کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » آموزه ها و آویزه ها
0.0 (0)
تاریخ معاصر گیلان
[1399/04/28]

نهضت جنگل در آیینه داوری(۱۰)  

دکتر فریدون شایسته

 

دکتر احمد کتابی در تحلیل خود از ماهیت نهضت جنگل می‌نویسد: «نهضت جنگل که از حمایت اکثریت گیلانیان اعم از مردم خُرده‌پا، بازرگانان، کسبه، روستائیان و حتی معدودی از مالکان برخوردار بود، حقاَ به منزله شدیدترین اعتراضی بود که در جریان جنگ بین‌الملل اول از طرف مردم ایران، علیه مداخلات ناروای بیگانگان و سیاست‌های استعماری آن‌ها ابراز گردید. میرزاکوچک خان، شخصاً مردی با ایمان، وطن‌دوست، فداکار، آزاده و به تمام معنی نیک‌فطرت و پاکدامن بود که در همه احوال، اندیشه‌ای جز سربلندی ایران و بهروزی هموطنانش در سر نمی پرورانید. ولی علیرغم این همه، سجایای کم‌نظیر اخلاقی که حتی مورد تایید مخالفان و دشمنانش نیز هست، در زمینه مسائل داخلی و بالاخص، موضوع بسیار اساسی مناسبات ارضی، از یک سیاست قاطع و روشن پیروی نمی‌کرد. پاره‌ای از صاحب‌نظران، این عدم قاطعیت میرزا را معلول زمینه تربیتی، اجتماعی، سوابق تحصیلی و احیانا، معتقدات محافظه‌کارانه او، تلقی می‌کنند. در حالی که بعضی دیگر، استدلال می‌کنند که شاید او در آن برهه از زمان که نهضت جنگل درگیر مبارزه با عوامل استعماری خارجی و عُمال داخلی و محلی آن ها بود، مصلحت را در آن می‌دید که تمام قوای نهضت را در مسیر آن مبارزه، متمرکز کند و خود را گرفتار مسائل و بحران‌های داخلی که محتملاً قوای او را تضعیف می‌کرد، ننماید.

منبع: احمد کتابی، سرزمین میرزا کوچک خان، تهران، انتشارات معصومی، چاپ اول، ۱۳۶۲، صص.۱۲۶-۱۲۵.

    بازدید:965
    یادداشت ها
    Parameter:305845!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار