کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » مقالات
5.0 (1)
معرفی مقاله؛
[1399/02/28]

نقش شاعران مسمّط پرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیمایی  

 

در بحث از چگونگی پدیدآمدن شعر نیمایی، عموماً علل و عواملی نظیر تلاش های قالب شکنانة شمس کسمایی، جعفر خامنه ای، ابوالقاسم لاهوتی و تقی رفعت و آشنایی نیما با زبان فرانسه و اثرپذیری او از ادبیات غرب مطرح است. با پژوهش دقیق تر در این حوزه مشخّص می شود اگرچه عوامل مذکور به قوّت خود باقی اند، نقش تحرّک قالبی شعر کلاسیک مانند گرایش به مسمّط و نوآوری های درون این قالب در این باره انکارناشدنی است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد برخی از مهم ترین ویژگی های شعر نیمایی، پیش از او در بعضی مسمّط های دورۀ مشروطه به کار رفته اند. این ویژگی ها عبارتند از: تغییر طول مصراع ها و تغییر جایگاه قافیه؛ همچنین قالب مسمّط از جهت آمیختن با شعر روایی و نمایشی و پرداختن به مضامین سیاسی و اجتماعی، نسبت به شعر نیمایی پیشگام بوده است.

 

این مقاله در فصلنامه پژوهش های ادبی سال 16 شماره 64 ، تابستان 1398 منتشر شده است.

 

مقاله را می توانید در فایل پیوست مطالعه کنید.
 

    بازدید:186
    یادداشت ها
    Parameter:305699!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار