کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » اسناد ملی و بین المللی
0.0 (0)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
[1398/06/17]

معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش شانزدهم)  

تهیه و تنظیم: زهرا غلامحسین پور (کارشناس اشاعه و اطلاع­‌رسانی اسناد کتابخانه مجلس)

 

واحد گزارش­‌های دولتی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، مجموعه­‌ای از گزارش‌­های سازمان­‌ها، وزارت‌خانه­‌ها و نهادهای دولتی را به صورت کارنامه، گزارش عملکرد، تک‌نگاشت، سالنامه و آمار، گزارش کنفرانس­‌ها، قطعنامه‌­ها و سمینارها در اختیار دارد که همه ساله از طرق مختلف نظیر خریداری، اهداء و انتقال از بایگانی راکد مجلس تهیه می‌­کند.

این واحد تلاش دارد تا جدیدترین منابع خود را از طریق سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی نموده و در اختیار مخاطبین قرار دهد. در این بخش به معرفی «مستندنگاری پروژههای شاخص شهر تهران: قطب فرهنگی پایتخت» پرداخته می‌شود. بخش‌های پیشین این معرفی‌ها را می‌توانید در بخش پانزدهم بخوانید.

 

مستندنگاری پروژههای شاخص شهر تهران: قطب فرهنگی پایتخت (مجموعه فرهنگی گردشگری عباسآباد)

 

با تحکیم تفکر راهبردی در نهاد شهرداری در طول یک دهه گذشته و پیگیری و تقویت مدیریت جهادی و نیز تأکید بر رویکردهای دانایی محوری با هدف نهادینه سازی مدیریت دانش و حفظ و انتقال تجارب ارزشمند مدیران و کارکنان به مجریان پروژههای مشابه حرکت نوینی طی سالهای اخیر در شهرداری تهران آغاز گشت، مستندنگاری به عنوان بخشی از چرخه استقرار مدیریت دانش در نهاد شهرداری در دستور کار قرار گرفته است.

 

طی سالهای 1391 تا 1393 گزارشهای متنوع و متعددی در این راستا تدوین و منتشر گردیده،  دراین راستا، مستندنگاری مجموعه پروژههای اجرا شده در اراضی عباسآباد به عنوان قطب فرهنگی پایتخت با همت مدیران، کارشناسان، مجریان و مشاوران تحقق یافت.

 

کتاب حاضر ابتدا به کلیات موجود و شناخت عمومی منطقه میپردازد سپس ضمن معرفی توپوگرافی و ظرفیتهای کالبدی شهری و متغیرهای جمعیتی، ظرفیتهای مدیریت و راهبری را مشخص میگردد. در بخش آخر کتاب، روندشناسی چارچوب توسعه منطقهای در کنار شناخت پروژهها و پتانسیلهای اراضی عباسآباد به همراه ارزیابی اثرات فرهنگی، اجتماعی، زیستمحیطی و مدیریتی پروژهها، ذینفعان و افکار عمومی و نیز بازخورد مدیران و مسئولان اجرایی با نگاه آینده نگارانه به صورت شفاف ارائه میشود.

 

این کتاب در 9 فصل تنظیم شده است:

فصل 1- مبانی نظری مستندنگاری و مدیریت دانش در پروژه

فصل 2-  شناخت عمومی منطقه

فصل 3-  فلسفه و اهداف پروژه

فصل 4-  شناخت پروژهها

فصل 5- مدیریت تصمیمگیری

فصل 6-  مدیریت فعالیت ها و عملیات

فصل 7-  ارزیابی اثرات پروژه

فصل 8- ارزیابی ذینفعان

فصل 9-  مدیریت اجرایی و آیندهنگاری

 

مستندنگاری پروژههای شاخص شهر تهران: قطب فرهنگی پایتخت (مجموعه فرهنگی گردشگری عباسآباد)، [به سفارش] معاونت برنامهریزی توسعه شهری و امور شوراء شهرداری تهران،‌ معاونت شهرسازی و معماری شرکت نوسازی عباسآباد، تهران: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مؤسسه نشر شهر،‌ 1394.

 

    بازدید:750
    یادداشت ها
    Parameter:304744!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار