کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نسخ خطی و کتب کمیاب
0.0 (0)
به مناسبت روز میلاد مولا علی علیه السلام
[1399/12/06]

مدح و ثنای امیر المومنین علی(ع) از زبان اوحدی مراغه‌ای  

محمود نظری فهرست‌نویس و مصحح نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی

 

بر کوفه و خاک علی، ای باد صبح ار بگذری                                   آنجا به حق دوستی کز دوستان یاد آوری

خوش تحفه‌ای زان آب و گل بوسیده  برداری به دل                             تا زان هوای معتدل پیش هواداران بری

با او بگویی کای ولی، وی سرّ احسان و  یَلی                                   زان کیمیای مقبلی در دِه که جان می‌پروری

ای قبله روح و جسد، وی بیشه دین را اسد                                    ذات تو خالی از حسد، نفس تو از تهمت بری

کافی کف کوفی وطن، صافی دل صوفی بدن                                 هم بوالوفا هم بوالحسن، هم مرتضی هم حیدری

هستی نبی را ابن عمّ، از روی معنی لحم و دَم                            زان گونه بودی لاجرم، زین گونه داری سروری

از جام علمت با طرب، جوشیده مغزان عرب                               دربسته صد معدی کرب، پیشت میان چاکری

کفر از کفت شد کاسته، دین از تو شد آراسته                           از زیر دستت خاسته صد چون جنید و چون سری

بوذر وکیل خرج تو، سلمان رسیل درج تو                                گردون چه داند ارج تو، توآفتاب خاوری

بر پایه علم تو کس، زین‌ها ندارد دسترس                              مهدی تو خواهی بود  و بس، کز مهد این پیغمبری

هم کوه حلمش را کمر، هم چرخ خلقش را قمر                         هم شاخ شرعش را ثمر، هم شهر علمش را دری

علم از تو گشت اندوخته، شرع از تو گشت افروخته                  از ذوالفقارت سوخته آیین کفر و کافری

یاسین ز نامت آیتی، طاها ز علمت رایتی                               کشف تو از هر غایتی، برداشت مهر دختری

شمعی و ماهت هم نفس، پیشی نگیرد بر تو کس                     هر چند شمع از پیش و پس، فارغ بود چون بنگری

رمحت شهاب و مه سپر، خوانت بهشت و کاسه خور                پای تو را کرده به سر گردون گردان منبری

هم میر نحل و هم نحل، ای خسرو گردون محل                      تخت تو ایوان زحل، هم تخت کاخ مشتری

هم تیغ داری هم علَم، هم علم داری هم حکم                        هم زهد داری هم کرم، دیگر چه باشد مهتری

از مِهر در هر منزلی، مُهری نهاده بر دلی                            همچو سلیمانی ولی دیوت نبرد انگشتری

خط تو را نقاش چین مالیده بر چشم و جبین                      کلک تو از روی زمین گم کرده نقش آزری

رای تو دشمن مال را، رویت مبارک فال را                          نهج تو اهل حال را کرد از بلاغت یاوری

از بهر حکم و مال و زر هرگز نجستی شور و شر                     نفسی که چندینش هنر باشد چه جوید داوری

عصمت شعار آل تو، ایمان و تقوا مال تو                          کشف حقیقیت  حال تو، سیر طریقت بر سری

پیش از کسان بودی کسی، بعد از نبی بودی وصی                پیشی تو هر چند از پسی ای نامدار گوهری

ای مکیان را پیش صف، وی شحنه نجد و نجف                 هستی خلافت را خلف از مایه نیک اختری

گر با تو کین ورزد خسی، نامش نمی ماند بسی                      وانجا که گم گردد کسی ،علم تو داند رهبری

رای تو جفت تیر شد، چون مهر عالمگیر شد                        عقل بلندت پیر شد در راه معنی گستری

گردون گردان جای تو، خورشید زیر پای تو                           ای پرتوی از رای تو آئینه اسکندری

نام وجودت لافتی، منشور جودت هل اتی                            یا منیتی حتی متی انأ فی اسا (اسی) و تحسری

ای گنج صد قارون تو را،گفته نبی هارون تو را                      وان دشمن وارون تو را، منکر شود چون سامری

من بسته بند توام، خاک دو فرزند توام                             در عهد و پیوند توام، با داغ و طوق قنبری

پر شد دل از بوی گلت، زان اوحدی شد بلبلت                 ای خاک نعل دلدلت بر فرق چرخ چنبری

اندر بیابانش مهل، غلطان میان خون و گل                          جامی فرو ریزش به دل زان باده های کوثری

 

 

  الحق المبین

  حکمة بالغة و مائة کلمة جامعة

  رموز الامارة

  مدح و ثنای امیر المومنین علی(ع) از زبان اوحدی مراغه‌ای

  خصائص الوحی المبین فی مناقب امیر‌المؤمنین علیه‌السلام

  کلمات قصار علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام

  متن نامه مبارک امیر‌المؤمنین علی علیه‌السلام به مالک اشتر

  علی و السنة

  نص الجلی فی امامة علی علیه‌السلام

  نغمه الهی

  وصیت‌نامه حضرت مولای متقین به امام حسن علیهما السلام

  دیوان منسوب به امیر‌المؤمنین علیه‌السلام

  صد کلمه

  دیوان منسوب به علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام

  شروح نهج البلاغه در کتابخانه مجلس

  شرح دعای صباح حضرت علی علیه‌السلام

  تحفة سلیمانیة

  الالفین الفارق بین الصدق و المین

  اربعون حدیثاً فی فضائل امیر‌المؤمنین علیه‌السلام

  اربعون حدیثاً فی مناقب امیر‌المؤمنین علیه السلام

  دیوان منسوب به حضرت علی علیه‌السلام

  عیون الحکم و المواعظ

  الصحیفة العلویة و التحفة المرتضویة

  الروضة فی فضائل امیر المؤمنین علیه‌السلام

  نثر اللآلی من کلام امیر‌المؤمنین علی علیه‌السلام

  صد کلمه از سخنان حضرت علی علیه‌السلام

  غرر الحکم و درر الکلم(سخنان حضرت علی علیه‌السلام)، بخش چهارم

  غرر الحکم و درر الکلم(سخنان حضرت علی علیه‌السلام)، بخش سوم

  غرر الحکم و درر الکلم(سخنان حضرت علی علیه‌السلام)، بخش دوم

  غرر الحکم و درر الکلم(سخنان حضرت علی علیه‌السلام)، بخش نخست

  بحر المناقب فی تفضیل علی بن ابی‌طالب علیه السلام

  بازدید:472
  یادداشت ها
  Parameter:306258!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار