کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » اسناد ملی و بین المللی
5.0 (1)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
[1400/01/17]

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پنجاه و سوم)  

 

 

کتابخانۀ مجلس به عنوان کتابخانۀ واسپاری سازمان ملل متحد، از ماه مه سال 1948، انتشارات و اسناد این سازمان را دریافت می‌کند و تنها مرکزی در ایران است که منابع را به سه زبان رسمی انگلیسی، عربی و فرانسه در اختیار دارد.

بخش اسناد سازمان ملل مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تلاش می‌کند تا جدیدترین گزارش‌ها و انتشارات سازمان ملل متحد را از طریق وب‌سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی نموده، در اختیار مخاطبان و پژوهشگران قرار دهد. بخش پیشین این معرفی‌ها را می‌توانید در بخش پنجاه و دوم بخوانید.

 

گزارش سرمایهگذاری برای توسعه پایدار 2021

هیئت کاری میانسازمانی برای توسعه پایدار سازمان ملل متحد 2021

 

با معکوس شدن روند رشد برای میلیونها نفر از مردم در کشورهای فقیر، بیماری فراگیر کووید-19 به ایجاد جهانی نابرابرتر از گذشته دامن زده است.  "گزارش سرمایهگذاری برای توسعه پایدار 2021" روشن میکند که اقتصاد جهانی بدترین رکود خود را طی 90 سال گذشته تجربه کرده است و اقشار آسیبپذیر جوامع  را بسیار بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. تنها اقدام فوری میتواند مانع از یک دهه از دست دادن رشد و توسعه برای بسیاری کشورها شود.

آنچه که این بیماری ورای تمام عدم اطمینانها ثابت کرده است، نادیده گرفتن اهمیت وابستگی متقابل جهانی ماست. فجایع به مرزهای ملی اعتنایی ندارند. تا کنون هزینهای بیسابقه معادل با 16 تریلیون دلار آمریکا برای کمکهای محرک اقتصادی و احیای کسب و کارها صورت گرفته که توانسته از وقوع بدترین پیامدها جلوگیری کند اما از این مقدار کمتر از 20 درصد در کشورهای در حال توسعه هزینه شده است. تا ژانویه سال جاری همه به جز 9 کشور از مجموع 38 کشوری که تولید واکسن را آغاز کردهاند، از کشورهای پیشرفته بودهاند.

حدود نیمی از کشورهای کمتر توسعه یافته و دیگرکشورهای با درآمد پایین حتی قبل از دوران پاندمی در معرض بحران بدهی قرار داشتند و با افت درآمدهای مالیاتیدر دوران بیماری کووید-19 این بدهیها جهش صعودی داشته است.

گزارش حاضر که توسط هیئت کاری میانسازمانی برای توسعه پایدار تهیه شده است، نشان میدهد که بیماری کووید-19 به شدت پیشرفت آرمانهای توسعه پایدار  و تمام جنبههای سرمایهگذاری برای توسعه را تحت تاثیر قرار داده است. تحلیلها در قالب سرفصلهای اصلی ذیل ارائه شدهاند:

       1. زمینههای اقتصاد جهانی و پیامدهای آن برای توسعه پایدار

      2. سرمایهگذاری پایدار خطر-آگاه و توسعه

1-3. منابع عمومی داخلی

2-3. فعالیتهای بازرگانی و سرمایهگذاری خصوصی در سطح داخلی و بینالمللی

     3-3. همکاریهای بینالمللی توسعه

     4-3. تجارت بینالمللی به عنوان موتور محرکه توسعه

     5-3. بدهی و پایداری بدهی

     6-3. توجه به موضوعات سیستمی

     7-3. علوم، فناوری، نوآوری و ظرفیتسازی

     4. داده ها، نظارت و پیگیری

تهیه و تنظیم: شقایق غنیان (کارشناس اشاعه اطلاعات مرکز اسناد)

متن کامل این گزارش به پیوست قابل مطالعه است.

    بازدید:212
    یادداشت ها
    Parameter:306401!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار