کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » مقالات
0.0 (0)
تاریخ‌نگاری معاصر ایران
[1399/05/11]

نقدی بر دیدگاه دکتر محمد رضا شفیعی کد کنی دربارۀ برادران سیاستمدار عصر پهلوی (حسن وثوق‌الدوله و احمد قوام‌السلطنه)  

دکتر فریدون شایسته

 

در گروه‌های تلگرامی، دیدگاهی به تاریخ روز سه شنبه 29 بهمن ماه سال 1398 خورشیدی از سوی دکتر شفیعی کدکنی درباره سیاستمداران فوق‌الذکر بازتاب داده شد که وی با ذکر اشعاری از ملک الشعرا محمدتقی بهار، برادران قوام‌السلطنه و وثوق‌الدوله را مردان وطن‌پرست و شریف معرفی کرده است. ضمن احترام به دیدگاه ایشان که حاکی از نظر لطف و مرحمت ایشان به این دو چهرۀ تاریخی دورۀ معاصر است، معهذا، از نظر علم تاریخ به برخی از ویژگی‌های مهم دورۀ صدارت نامبردگان اشاره می کنیم تا خوانندگان ارجمند، این دو برادر سیاستمدار را از آیینه تاریخ مورد مطالعه قرار داده و اقدامات آنان را مورد بررسی قرار دهند.

اصل مقاله را در فایل پی‌دی‌اف زیر مطالعه کنید.

 

 

بازدید:5988
یادداشت ها
Parameter:305857!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار