کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » ایرانشناسی
0.0 (0)
[1392/05/01]

مجموعة مصنفات شهاب الدّین یحیی السُهروردی در «الحکمة الإشراقیة»  

این کتاب، مشتمل بر متن کتاب «حکمة الاشراق» اثر «شیخ شهاب‌الدین یحیی سهروردی» به زبان عربی است.

 اثر حاضر که مجلّدی از مجموعة «الحکمة الإشراقیه» است، با هدف آشنایی بیش‌تر مخاطب با اندیشه‌ها و افکار فلسفی «سهروردی» و نظریات بدیع وی در حکمت شیعی به چاپ رسیده است.

مکتب اشراق یکی از سه مکتب فلسفی است که جناب سهروردی بنیادگذار آن در دنیای اسلام است. این مکتب، بر اصولی بنا شده که به گونه‌ای این فلسفه را از مکتب خِردگرایی مشّاء تفکیک کرده و روشی را برای بازجُست حقیقت عالم هستی و رسیدن به آن پیشنهاد می‌کند، که در پاره‌ای از مسائل ریشه در فلسفه پیشینیانی دارد که ذوق و استدلال، و شهود عقلی، ابزار کار آنان است.

کتاب، مشتمل بر دو پیشگفتار دربارة «سهروردی» و اندیشه‌ها و آثار وی، بخش «از پیله تا پرواز» در شرح زندگی «سهروردی»، معرّفی آثار وی و متن کتاب «حکمه الاشراق» است که «حکمه الاشراق» خود از سه مقاله با عنوان‌های فی المعارف و التعریف، و فیها ضوابط سبعه؛ فی الحجج و مبادئها؛ و هی تثقل علی ضوابط و فی المغالطات و بعض الحکومات بین احرف اشراقیه و بین بعض احرف المشادئین تشکیل شده است.

دکتر حسین نصر در مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: الحکمة الإشراقیة، اولین مجموعه کامل آثار شهاب‌الدین سهروردی است که به صورت علمی تصحیح و ویراسته شده است. نه تنها از لحاظ تاریخ فلسفه اسلامی حائز ارزش فراوان است بلکه اندیشه حکیمی را که فلسفه اش هنوز زنده و برای حیات کنونی فلسفه اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است را، در اختیار نه تنها علاقه مندان به تاریخ فلسفه اسلامی، بلکه به آنان که می خواهند در دامن سنت اسلامی به تفکر اسلامی مبادرت ورزند، قرار می‌دهد.

در تصحیح کتاب حکمة الاشراق، بیش از بیست نسخه با دقت تمام دیده شده است. نخست همه نسخه‌های یاد شده با متن اصلی مقابله و اختلاف نسخ در پانوشت یادداشت شد. پس از پایان مقابله، با دقت موارد اختلافی بررسی و آنچه به صواب نزدیک‌تر بود در متن و بقیه اختلاف نسخه‌ها که نقشی در تغییر معنا، داشتند در پانوشت‌ها آمده است.

از این تعداد، شماری را آثار چاپی تشکیل می‌دهند، که از آنها با عنوان نسخه‌های «غیر بنیادی» تعبیر شده است که عبارت‌اند از: شرح حکمة الاشراق قطب‌الدین شیرازی، چاپ سنگی؛ شرح حکمة الاشراق شهرزوری؛ شرح فارسی انواریّه؛ نسخه چاپی کربن؛ نسخه چاپی شرح حکمة الاشراق قطب‌الدین شیرازی، و نسخه‌های چاپی دیگر که در داخل و خارج کشور چاپ شده‌اندو نسخه بدل‌ها که در پانوشت‌های برخی از این آثار آمده و در صفحه سیاهه،  همه این موارد رمزگذاری شده است. چند نسخه دیگر از نسخه بدل‌هایی که در پانوشت نسخه‌های کربن و شرح حکمة الاشراق شهرزوری آمده، انتخاب شده و در مقایسه و مقابله با متن از آنها استفاده شده است. این موارد، همان مواردی است که از آنها به نسخه‌های غیربنیادی تعبیر شده که برای اتقان کار و با هدف ارائه یک نسخه مورد اطمینان به آنها مراجعه شده است.

القسم الأوَّل: فی ضوابط الفکر (المنطق) با تقدیم، تحقیق و تصحیح محمد ملکی با مقدمه دکتر سید حسین نصر منتشر شده است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این کتاب را در هزار نسخه منتشر کرده است که با شماره ثبت 491966 در کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی موجود است.

    بازدید:264
    یادداشت ها
    Parameter:285368!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار