کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » نشریات ایران و جهان
0.0 (0)
معرفی تازه‌های نشریات؛
[1398/04/12]

پنجمین شماره فصلنامه علوم انسانی منتشر شد  

 

پنجمین شماره فصلنامه علوم انسانی ویژه بهار ۹۸ با پرونده ویژه‌ای برای روش‌شناسی در علوم انسانی منتشر شد.


در بخش «نقد آزاد» این شماره مقالات باز هم زبان، رساله‌ای بر مدار طایفه‌کشی، انتحال از خود و به محاق رفتن شیرازه، اصلاح دین یا اصلاح ایران را می‌خوانیم. همچنین پرونده این شماره با عنوان «روش‌شناسی در علوم انسانی» شامل مطالب راهی به رهایی، در گیرودار فرم، نقد عصای موسی بر رود اقتصاد، جدال بر سر مفهوم آزادی و علم و عمل در خبر را شامل می‌شود. در بخش «نقد شفاهی» نیز درباره روش‌شناسی علوم انسانی و وحدت یا کثرت روشی آورده شده و در بخش «نقد نقد» پاسخ به نقد کتاب‌ اورارتوپی از ایران را می‌خوانیم.

محمد توحیدفام سردبیر فصلنامه در سخن سردبیر درباره پرونده ویژه پنجمین شماره فصلنامه علوم انسانی نوشته است: «با توجه به اهمیت روش‌شناسی در تاریخ علم در ایـن شماره بر آن شدیم تـا رهپویه‌های دانش روش‌شناسی را در علوم انسانی کنونی به تصویر معطوف درآوریم. امروز بیش از آنکه توجه مـا بـه روش‌شناسی باشد عمدتـا گسست یـا چرخش‌های معرفتی و تاش برای بومی‌سازی آن اســت. 

درحالی‌که هر نــوع ابتکار در بومی‌سازی و نظریه‌پردازی تنها از مسیر مناقشات طولانی در باب روش‌شناسی است که می‌تواند ره بـه سرمنزل مقصود برد. روش‌شناسی خود پایه نخسـتین نظریه‌پردازی (به‌عنوان فرایند بسط و سازماندهی نظام‌مند به‌منظور تبییـن پدیدارهـا) و الگوسازی بـا توجه بــه بنیان‌های معرفت‌شناسی و پارادایمیک (مــدرن علت‌کاو ـ پسامدرن معناکاو و فراپسامدرن تعامل‌گـرا) آن در سطوح مختلف تحلیــل (فردی ـ گروهی ـ ساختاری ـ پساساختاری و جهانی) نیز محسوب می‌شود. لذا بی‌تردید امروزه روش‌شناسی، اهمیت ویژه و تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه علوم و جهت‌دهی بـه نـوع نگاه ما انسان‌ها به جهان یافته ‌است.»
 

پنجمین شماره فصلنامه علوم انسانی ویژه بهار ۹۸ به مدیرمسئولی نیکنام حسینی‌پور به قیمت ۲۰۰۰۰ تومان از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شده است.

    بازدید:572
    یادداشت ها
    Parameter:304425!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار