کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » اسناد ملی و بین المللی
0.0 (0)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
[1398/06/13]

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌دوم)  

شقایق غنیان (کارشناس اشاعه اطلاعات اسناد کتابخانه مجلس)

 

کتابخانۀ مجلس به عنوان کتابخانۀ واسپاری سازمان ملل متحد، از ماه مه سال 1948، انتشارات و اسناد این سازمان را دریافت می‌کند و تنها مرکزی در ایران است که منابع را به سه زبان رسمی انگلیسی، عربی و فرانسه در اختیار دارد.

بخش اسناد سازمان ملل مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تلاش می‌کند تا جدیدترین گزارش‌ها و انتشارات سازمان ملل متحد را از طریق وب‌سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی نموده، در اختیار مخاطبان و پژوهشگران قرار دهد. بخش پیشین این معرفی‌ها را می‌توانید در بخش بیست‌‌و‌یکم بخوانید.

 

همکاری با یکدیگر  یکپارچگی، نهادها و آرمان‌های توسعۀ پایدار

گزارش بخش عمومی جهان 2018؛ سازمان ملل متحد- دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی 2018

 

دو سال قبل، کشورهای عضو سازمان ملل متحد برنامۀ کاری توسعۀ پایدار 2030 را به تصویب رساندند. درک زمینه‌های تشریک مساعی و همکاری متقابل احتمالی در زمینۀ آرمان‌ها و اهداف توسعۀ پایدار دستیابی به برنامه کاری 2030 و تحقق این خواسته‌ها را بسیار آسان‌تر خواهد کرد.

 

گزارش بخش عمومی جهان در سال 2018 تلاشی برای آگاهی‌رسانی فعالیت‌های انجام شده توسط کشورها برای یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در اجرای آرمان‌های توسعه پایدار است. در این گزارش سعی شده است که به این پرسش‌ها پاسخ داده شود: چالش‌ها و فرصت‌های یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در مراحل مختلف چرخۀ سیاسی در سطح ملی کدامند؟ نمونه‌های خلاقانه از ترتیبات سازمانی و اداری که می‌توانند رویکردهای یکپارچه به برنامۀ کاری 2030 را فراهم آورند کدامند؟

 

این گزارش میان ابعاد یکپارچه‌سازی افقی، یعنی یکپارچگی میان بخش‌ها و مؤسسات، و یکپارچه‌سازی عمودی یعنی یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و اقدامات در سطوح مختلف دولت و تعهدات، یعنی ورود نقش‌آفرینان و ذینفعان در تحقق اهداف مشترک توسعه، تمایز قائل شده است.

 

یکپارچه‌سازی افقی در زمینۀ اجرای آرمان‌های توسعۀ پایدار

هر روزه تعداد بیشتری از کشورها در سراسر جهان آرمان‌های توسعه پایدار را در سیاست‌های ملی خود وارد می‌کنند. با نگاهی به ترتیبات سازمانی در 60 کشور جهان به عنوان نمونه، یافته‌ها نشان می‌دهد که حدود نیمی از آنها ساختار یا مکانیزم جدید ویژه‌ای برای راهبری یا هماهنگی اجرای آرمان‌های توسعه پایدار طراحی کرده‌اند. بیشتر این سازمان‌های جدید ماهیتی بین وزارتخانه‌ای داشته  و تحت نظارت رئیس حکومت یا دولت قرار دارند. در مقابل کشورهایی نیز از مکانیزم‌های نهادی از پیش موجود  برای تحقق این امر استفاده می‌کنند که اکثر این مکانیزم‌ها تحت نظارت یک وزارتخانۀ خاص قرار دارد. از این تغییر می‌توان به عنوان شاخصی برای درک علاقه‌مندی کشورها نسبت به ماهیت یکپارچۀ آرمان‌های توسعه و عزم آنها برای درگیر کردن تمام بخش‌های دولت در این امر استفاده کرد.

 

در گام بعدی، کشورها ممکن است بتوانند یکپارچگی افقی را با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای مختلف تقویت کنند که از جمله آنها می‌توان به فرایندهای بودجۀ بازنگری شده همسو با آرمان‌های توسعۀ پایدار (نمونۀ مکزیک) و مشوق‌های مناسب برای همکاری یکپارچه در بخش خدمات عمومی اشاره کرد.  تقویت ظرفیت مؤسسات عمومی برای دنبال کردن و نظارت بر پیشرفت آرمان‌های توسعۀ پایدار به صورت یکپارچه نیز از اهمیت برخوردار است چرا که احتمال تداخل و خنثی شدن اقدامات موسسات دولتی توسط یکدیگر را کاهش خواهد داد.

 

یکپارچه‌سازی عمودی در اجرای آرمان‌های توسعۀ پایدار

در بسیاری از کشورها، دولت‌های محلی بسیار فعالانه در زمینۀ آرمان‌های توسعه پایدار به کار مشغول شده‌اند.  در مرحلۀ برنامه‌ریزی برای سیاست‌گذاری، بسیاری دولت‌های محلی استراتژی‌ها و برنامه‌ها خود را برای آرمان‌های توسعه پایدار ارائه داده‌اند. در مرحلۀ اجرا، دستورالعمل برای تنظیم و هماهنگی میان سطوح مختلف دولت ممکن است در سطح ملی یا سطوح پایین‌تر آغاز شود.کلمبیا یکی از نمونه‌های قابل توجه این هماهنگی است که در آن فرایندهای چند سطحی تخصیص منابع بودجه در قلمروها و ایجاد قالب‌های گزارش‌دهی عمومی را ممکن می‌سازد. دولت‌های محلی همچنین در امر نظارت و ارزیابی نیز فعال هستند. در مواردی شاخص‌های آرمان‌های توسعۀ پایدار در سطوح محلی، در سطح ملی تعیین شده و از توسعۀ آنها حمایت می‌شود. اصلاحات تمرکز زدایی، ملاحظات اقتصاد سیاسی و فاکتورهای سازمانی مرتبط  به بافت کشور می‌توانند فرصت‌ها یا موانعی برای تحقق یکپارچه‌سازی عمودی ایجاد کند.

 

مشارکت نقش‌آفرینان و ذی‌نفعان برای اجرای یکپارچۀ آرمان‌های توسعۀ پایدار

تحقق تمام و کمال برنامۀ کاری 2030 نیاز به اقدام هماهنگ میان دولت‌ها و تمام نقش‌آفرینان و ذی‌نفعان دارد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که مشارکت نقش‌آفرینان دررابطه با آرمان‌های توسعۀ  پایدار از طریق فعالیت‌های مختلفی ممکن شده است از جمله افزایش آگاهی دربارۀ برنامۀ کاری 2030؛ تصویب و در اولویت قرار دادن آرمان‌ها در بافت ملی؛ توسعۀ برنامه‌های اجرایی آرمان‌های توسعۀ پایدار در سطح ملی و به طور کلی اجرا، نظارت و بازنگری در آنها.  مشارکت هم در سطح سیستماتیک و با نگاه کلی به آرمان‌های توسعۀ پایدار و هم با محوریت آرمان‌ها و حوزه‌های هدف خاص صورت پذیرفته است. از این‌رو درس‌هایی که از به اجرا در آمدن چنین مکانیزم‌هایی بدست‌ آمده‌اند می‌توانند در رابطه با تلاش‌های جاری  برای آرمان‌های توسعۀ پایدار، آگاهی‌بخش باشند. بسیاری کشورها مشارکت چندجانبۀ ذی‌نفعان را مطرح کرده یا چارچوب‌های برای روابط آنها با آرمان‌های توسعۀ پایدار طراحی کرده‌اند. برای مثال کشور هلند ائتلافی از 75 گروه ذینفع تشکیل داده است که از آن با عنوان «منشور آرمان‌های جهانی هلند» یاد می‌شود. در فنلاند رویکرد مشارکت همۀ جامعه برای دستیابی به آرمان‌ها، تمام گروه‌های ذینفع از تمام بخش‌های جامعه را به تعهد برای کمک به تحقق آرمان‌‌‌ها دعوت و ترغیب می‌کند.

 

رویکرد یکپارچه به موضوعات مهاجرت، سلامت و شرایط پس از جنگ

در این گزارش به اهمیت رویکرد یکپارچه به سه موضوع مهم پرداخته می‌شود: مهاجرت بین‌المللی، سلامت و توسعۀ پایدار در شرایط پس از جنگ.

همانطور که گفتمان جاری بین‌المللی دربارۀ تأثیرات جهانی مهاجرت امن و قانونی نشان می‌دهد، ارتباط چند وجهی میان مهاجرت بین‌المللی و توسعۀ پایدار وجود دارد. برای آن که نهادهای عمومی و ادارۀ امور عمومی در سطح ملی بتوانند این ارتباطات را به شکل درست مورد توجه قرار دهند، نیاز به رویکردهای چند وجهی است  که معمولاً مؤسسات و نقش آفرینان متعددی را درگیر می‌کند. در این گزارش سیاست‌ها و نهادهای ملی در موضوع مهاجرت در 29 کشور نمونه که دارای شرایط منطقه‌ای، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مختلف هستند مورد بررسی قرار گرفته و تأکید این مطالعه بر سیاست‌های کار، آموزش و سلامت برای مهاجران و پناهجویان بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ساز و کارهای نهادی مختلف و چالش‌های متنوعی در زمینۀ یکپارچه‌سازی در این کشورها وجود دارد.  دولت‌های محلی نقشی مهم در پاسخگویی به نیازهای مهاجران ایفا می‌کنند و نقش‌آفرینانی مانند خود جوامع مهاجرین نیز در یکپارچه‌سازی اقتصادی و اجتماعی مهاجران از اهمیت بسیاری برخوردارند.

 

این گزارش نشان می‌دهد که چگونه کشورها رویکردهای یکپارچه‌ای به سلامت و بهداشت را اتخاذ کرده‌اند که پیوند چندگانۀ میان این حوزه و دیگر حوزه‌های سیاست‌گذاری از جمله غذا، مصرف و مناطق حاشیه‌نشین را پوشش داده و نیز با دیگر نقش‌آفرینان و گروه‌ها در این زمینه همکاری می‌کنند. مثال برای رویکردهای عملی به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در زمینۀ سلامت فراوان است. از جمله توجه به سلامت در تمام سیاست‌ها، که هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم کشورهای در حال توسعه‌یافته دیده می‌شود و به صورت سیستماتیک تمام مفاهیم سلامت را در تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف شامل می‌شود. ابزارهایی که به گردآوری و انتشار داده‌ها از منابع مختلف می‌پردازند مثال دیگری از این حوزه هستند انواع مختلفی از مکانیزم‌ها و ساختارهای نهادی که در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند، سلامت را به حوزه‌ای پیشگام در اجرای رویکردهای یکپارچه تبدیل کرده است. برخی رویکردهای مورد مطالعه در این گزارش می‌توانند جرقه‌هایی برای خلاقیت در سایر بخش‌ها ایجاد کنند.

 

سرانجام در این گزارش به اهمیت خاص سیاست‌های یکپارچه‌سازی در شرایط پس از جنگ پرداخته می‌شود. تحقق آرمان‌های توسعۀ پایدار در شرایط پس از جنگ بسیار دشوارتر خواهد بود. کشورهایی که از جنگ و نزاع خارج می‌شوند باید همزمان سه نوع مسئله را مورد توجه قرار دهند: تضمین دستاوردهای توسعۀ سریع، احیای کارکردهای پایۀ حکومت و حرکت به سمت پیش‌برد توسعۀ پایدار. بسیاری از کشورها از آرمان‌های توسعۀ پایدار به عنوان چارچوبی برای تعیین برنامه‌ها و استراتژی‌های درازمدت توسعه و ابزارهای دیگری مانند فرایند بودجه استفاده کرده‌اند. از میان کشورهایی که متأثر از شرایط جنگ و نزاع بوده‌اند، کشورهای چاد، کلمبیا، سیرالئون، جزایر سولومون و سومالی به روشنی اهداف سطح بالای ملی خود را با آرمان‌های توسعۀ پایدار در برنامه‌ها و استراتژی‌های ملی پیوند داده‌اند.

 

همکاری با یکدیگر: یکپارچگی، نهادها و آرمان‌های توسعۀ پایدار

دستیابی به آرمان‌های توسعۀ پایدار تلاش برای دستیابی با مجموعه‌ای از اهداف منفرد نیست، بلکه تلاش مشترک و همکاری در داخل دولت، و بین دولت و دیگر نقش‌آفرینان در سطحی است که پیش از این دیده نشده است.  گزارش بخش عمومی جهان در سال 2018 برخی از رویکردهای نهادی در کشورهای مختلف را که از سال 2015 میلادی تا کنون برای دستیابی به این اهداف اتخاذ شده‌اند، تصویر کرده است.

 

 

متن کامل  این گزارش به زبان انگلیسی به پیوست، قابل مطالعه است.

 

    بازدید:653
    یادداشت ها
    Parameter:304727!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار