کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » منابع دیجیتالی » مطبوعات بهارستان
0.0 (0)
[1398/02/29]

معرفی دو فصلنامه «مطبوعات بهارستان»  


دوفصلنامه مطبوعات بهارستان در راستای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و معاونت پژوهشی در زمینه تاریخ مطبوعات و تحقیقات رسانه‌های ادواری فارسی زبان با تأکید بر ذخایر دو مخزن نشریات کتابخانه مجلس تهیه و منتشر می‌شود. عرصه‌های کاربردی و مأموریت مجله مطبوعات بهارستان عبارتند از: بررسی و تجزیه و تحلیل و تحقیق از حیات دو قرن از مطبوعات فارسی زبانان جهان و نشریه‌های ایرانی و تحقیق از احوال متولیان و انتشاردهندگان این نشریه‌ها با تأکید بر موجودی دو مخزن نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی است. جامعه آماری تمرکز اصلی این عرصه در ایران حدود بیست هزار عنوان نشریه و به طور کلی گوشه چشمی به تحقیقات در حوزه مطبوعات جهان نیز خواهد  داشت.

 

نخستین شماره این نشریه در پاییز 1390 و هشتمین شماره آن در پاییز 1397 منتشر شده است. این مجله تاکنون به انتشار حدود دویست عنوان از مقالات تخصصی حوزه مطبوعات فارسی زبان پرداخته و تنها نشریه تخصصی حوزه پژوهش‌های مطبوعات فارسی زبان در ایران و جهان است که به بررسی مطبوعات فارسی زبان حوزه شبه قاره هند و قفقاز و افغانستان و تاجیکستان و نشریات فارسی زبان ایرانیان خارج از کشور نیز توجه دارد. بی شک نشریات غیر فارسی زبان مربوط به تحقیقات ایرانی، دایره دیگر پژوهش‌های این دو فصلنامه است.

    بازدید:304
    یادداشت ها
    Parameter:304181!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار