کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » دنیای کتاب
0.0 (0)
معرفی کتاب
[1398/11/13]

نشر کتاب و تمدن  

 

پدیدآور: عبدالحسین آذرنگ

ناشر: خانه کتاب

تاریخ چاپ: ۱۳۹۸

مکان چاپ: تهران

تیراژ: ۵۰۰نسخه

شابک: 8-523-222-600-978

تعداد صفحات: ۵۵۲ص

 

خلاصه

در این کتاب کوشش شده است چگونگی پیدایش نشر جدید در عصر نوزایی (رنسانس) در سده ی 15م/9ق، و تکوین و تحول آن در عرصه ی جهانی تا روزگار ما با زبان غیرفنی توضیح داده شود.

 

معرفی کتاب

نشر، از بنیادهای اصلی تمدن جدید، فعالیتی اجتماعی، فرهنگ آفرین، فرهنگ ساز و تأثیرگذار بر تغییر و تحول مسیر رویدادها، یا ایجاد کننده ی مسیر تازه ای در روند آن هاست. نشر در عین حال که با تولیدات خود تأثیر می گذارد، از دستاوردهای  فرهنگ و تمدن هم تأثیر مستقیم می پذیرد. افزون بر تأثیرهای مستقیم، تأثیر و تأثرهای فرعی و جنبی نشر و تمدن کم نیست و شاهدهای تاریخی بسیاری می توان ارائه داد که پیونده های میان این ها را به خوبی نشان دهد. بنابراین تأثیر دو سویه ی نشر و تمدن بر کسی پوشیده نیست. چون بررسی ها نشان می دهد که همواره در طول تاریخ، پیوندی عمیق بین نشر و تمدن برقرار بوده است. نشر که در واقع با اختراع خط و نوشتن آغاز شد ابزاری است برای حفظ و انتقال هرگونه پیام در زمان حال و آینده. نیاز بشر به برقراری ارتباط، پیش از خط و نوشتن نیز وجود داشت، اما این ارتباط به صورت شفاهی بود و محدودیت هایی را در برداشت؛ به طوری که انتقال اطلاعات بدون تماس حضوری مقدور نبود؛ به همین دلیل با اختراع خط و چاپ و برطرف شدن این محدودیت ها، اهمیت نشر نمایان شد. در این کتاب سعی شده تا رابطه ی میان نشر کتاب و توسعه ی تمدن و فرهنگ مورد تتبع قرار گیرد و اثرگذاری و کارآی متقابل آن ها بر هم شناخته شوند. ایشان با مراجعه به منابع بسیار، به بررسی زمینه های پیدایش نشر، آغاز چاپ، نخستین تحولات این صنعت و عامل های تأثیرگذار بر نشر پرداخته اند. این کتاب در 23 فصل سامان یافته است:

1- پیدایش نشر چاپی: زمینه ها و تأثیرها

2- پیامدها و واکنش ها در عصر پسانوزایی

3- پیشگامان در عرصه ی نشر

4- تأثیرها بر نشر و تأثیرگذارها

5- عصر جدید و فصلی تازه در نشر(1)

6- عصر جدید و فصلی تازه در نشر (2)

7- جنبش روشنگری و نشر

8- نشر در سده ی 18م (1)

9- نشر در سده ی 18م (2)

10- سلسله تحولات دیگری در نشر

11- نشر در سده ی 19م

12- رویدادهای تأثیرگذار بر نشر سده ی 19م

13- ادبیات در سده ی 19م

14- نشر انگلستان و فرانسه در سده ی 19م

15- نشر سده ی 19م در چند کشور دیگر

16- نشر در سده ی 20م

17- چند رویداد و جنبه ی تأثیرگذار

18- وضعیت نشر در چند کشور

19- عرصه ها و عامل های دیگر

20- انتقال کانون نشر و تحول آن در آمریکا

21- تحول در ساختار و مشی نشر آمریکا

22- رویدادهایی در نشر دهه های آخر سده ی 20م آمریکا

23- نشر در سده ی 21م و آینده ی پیش روی

منبع: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

 

 

    بازدید:306
    یادداشت ها
    Parameter:305453!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار