفارى، کریم اصفهانیان‏

وزیرى، چاپ اول، 324 ص، نایاب.

 

اسناد تاریخى خاندان غفارى‏ (اسناد به‏‌جا مانده از فرخ‌‏خان امین‌‏الدوله از پادشاهى ناصرالدین ‏شاه تا پایان سلسله قاجار)

به کوشش کریم اصفهانیان و بهرام غفارى‏

 جلد اول، وزیرى، چاپ اول، 10000 تومان.

 

اسناد تاریخى خاندان غفارى‏ (اسناد به‌‏جا مانده از فرخ‏‌خان امین‌‏الدوله از پادشاهى ناصرالدین ‏شاه تا پایان سلسله قاجار)

 به کوشش ایرج افشار

جلد دوم، وزیرى، چاپ اول، 246 ص، 6000 تومان.

 

اسناد تاریخى خاندان غفارى‏ (اسناد به‌‏جا مانده از فرخ‏‌خان امین‌‏الدوله از پادشاهى ناصرالدین ‏شاه تا پایان سلسله قاجار)

به کوشش ایرج افشار و قدرت‏‌اللَّه روشنى‏

جلد سوم، وزیرى، چاپ اول، 626 ص، 15000 تومان.

 

اسناد تاریخى خاندان غفارى‏ ‏ (اسناد به‌‏جا مانده از فرخ‏‌خان امین‌‏الدوله از پادشاهى ناصرالدین ‏شاه تا پایان سلسله قاجار)

به کوشش فرشته صرافان‏

جلد چهارم، وزیرى، چاپ ‏اول، 494ص، 30000 تومان.

 

اسناد تاریخى خاندان غفارى‏‏ (اسناد به‌‏جا مانده از فرخ‏‌خان امین‌‏الدوله از پادشاهى ناصرالدین ‏شاه تا پایان سلسله قاجار)

 به کوشش کریم اصفهانیان و بهرام غفارى‏

جلد پنجم، وزیرى، چاپ اول، 730 ص، 48000 تومان.

 

دفتر تاریخ (مجموعه اسناد و منابع تاریخى)

 به کوشش ایرج افشار

جلد اول، وزیرى، چاپ اول، 656ص، نایاب.

 

دفتر تاریخ‏ (مجموعه اسناد و منابع تاریخى)

 به کوشش ایرج افشار

جلد دوم، وزیرى، چاپ اول، 846 ص، 10000 تومان.

 

دفتر تاریخ‏ (مجموعه اسناد و منابع تاریخى)

 به کوشش ایرج افشار

جلد سوم، وزیرى، چاپ اول، 591 ص، 11000 تومان.

 

دفتر تاریخ (مجموعه اسناد و منابع تاریخى)

 به کوشش ایرج افشار

جلد چهارم، وزیرى، چاپ اول، 648 ص، 15000 تومان.

 

دفتر تاریخ‏ (مجموعه اسناد و منابع تاریخى)

به کوشش ایرج افشار و کاوه بیات‏

 جلد پنجم، وزیرى، چاپ اول، 494 ص، 20000 تومان.

 

اسناد محرمانۀ وزارت امور خارجۀ بریتانیا

در مورد قرارداد 1919 ایران و انگلیس‏

 ترجمۀ دکتر جواد شیخ‏الاسلامى‏

جلد اول، وزیرى، چاپ اول، 344 ص، 4500 تومان.

 

اسناد محرمانۀ وزارت امور خارجۀ بریتانیا

در مورد قرارداد 1919 ایران و انگلیس‏

 ترجمۀ دکتر جواد شیخ‏الاسلامى‏

جلد دوم، وزیرى، چاپ اول، 440 ص، 4500 تومان.

 

اسناد محرمانۀ وزارت امور خارجۀ بریتانیا

در مورد قرارداد 1919 ایران و انگلیس‏

ترجمۀ دکتر جواد شیخ‏الاسلامى‏

جلد سوم، وزیرى، چاپ اول، 274 ص، 4500 تومان.

 

تاریخ گزیده‏

حمدالله مستوفى قزوینى‏، به تصحیح محمد روشن‏

 دورۀ دوجلدى، وزیرى، چاپ اول، 1120 ص، نایاب.

 

ذیل تاریخ گزیده‏

 زین‌‏الدین بن حمداللّه مستوفى قزوینى‏، به کوشش ایرج افشار

 وزیرى، چاپ دوم، 224 ص، 35000 تومان.

 

دارالضرب‌هاى ایران در دورۀ اسلامى (تاریخ مسکوکات در دورۀ اسلامى)

 عبدالله عقیلى‏

وزیرى، چاپ اول، 520 ص، 7500 تومان.

 

 آریانوس فلاویوس‏

 ترجمۀ همایون صنعت‌زاده‏

 وزیرى، چاپ اول، 400 ص، 28000 تومان.

 

کتیبه‌‏ها و سنگ‏ نبشته‌‏هاى کرمان‏

 محمدحسین اسلام‏پناه‏

وزیرى، چاپ اول، 400 ص، نایاب.

 

آذربایجان در دورۀ سلجوقیان‏

 امیر سمیعیان‏

 وزیرى، چاپ اول، 355 ص، 15000 تومان.

 

تاریخ فرهنگى یزد در روزگار شاه عباس ‏ثانى و شاه‏ اسماعیل صفوى‏

 محمدرضا ابوئى مهریزى‏

 وزیرى، چاپ اول، 435 ص، 15000 تومان.

 

احوال و اخبار برمکیان‏

  به تصحیح میرهاشم محدث‏

وزیرى، چاپ اول، 265 ص، 7000 تومان.

 

تاریخ ماوراءالنهر در قرون جدید

نوشتۀ فرانسیس هنرى اسکرین‏، به کوشش دکتر احمد شعبانى و دکتر صمد اسماعیل‏زاده‏

وزیرى، چاپ اول، 269 ص، نایاب.

 

دیلمیان و امیران فولادوند

عزت‏‌الله فولادوند

 وزیرى، چاپ اول، 230 ص، 5000 تومان.

 

العراضة فى ‏الحکایة السلجوقیة (تاریخ آل سلجوق در دورۀ سلطان محمود غزنوى)

 محمد بن محمد بن محمد بن نظام ‏الحسینى‏، به کوشش مریم میرشمسى‏

 وزیرى، چاپ اول، 340 ص، 7500 تومان.

 

میمون‏‌دژ الموت (بررسى تاریخى و جغرافیایى میمون‏دژ)

عنایت‏‌الله مجیدى‏

وزیرى، چاپ اول، 342 ص، 7000 تومان.

 

بلوچستان (تاریخ بلوچستان در سالهاى 1307 تا 1317 قمرى)

 عبدالرضا سالار بهزادى‏

وزیرى، چاپ دوم، 442 ص، 7000 تومان.

 

اقبال و تاریخ‏‌نگارى(بررسى میدان علمى عباس اقبال)

حسن شایگان‏

 وزیرى، چاپ اول، 298 ص، 6000 تومان.

 

ایران و ماوراءالنهر در نوشته‏‌هاى چینى و مغولى سده‌‏هاى میانه‏ (جستارهای تاریخی و جغرافیایی)

امیلی و. برتشنایدر

ترجمه و تحقیق دکتر هاشم رجب‏‌زاده‏

 وزیرى، چاپ اول، 570 ص، 7500 تومان.

 

پیراستۀ تاریخ‏‌نامه هرات‏

 سیف بن محمد سیفى هروى‏، به کوشش محمدآصف فکرت‏

 وزیرى، چاپ اول، 200 ص، 4000 تومان.

 

تاریخ راقم  (وقایع ایران‏‌زمین خصوصاً خراسان بزرگ و ورارود و خوارزم از سال 736 تا 1054 هـ. ق)

میر سید شریف راقم سمرقندى‏، به کوشش دکتر منوچهر ستوده‏

 وزیرى، چاپ اول، 240 ص، 5000 تومان.

 

قائم‌‏مقام‌‏نامه‏ (گزیده‏‌اى از نوشته‏‌ها و سخنرانى‏‌هاى محققان درباره قائم‌‏مقام فراهانى)

  به کوشش محمدرسول دریاگشت‏

 وزیرى، چاپ اول، 327 ص، 6000 تومان.

 

گنج شایگان (تاریخ اقتصادى ایران در دوره قاجار)

 سید محمدعلى جمال‏زاده‏

 وزیرى، چاپ اول، 220 ص، 5000 تومان.

 

بیان‌‏الادیان (شرح تاریخى ادیان و مذاهب جاهلى و اسلامى)

 تألیف ابوالمعالى محمد بن نعمت علوى فقیه بلخى‏،  به تصحیح محمدتقى دانش‌‏پژوه‏

وزیرى، چاپ اول، 220 ص، نایاب.

 

منافع حَیَوان‏ (شرح خواص و منابع طبى اجزا و اعضاى حیوانات)

عبدالهادى مراغى‏

به کوشش محمد روشن‏

 وزیرى، چاپ اول، 464 ص، نایاب.

 

نظام‏‌التواریخ (تاریخ مختصر از زمان پادشاهى آباقاخان مغول در سال 674ق)

 قاضى ناصرالدین بیضاوى‏، به کوشش میرهاشم محدث‏

وزیرى، چاپ اول، 168 ص، نایاب.

 

روضةالصفویه (تاریخ دورۀ صفویه)

تألیف میرزابیگ جنابدى‏، به کوشش غلامرضا طباطبائى مجد

 وزیرى، چاپ اول، 990 ص، نایاب.

 

زبدةالتواریخ (تاریخ دوران صفویه در عصر شاه سلطان حسین و شاه طهماسب)

 تألیف محمدحسن مستوفى‏،  به کوشش بهروز گودرزى‏

 وزیرى، چاپ اول، 276 ص، نایاب.

 

تاریخ‏‌نگاران ایران (احوال و آثار تاریخ‏نگاران همدان)

 پرویز اذکائى‏

وزیرى، چاپ اول، 462 ص، 7000 تومان.

 

فرمانروایان گمنام‏

 پرویز اذکائى‏

وزیرى، چاپ اول، 328 ص، نایاب.

 

دستور شهریاران (متن تاریخى مربوط به دورۀ صفویه از سالهاى 1105 تا 1110 در دوران سلطان حسین   صفوى)

  محمدابراهیم بن زین‏ العابدین نصیرى‏، به کوشش محمد نادر نصیرى مقدم‏

  وزیرى، چاپ اول 1373، 380 ص، نایاب.

 

نامه‏‌هاى خان ‏احمدخان گیلانى  (نامه ‏هاى خان‏ احمدخان گیلانى کار کیائى داماد شاه طهماسب صفوى)

  به ‏کوشش فریدون نوزاد

وزیرى، چاپ اول، 336 ص، نایاب.

 

معاهدات و قراردادهاى تاریخى (اسناد و قراردادهاى تاریخى در دورۀ قاجاریه)

 به کوشش غلامرضا طباطبائى مجد

 وزیرى، چاپ اول، 522 ص، نایاب.

 

خلد برین (ایران در روزگار صفویان)

 محمدیوسف واله اصفهانى‏، به کوشش میرهاشم محدث‏

 وزیرى، چاپ اول، 904 ص، نایاب.

 

تاریخ روابط ایران و روس‏

 سید محمدعلى جمال‏زاده‏

 وزیرى، چاپ اول، 254 ص، نایاب.

 

تاریخ و زبان در افغانستان‏

 نجیب مایل هروى‏

 وزیرى، چاپ اول، 200 ص، نایاب.

 

ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب‏

  امیرمحمود بن خواندمیر هروى‏

  به کوشش غلامرضا طباطبائى مجد

 وزیرى، چاپ دوم، 416 ص، 15000 تومان.

 

عین‌‏الوقایع  (تاریخ افغانستان در سالهاى 1207 تا 1324 هـ. ق)

  نوشته محمدیوسف ریاضى هروى‏،  به‏ کوشش محمدآصف فکرت هروى‏

 وزیرى، چاپ اول، 294 ص، نایاب.

 

کرد و پیوستگى‌‏هاى نژادى و تاریخى او

 غلامرضا رشیدیاسمى‏

  وزیرى، چاپ اول، 302 ص، نایاب.

 

تاریخ روابط بازرگانى روس و ایران (در سالهاى 1828 تا 1914)

 مارتین. ل. لنتر

 ترجمۀ احمد توکلى‏

    وزیرى، چاپ اول، 168 ص، 2500 تومان.

 

ایران از نگاه گوبینو

 به‏ کوشش ناصح ناطق‏

   وزیرى، چاپ اول، 150 ص، نایاب.

 

گزارش سفارت کابل (سفرنامۀ سید ابوالحسن قندهارى به ایران)

به کوشش محمدآصف فکرت‏

  وزیرى، چاپ اول، 128 ص، نایاب.

 

گنجینۀ جغرافیاى تاریخى ایران‏

 

مختصر مفید (جغرافیاى تاریخى ایران در عصر صفوى)

 به کوشش ایرج افشار

وزیرى، چاپ دوم، 466 ص، 43000 تومان.

               

ممالک و مسالک‏

ابواسحق ابراهیم اصطخرى‏، ترجمۀ محمد بن اسعد بن عبدالله تسترى‏، به کوشش ایرج افشار

 وزیرى، چاپ دوم، 579 ص، 59000 تومان.

 

البرزکوه

  به کوشش دکتر منوچهر ستوده‏

 وزیرى، چاپ دوم، 347 ص، 45000 تومان.

 

آثار تاریخى ورارود و خوارزم  (سمرقند و بخارا)

 تألیف دکتر منوچهر ستوده‏

 جلد اول، وزیرى، چاپ اول، 640ص، نایاب.

 

آثار تاریخى ورارود و خوارزم (کش، ترمذ و بدخشان)

  تألیف دکتر منوچهر ستوده‏

جلد دوم، وزیرى، چاپ اول، 394 ص، نایاب.

 

آثار تاریخى ورارود و خوارزم (تاریخ فراغنه و خجند)

  تألیف دکتر منوچهر ستوده‏

جلد سوم، وزیرى، چاپ اول، 568 ص، 15000 تومان.

 

جغرافیاى استرابو (سرزمین‏هاى زیر فرمان هخامنشیان)

   ترجمۀ همایون صنعتى‏‌زاده‏

 وزیرى، چاپ دوم، 492 ص، 45000 تومان.

 

جغرافیاى تاریخى ایران‏

 تألیف ویلهم بارتلد، ترجمۀ همایون صنعتى‏زاده‏

وزیرى، چاپ اول، 340 ص، 6500 تومان.

 

جغرافیاى ادارى ایران باستان (شاهنشاهى هخامنشیان)

 آرنولد توین‏بى‏،  ترجمۀ همایون صنعتى‏‌زاده‏

 وزیرى، چاپ دوم، 512 ص، 14000 تومان.

 

خلیج فارس (تاریخ و جغرافیاى تاریخى خلیج فارس)

غلامعلى بایندر

وزیرى، چاپ دوم، 160 ص، 33000 تومان.

 

 باستان‌شناسی گیلان (از آستارا تا هوسم)

 ولی جهانی

  وزیرى، چاپ اول، 966 ص، 150000تومان.

 

جغرافیاى تاریخى بلخ‏

  محمدامین زوارى‏

 وزیرى، چاپ اول، 415 ص، 7500 تومان.

 

جغرافیاى تاریخى مرو

 پژوهش مهدى سیدى با همکارى نادره سیدى و محمدرضا آشتیانى‏

وزیرى، چاپ اول، 300 ص، نایاب.

 

جغرافیاى تاریخى خوارزم‏

وزیرى، چاپ اول، 265 ص، 5000 تومان.

 

الوندکوه (بررسى جغرافیاى تاریخى و فرهنگ مردمى الوندکوه)

   على جهان‏پور

 وزیرى، چاپ اول، 422 ص، 30000 تومان.

 

آذربایجان و ارّان (آلبانیاى قفقاز)

 دکتر عنایت‌‏الله رضا

 وزیرى، چاپ دوم، 200 ص، 5000 تومان.

 

گنجینۀ کلیات و مقالات‏

 

دوازده متن باستانى‏

  دکتر بیژن غیبى‏

رحلى، چاپ دوم، 400 ص، 85000 تومان. (کتاب شایستۀ تقدیر سی و ششمین دورۀ جایزۀ کتاب سال 1397)

 

نادر‌ه‌کاران (سوگنامۀ ناموران فرهنگی و ادبی از 1304 تا 1389)

ایرج افشار

  زیر نظر بهرام، کوشیار و آرش افشار، به کوشش محمود نیکویه

 وزیرى، چاپ اول، 1850 ص، دورۀ دوجلدى 260000 تومان.

 

زبان فارسى در آذربایجان (پنجاه گفتار از نوشته‏هاى دانشمندان و زبان‏شناسان)

 به کوشش ایرج افشار

 وزیرى، چاپ دوم، 1020 ص، دورۀ دوجلدى 130000 تومان.

 

جستارهایی دربارۀ زبان مردم آذربایگان‏

 یحیى ذکاء

 وزیرى، چاپ دوم، 230 ص، 45000 تومان.

 

زرین ‏سخن(جستارهایى دربارۀ فرهنگ ایران، زبان پارسى و ادبیات تطبیقى)

  دکتر باقر قربانى زرین‏

  وزیرى، چاپ دوم، 258 ص، 40000 تومان‏

 

در کوى آرشان  (بیست گفتار دربارۀ حماسه ‏سرایى در ایران باخترى)

دکتر آرش اکبرى مفاخر

 وزیرى، چاپ اول، 601 ص، 55000 تومان‏.

 

مقالات سعید نفیسى  (در زمینۀ زبان و ادب فارسى)

 به کوشش محمدرسول دریاگشت‏

جلد اول، وزیرى، چاپ دوم، 440 ص، 59000 تومان.

 

مقالات سعید نفیسى

  (بزرگان ادب، کتابشناسى)

به کوشش کریم اصفهانیان و محمدرسول دریاگشت‏

جلد دوم، وزیرى، چاپ دوم، 1060ص، 135000 تومان.

 

مقالات سعید نفیسى (دربارۀ تاریخ تصوف، فرهنگ و ادب ایران)

  به کوشش مسعود عرفانیان‏

 جلد سوم، وزیرى، چاپ دوم، 898 ص، 120000 تومان.

 

مسائل پاریسیه  (یادداشت‌هاى علامه محمد قزوینى)

 به کوشش ایرج افشار و على‏ محمد هنر

جلد اول، وزیرى، چاپ اول، 400 ص، 6000 تومان.

 

مسائل پاریسیه (یادداشت هاى علامه محمد قزوینى)

 به کوشش ایرج افشار و على‏ محمد هنر

جلد دوم، وزیرى، چاپ اول، 207 ص، 8000 تومان.

 

مسائل پاریسیه (یادداشت هاى علامه محمد قزوینى)

به کوشش ایرج افشار و على‏ محمد هنر

  جلد سوم، وزیرى، چاپ اول، 230 ص، 8000 تومان.

 

مسائل پاریسیه (یادداشت هاى علامه محمد قزوینى)

به کوشش ایرج افشار و على ‏محمد هنر، با همکارى دکتر میلاد عظیمى‏

جلد چهارم، وزیرى، چاپ اول، 352ص، 15000 تومان.

 

ماتیکان فرهنگى(سى گفتار در فرهنگ و ادب)

  دکتر پرویز اذکایى‏

 وزیرى، چاپ اول، 616 ص، 59000 تومان‏

 

ماتیکان علمى (سى گفتار دربارۀ تاریخ علم)

 دکتر پرویز اذکایى‏

     وزیرى، چاپ اول ، 414 ص، 39000 تومان‏.

 

ماتیکان فلسفى (بیست گفتار دربارۀ حکمت و عرفان)

دکتر پرویز اذکایى‏

 وزیرى، چاپ اول، 441 ص، 45000 تومان‏

 

ماتیکان تاریخى (پنجاه گفتار دربارۀ مسائل تاریخى)

دکتر پرویز اذکایى‏

وزیرى، چاپ اول، 1055 ص، 98000 تومان‏

 

ماتیکان کتابگزارى (چهل گفتار در بررسى و نقد کتاب)

 دکتر پرویز اذکایى‏

 وزیرى، چاپ اول، 526 ص، 49000 تومان‏

 

فهرست مجلۀ آینده (فهرست عناوین مجلۀ آینده و نویسندگان آن)

  گردآورى محمد گلبن و محمد افسرى‌راد

  وزیرى، چاپ اول، 720 ص، 18000 تومان.

 

مقالات عارف  (در زمینۀ ادبیات فارسى و نسخه ‏شناسى)

 دکتر عارف نوشاهى‏

  جلد اول، وزیرى، چاپ اول، 490 ص، 5000 تومان.

 

مقالات عارف (بیست و هفت رسالۀ کوتاه و برگزیدۀ متون فارسی در زمینۀ اعلام تاریخى، موسیقى، عرفان، جغرافیا و ادبیات)

  دکتر عارف نوشاهى‏

جلد دوم، وزیرى، چاپ اول، 775 ص، 12000 تومان.

 

هفتاد گفتار از ایرج افشار (مجموعه مقالات تاریخى و ادبى ایرج افشار)

 به اهتمام دکتر میلاد عظیمى‏

وزیرى، چاپ اول، 990 ص، 25000 تومان.

 

مجموعه مقالات هادى حسن(مقالاتى دربارۀ تاریخ و فرهنگ ایران و زبان فارسى)

  وزیرى، چاپ اول، 266 ص، 5500 تومان.

 

بیست و پنج جستار (پژوهش‌هاى تاریخى از محمدتقى دانش‌‏پژوه)

 به کوشش قدرت‌الله پیش‌نماززاده‏

 وزیرى، چاپ اول، 630 ص، 25000 تومان.

 

یادداشت هاى سندبادنامه

 به کوشش على ‏محمد هنر

 وزیرى، چاپ اول، 350 ص، 7000 تومان.

 

مقاله ‏ها و رساله ‏ها (مقالاتى در زمینۀ ادبیات فارسى و تاریخ ایران)

 نوشتۀ غلامرضا رشیدیاسمى‏

گردآورى ایرج افشار

وزیرى، چاپ اول، 628 ص، نایاب.

 

فرهنگ ایران ‏زمین‏

 به کوشش ایرج افشار

 جلد سى‏ ام، وزیرى، چاپ اول، 694 ص، 12000 تومان.

 

ناموارۀ دکتر محمود افشار  (دربرگیرندۀ سى و چهار مقاله)

 به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

 جلد اول، وزیرى، چاپ اول، 664 ص، نایاب.

 

ناموارۀ دکتر محمود افشار (دربرگیرندۀ سى مقاله)

به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

جلد دوم، وزیرى، چاپ اول، 681 ص، نایاب.

 

ناموارۀ دکتر محمود افشار (دربرگیرندۀ بیست و چهار مقاله)

 به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

 جلد سوم، وزیرى، چاپ اول، 550 ص، نایاب.

 

ناموارۀ دکتر محمود افشار (دربرگیرندۀ چهل و چهار مقاله)

  به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

 جلد چهارم، وزیرى، چاپ اول، 695 ص.

 

ناموارۀ دکتر محمود افشار(دربرگیرندۀ سى و شش مقاله)

 به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

 جلد پنجم، وزیرى، چاپ اول، 590 ص، 8000 تومان.

 

ناموارۀ دکتر محمود افشار (دربرگیرندۀ سى مقاله)

  به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

جلد ششم، وزیرى، چاپ اول، 725 ص، 9500 تومان.

 

ناموارۀ دکتر محمود افشار (دربرگیرندۀ سى و پنج مقاله)

 به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

 جلد هفتم، وزیرى، چاپ اول، 684 ص، 8000 تومان.

 

ناموارۀ دکتر محمود افشار (دربرگیرندۀ بیست و پنج مقاله)

 به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

 جلد هشتم، وزیرى، چاپ اول، 543 ص، 8000 تومان.

 

پژوهش هاى ایران شناسى (دربرگیرنده چهل و یک مقاله)

 به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

      جلد نهم، وزیرى، چاپ اول، 790 ص، 10000 تومان.

 

پژوهش هاى ایران شناسى (دربرگیرندۀ پنجاه و هشت مقاله)

   به کوشش ایرج افشار و محمدرسول دریاگشت‏

 جلد دهم، وزیرى، چاپ اول، 598 ص، 10000 تومان.

 

پژوهش هاى ایران شناسى(دربرگیرندۀ چهل مقاله و جلد دوم مخزن‏الوقایع)

 به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

 جلد یازدهم، وزیرى، چاپ اول، 722 ص، 11000 تومان.

 

پژوهش هاى ایران شناسى  (دربرگیرندۀ سى و چهار مقاله)

 به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

 جلد دوازدهم، وزیرى، چاپ اول، 722ص، نایاب.

 

پژوهش هاى ایران شناسى  (دربرگیرندۀ سى و چهار مقاله)

   به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

جلد سیزدهم، وزیرى، چاپ اول، 682 ص، 13000 تومان.

 

پژوهش هاى ایران شناسى (دربرگیرندۀ سى و هفت مقاله)

                  به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

                  جلد چهاردهم، وزیرى، چاپ اول، 766ص، 14000 تومان.

 

پژوهش هاى ایران شناسى (دربرگیرندۀ چهل و یک مقاله)

                    به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

                   جلد پانزدهم، وزیرى، چاپ اول، 542 ص، 15000 تومان.

 

پژوهش هاى ایران شناسى  (دربرگیرندۀ سى و پنج مقاله)

                   به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان و محمدرسول دریاگشت‏

                  جلد شانزدهم، وزیرى، چاپ اول، 591ص، 16000 تومان.

 

پژوهش هاى ایران شناسى (دربرگیرندۀ سى و هشت مقاله)

                   به کوشش ایرج افشار و محمدرسول دریاگشت‏

                   جلد هفدهم، وزیرى، چاپ اول، 700 ص، 17000 تومان.

 

پژوهش هاى ایران شناسى (دربرگیرندۀ چهل مقاله)

                    به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

                   جلد هجدهم، وزیرى، چاپ اول، 716ص، نایاب.

 

پژوهش هاى ایران شناسى (دربرگیرندۀ بیست و هشت مقاله)

                   به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

                  جلد نوزدهم، وزیرى، چاپ اول، 606ص، 19000 تومان.

 

پژوهش هاى ایران شناسى (دربرگیرندۀ هفتاد و دو مقاله)

                  یادنامۀ دکتر محمدامین ریاحى‏

                  به کوشش نادر مطلبى کاشانى‏

                  جلد بیستم، وزیرى، چاپ اول، 966ص، نایاب.

 

پژوهش هاى ایران شناسى (دربرگیرندۀ بیست و یک مقاله)

                   به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

                  جلد بیست و یکم، وزیرى، چاپ اول، 634 ص، 22000 تومان.

 

پژوهش هاى ایران شناسى (دربرگیرندۀ سى و شش مقاله)

                    به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان‏

                   جلد بیست و دوم، وزیرى، چاپ اول، 660 ص، نایاب.

 

قند پارسى (هجده گفتار ادبى و تاریخى)

                   دکتر نذیراحمد

                  جلد اول، وزیرى، چاپ اول، 400 ص، نایاب.

 

قند پارسى (مقاله ‏ها و رساله‏ هایى در زمینۀ ادبیات فارسى و نسخه‏ شناسى)

دکتر نذیر احمد

                  جلد دوم، وزیرى، چاپ دوم، 455 ص، 6500 تومان.

 

قند مکرر پارسى

                    (هجده گفتار ادبى و تاریخى دربارۀ زبان پارسى)

                    دکتر نذیر احمد

                   وزیرى، چاپ اول، 484 ص، نایاب.

 

اى زبان پارسى

                   (گفتارهایى دربارۀ زبان پارسى)

                    به کوشش دکتر میلاد عظیمى‏

                   وزیرى، چاپ اول، 1636 ص، دورۀ سه جلدى، 35000 تومان.

 

به یاد محمد قزوینى‏

                   به کوشش ایرج افشار

                   وزیرى، چاپ دوم، 402 ص 39000 تومان.

 

جستارهاى ژاپنى در قلمرو ایرانشناسى‏

                    (جستارها و پژوهشهاى دانشمندان ژاپنى دربارۀ ایران)

                  گردآورى دکتر هاشم رجب‏زاده‏

                  وزیرى، چاپ اول، 854 ص، 15000 تومان.

 

گفتارهاى پژوهشى در زمینۀ ادبیات فارسى‏

                     دکتر امیرحسن عابدى‏

                   گردآورى دکتر سیدحسن عباس‏

                  وزیرى، چاپ اول، 344 ص، 5500 تومان.

 

ارمغان ادبى

                   (پژوهش هاى ادبى در ادبیات فارسى هند)

                   دکتر یونس جعفرى‏

                   وزیرى، چاپ اول، 455 ص، 6000 تومان.

 

گفتارهاى ادبى و اجتماعى‏

                  دکتر غلامعلى رعدى آذرخشى‏

                  وزیرى، چاپ اول، 532 ص، 6500 تومان.

 

کتاب‌هاى در دست چاپ‏

 

بیست مقاله در تاریخ زبان فارسى‏

                   دکتر على ‏اشرف صادقى‏

 

فرهنگ هاى فارسى‏

                  دکتر على ‏اشرف صادقى‏

 

پاره‏ هاى ایرانشناسى‏

                   ایرج افشار

                   به‏ کوشش بهرام، کوشیار، آرش افشار

 

سفرنامهها: گلگشت در وطن

                   ایرج افشار

                  به‏ کوشش بهرام، کوشیار، آرش افشار

                  با همکارى دکتر میلاد عظیمی‏

 

مجموعه مقالات ایرج افشار

                   به‏ کوشش بهرام، کوشیار، آرش افشار

 

 مجموعه در عروض و قافیه از سدۀ ششم

                    (الابداع فی العروض، الوافی فی القوافی، المنتخب من الموجز)

                   به ‏کوشش دکتر محمد افشین‌وفایی، پژمان فیروزبخش

 

شاهنامه و فردوسى‏

                   دکتر محمود امیدسالار

 

دفترى براى ایران

     (نامه‏  هاى دانشمندان ایرانى به ولادیمیر مینورسکى)

                    به‏ کوشش دکتر گودرز رشتیانى‏

 

جامع ‏الصنایع والاوزان‏

                     سیف جام هروى

                     تصحیح و توضیح زینب صادقى‏ نژاد

 

کلیات نظم و نثر وثوق ‏الدوله‏

                   گزارش و پیرایش دکتر مهدى فیروزیان‏

 

مفتوح القلوب‏

                     شیخ محمد هروى‏

                     تصحیح و تحقیق: دکتر محمد افشین‌وفایی، پژمان فیروزبخش

 

مرقع ناصرى  

     (نقاشى ‏ها و سیاه‌‏مشق‏ ها و یادداشت‏ هاى ناصرالدین‏ شاه قاجار)

                    به کوشش مجید عبد امین‏

 

تهمتن‌‏نامه

                    (به همراه زال و مقاتل دیو و کوه دماوند)

                   تصحیح و توضیح دکتر رضا غفورى‏

 

حماسۀ مسیّب‏‌نامه‏

                   تصحیح و توضیح میلاد جعفرپور

 

ابیات پراکندۀ شاهنامه در منابع کهن فارسى تا پایان سال 700 هجرى‏

                   دکتر على غلامى‏

 

احسن ‏القصص

                   (روایتى کهن از داستان یوسف، تألیف احتمالاً قرن ششم هجرى)

                    تصحیح و تحقیق على نویدى ملاطى‏

 

تاریخ تحقیقات ادبى در ایران‏

                   دکتر شهرام آزادیان‏

 

دیوان حکیم شفایى‏

                   تصحیح دکتر محمد سیاسى‏

 

شهنامۀ چنگیزى‏

                   شمس‏الدین کاشانى‏

                   تصحیح و توضیح دکتر وحید قنبرى‏

 

عطیۀ کبرى و موهبت عظمى‏

                   سراج ‏الدین علیخان آرزو

                   تصحیح و توضیح مهدى رحیم‏پور

 

قصۀ سلیمان‏

                   تصحیح و توضیح دکتر علیرضا امامى و اردوان امیرى‏نژاد

 

کهن‏ ترین درس نامۀ فارسى دانش استیفا

                نفیسه ایرانى‏

 

مجالس قلانسى نسفى (ارشاد و مواعظ)

                   تصحیح دکتر حمید رضائى‏

 

مجموعه مقالات دکتر مظفر بختیار

                   به‏ کوشش  حمید رضایى‏

 

نسیم‌‏الربیع فى ترجمة ربیع‌‏الأبرار

                    ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشرى‏

                   ترجمۀ محمد بن احمد بن محمد صوفى سمرقندى‏

                   تصحیح و تحقیق على نویدى ملاطى‏

 

خلیج فارس: تاریخ سیاسى و اقتصادى پنج بندر خلیج فارس‏

                   ویلم فلور

                    ترجمۀ آرزو حیدری

 

دولت‏ها و سلسله‏هاى حاکم بر قلمرو اسلام‏

                   دکتر صادق سجادى‏

 

وزارت و دیوانسالارى در ایران‏

                   دکتر صادق سجادى‏

 

اسناد تاریخى خاندان غفارى

به‌کوشش نرگس پدرام و فرشته صرافان‏

                    جلد ششم

 

لطائف‏‌نامۀ فخرى هروى‏

                    (نخستین ترجمۀ مجالس‌‏النفائس امیر علیشیر نوایى)

                   تصحیح و توضیح دکتر هادى بیدکى‏

 

امیرکبیر و ناصرالدین شاه

      سید علی آل داود

 

نامه‌های محمدعلی فروغی

                   به‏ کوشش دکتر محمد افشین‌وفایی

 

    بازدید:1357
    یادداشت ها
    Parameter:304010!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار