کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » اسناد ملی و بین المللی
0.0 (0)
گزارش‌های دولتی
[1399/04/03]

معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی و دوم)  

 

نقشه آمایش مساجد شهر تهران/ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه کارگروه مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی؛ تهیه و تنظیم کنندگان علی سرکارگر اردکانی، احمد کریمی، حمیدرضا تقی پور.- [تهران]: دبیرخانه کارگروه مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1391.

مهندسی فرهنگی کشور، ایجاد هماهنگی و انسجام و هم جهت سازی دستگاه های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در باب فرهنگ و ارزشهای اسلامی است. ترسیم نقشه مهندسی فرهنگی کشور ماموریت خطیری است که بر عهده شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.

کارگروه مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی در انجام ماموریت و وظیفه ای که در باب ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه های فرهنگی و ساماندهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برعهده دارد، بر جایگاه محوری مساجد تاکید فراوان داشته و با بررسی های کارشناسی گسترده با مشارکت کامل دستگاه های فرهنگی حوزه مسجد، نسبت به تهیه و تدوین الزامات ساماندهی فعالیتهای این حوزه اقدام نموده است.

دبیرخانه کارگروه مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی بر این شد که با بهره گیری از آمار و اطلاعات موجود از مساجد شهر تهران، اقدام اولیه ای را برای ترسیم نقشه آمایش مساجد تهران به انجام رساند. برای این منظور مساجد موجود تهران بر اساس آمار ارائه شده توسط شهرداری تهران بر روی نقشه های مناطق و محلات تهران، با استفاده از آدرس های اعلام شده، جانمایی شد. تقسیم بندی محلات و مناطق تهران بر اساس آنچه شهرداری تهران مشخص نموده و بدان عمل می کند بر روی نقشه کلی تهیه شده اعمال گردید و نقشه وضعیت استقرار مساجد هر محله ترسیم گردید.

بدیهی است برای ترسیم نقشه آمایش، حداقل به اطلاعات جغرافیایی و جمعیتی نیاز است تا مشخص گردد که مساجد موجود به چه میزان می توانند نیازهای مردم محله را تامین نمایند. متاسفانه در این گزارش دسترسی به اطلاعات جمعیتی هر یک از محلات به تفکیک بلوک های محله از طریق مرکز آمار ایران فراهم نشد و لذا برای تعیین محدود نفوذ یا سطح دسترسی هر مسجد، تنها به فاصله جغرافیایی با استفاده از ترسیم فضای محیطی هر مسجد با شعاع 250 متر کفایت شد. لذا آنچه تهیه شده نقشه اولیه آمایش مساجد شهر تهران بوده و به اصلاح و تکمیل نیازمند است. با همکاری دست اندرکاران مدیریت حوزه مسجد، بخصوص مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران و شهرداری تهران باید این نقشه، کامل و پس از تصویب آن در جایگاه مربوطه، به اجرا گذاشته شود.

 

 این گزارش در24 قسمت تنظیم شده است:

1-تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد در کل شهر تهران

2-نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه 1

3- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه2

4- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه3

5- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه4

6- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه5

7- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه6

8- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه7

9- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه8

10- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه9

11- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه10

12- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه11

13- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه12

14- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه13

15- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه14

16- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه15

17- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه16

18- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه17

19- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه18

20- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه19

21- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه20

22- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه21

23- نیم رخ و تحلیل وضعیت موجود توسعه مساجد منطقه22

24- منابع

 

تنظیم کننده: زهرا غلامحسین پور کارشناس اشاعه و اطلاع­‌رسانی اسناد

 

    بازدید:264
    یادداشت ها
    Parameter:305802!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار